Új irány

A szerk.

A Hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) két héttel ezelőtt felmentett két volt szerbiai politikust, Franko Simatovicot és Jovica Stanisicet. Slobodan Milosevic titkosszolgálatának vezetőiként ők ketten voltak megbízva azzal, hogy a Boszniában és Horvátországban harcoló szerb paramilitáris alakulatokat, azaz a szabadcsapatokat felállítsák, kiképezzék, felfegyverezzék, pénzeljék és irányítsák.

Ezt, miként azt a tényt is, hogy ezek a milíciák, köztük a hírhedt Arkan Tigrisei háborús bűnöket követtek el a Horvátország és Bosznia elleni területszerző háborúk során, maga az ítélet sem vitatta. Az ehhez hasonló hágai perek - ahol ennyi közvetett bizonyítékot halmozott fel a vád egy-egy vádlottal szemben - rendszerint súlyos börtönbüntetéssel értek véget, mégpedig a parancsnoki felelősség elve alapján. (E szerint a háborús bűnöket elkövető katonák parancsnokai is felelősek alárendeltjeikért, és nemcsak akkor, ha a parancsot bizonyíthatóan ők adták ki, hanem akkor is, ha ezeket az alárendeltjeiket nem vonták később felelősségre.) A háromtagú bírói tanács ezzel szemben most azért mentette fel a vádlottakat, mert a vád egyetlen esetben sem tudta bizonyítani, hogy valamely konkrét bűncselekményre ők adtak volna parancsot. Az érvelés pár hónappal ezelőtt már felbukkant egy hágai ítéletben: akkor Momcilo Perisicet, a Jugoszláv Néphadsereg parancsnokát mentették fel a háborús bűnök vádja alól.

Ez az ítélet akkor is felháborító és mérhetetlenül lehangoló lenne, ha a vádnak nem sikerült volna megmutatnia és bebizonyítania, hogy a szerbiai milíciák milyen rémtetteket követtek el Boszniában és Horvátországban. Így azonban még ijesztőbb: hiszen a parancsnoki felelősség elvét lényegében kiiktatta a nemzetközi büntetőjog eszköztárából; körülbelül azt az egyetlen eszközt, amely a háborús bűnök valódi, magas rangú, adott esetben politikai hivatalt viselő megrendelőit felelősségre vonhatóvá tette. Perisic, Stanisic és Simatovic elengedésével a korabeli szerb politikai vezetés mentesült minden felelősség alól: és ez ordító ellentétben áll mindavval, amit a belgrádi kormányok szerepéről a jugoszláviai háborúkban tudunk. A törvényszék lassan húszéves munkájának mérlegét a Karadzic- és a Mladic-per vége előtt még korai lenne megvonni; és végképp igaztalan lenne az ICTY erőfeszítéseinek teljes hiábavalóságáról lamentálni. De ez a három ítélet, meg Ante Gotovina tavaly novemberi felmentése nem csak érthetetlen, nem csak a háború áldozatainak arcul csapása. Valóságos katasztrófa, legfőképpen azért, mert a háborús jog és a háborús valóság közti szakadékot immár áthidalhatatlannak mutatja; mert új irányt jósol a nemzetközi jogban. A háborús bűnöket elkövető politikusok büntethetetlenségét.

Figyelmébe ajánljuk

A kávékapszula környezettudatos szemmel

  • Fizetett tartalom

A kávékapszula rendkívüli népszerűsége világszerte kétségtelen, ám a kényelmes és gyors kávézás mögött rejlő környezeti, gazdasági és társadalmi kérdések kevésbé kerülnek reflektorfénybe. Az alábbi írásunkban ezeket a fontos aspektusokat vizsgáljuk meg, hogy egy átfogó képet kapjunk a modern kávéfogyasztás egyik legmeghatározóbb trendjéről.

6 téma, ami ma már egyre kevésbé számít tabunak

  • Fizetett tartalom

A társadalom folyamatosan változik: átalakul, hogy milyen eszközöket használunk, hogy milyen elfoglaltságaink vannak a mindennapokban, hogy milyen tempóban éljük az életünket – és persze az is, hogy milyen témákat beszélünk meg nyíltan. Kétségtelen, hogy embere – és persze kultúrája – válogatja, mi számít tabunak és mi nem, de általánosságban azt láthatjuk, hogy a világ soha nem volt annyira nyitott és szabadelvű, mint ma.

Így válasszunk széket ülőmunkához

  • Fizetett tartalom

Az ülőmunka ugyan kényelmesnek tűnhet, viszont óriási terhet róhat az ízületeinkre és izmainkra is. Éppen ezért ajánlott egy valóban komfortos szék mellett dönteni, hogy még az igazán hosszú munkaórák után se fájjon a gerincünk vagy a derekunk. Hogyan érdemes széket választani az igényeinkhez mérten? Mutatjuk a pontos válaszokat!