Drogszűrés egy kiskunhalasi gimnáziumban: Színes mintákról álmodom

  • Miklósi Gábor
  • 2003. április 3.

Belpol

40. §

A felmérések szerint évről évre több középiskolás korú fiatal próbálja ki a kábítószereket. Az iskolák elemi érdeke megoldást találni ennek visszaszorítására. A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban bevezetett, a tanulók önkéntes vizeletvizsgálatán alapuló rendszerrel az iskola vezetői szerint sikerült kihúzni a probléma méregfogát, és ezért másoknak is ajánlják módszerüket.

n "Az a két fiú, akik miatt elkezdtük ezt a programot, a függőséghez vezető úton a 24-ből már a 20. órában járt, hetente négy-öt szál marihuánás cigit szívtak" - emlékezett vissza Csányi Ágnes arra a pillanatra, amikor az iskola igazgatója kérte: találjon ki valamit, mielőtt még nagyobb lesz a baj. A gimnázium fiatalos, mosolygós, a gyerekek között otthonosan mozgó ifjúságvédelmi felelőse őszintének érezte a két fiú vágyát, hogy megszabaduljanak a függőségtől, de a Narancsnak elmondta: tudta, hogy becsapják, amikor letagadják, hogy füveztek. Így merült fel, hogy a tisztánlátás és a házirend betartatása érdekében az egyik szegedi drogambulancián már bevált, vizeletmintán végezhető, egyszer használatos drogtesztekkel oszlassák el a kételyeket.

A kollégiummal egybeépült gimnázium házirendje tiltja az alkohol, a drogok, a hallucinogén szerek fogyasztását, valamint leszögezi, hogy az épületben és az iskola rendezvényein a tilalom betartását ellenőrizni lehet. A korábbi házirend szerint a súlyos fegyelmi vétséget akkor is bizonyítottnak kellett tekinteni, ha az ellenőrzés során valaki megtagadta az együttműködést. Két évig hivatalosan csak droggyanú esetén végezhették a vizsgálatot, ami viszont bizalmi problémát vetett fel: hiába választották ki véletlenszerűen a tesztre hívott diákokat, az, akit az egész drogügyet kezelő és a vizsgálatokat is végző Csányi Ágnes a többiek szeme láttára félrevont, csak nehezen győzhette meg társait arról, hogy nem droggyanú miatt esett rá a választás.

2001-ben az adatvédelmi ombudsman mellett Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa is

vizsgálatot indított

a Sziládyban. Jelentésében (462/2001.) a drogtesztelés és az akkori házirend azt lehetővé tévő pontjának azonnali megszüntetését kezdeményezte. Aáry-Tamás állásfoglalása egyértelmű: a kóros szenvedélyre vonatkozó adatok különlegesek, azok kezeléséhez az érintett - és mivel ez esetben gyerekekről vagy fiatalkorúakról van szó, a szüleik - írásos beleegyezése szükséges. Ilyennel az iskola nem rendelkezett, és a házirend kollektív elfogadása önmagában nem pótolhatta azt. Azért sem, mert a hozzájárulásnak önkéntesnek és visszavonhatónak kell lennie, aminek feltétele, hogy a tesztelés elutasítása ne járhasson retorzióval, márpedig a házirend félreérthetetlenül fogalmazott.

Az iskola a házirendet már a jelentés kézhezvétele előtt megváltoztatta: eltűntek az ombudsman által leginkább kifogásolt, a retorzióval kapcsolatos kitételek, viszont bekerültek az adatkezelésre vonatkozó mondatok. A jelentés kézhezvétele után változott az ellenőrzés rendszere is úgy, hogy a szabályozás megfeleljen a törvényi feltételeknek. A tanulóknak és szüleiknek azóta nyilatkozniuk kell, vállalják-e az önkéntes drogtesztelésben való részvételt. 90-95 százalékuk beleegyezik, és ezzel sikerült az egész rendszert új alapokra helyezni - mondta Csányi Ágnes. Ha a gyerekek által a tavaly az év tanárának választott ifjúságvédelmi pedagógus ma tesztre hív valakit, arról már senki nem tudhatja, hogy véletlenszerűen vagy gyanú alapján került rá a sor. Az iskolának a drogtesztek bevezetésével alapvetően a bizalmi légkör megteremtése volt a célja, hogy a gyerekek drogproblémája a felszínre kerüljön, és a szülőket bevonva, segíthessenek nekik. A pozitív teszt eredményét ennek megfelelően sohasem közölték a rendőrséggel, arról ma is csak az érintett diák és szülei értesülhetnek.

A hetente három-négy gyerek vizsgálata úgy zajlik, hogy a délelőtti nagyszünetben

a kiválasztott tanuló elkíséri

Csányi Ágnest a kollégium viszonylag szeparált tanárijába. A szobához tartozó mosdóban a diák belepisil egy műanyag pohárba, amibe odakint Csányi belelógatja a legelterjedtebb drogokat kimutató tesztet. A tesztelést hétfőtől szerdáig végzik, mivel a többnyire a hét végén használt szerek hatása ezután már nem mutatható ki. A gyerekben ugyanakkor az egyes drogok akár hónapokig tartó lebomlását is igyekeznek tudatosítani, hogy növeljék az ellenőrzés visszatartó erejét. A vizsgálatról feljegyzés készül, mely az időpont és a diák neve mellett csak a használt tesztlapocska egyedi azonosító számát tartalmazza. A tanuló aláírásával hitelesíti a feljegyzést, ami az egyetlen rögzített nyoma a vizsgálatnak: magát az eredményt kimutató tesztet, ha az negatív, azonnal, más esetben a szülőkkel való konzultációt követően megsemmisítik.

Amikor a tesztet a Narancs tudósítója magán is kipróbálhatta, Csányi Ágnes elmagyarázta, hogy őt már nem nagyon lehet becsapni, mert a friss vizelet, aminek testhőmérsékletűnek kell lennie, gyorsan kihűl, és ezért lebukik, aki más pisijét próbálja beadni, miután ingerhiányra hivatkozva időt nyert.

A módszer az ifjúságvédelmi felelős szerint több szempontból is jól működik. A tanároknak nem kell többé foglalkozniuk a gyerekek drogproblémájával kapcsolatos feltételezéseikkel, mert a gyanújukat jelezhetik neki, és onnantól az események már szabályozott mederben haladnak. A szülők tudják, hogy az iskola vigyáz a gyerekeikre, és ha probléma adódik, időben értesülnek róla. Mivel a teszt mindig "a levegőben lóg", a diákok kétszer is meggondolják, hogy megkockáztassák-e a környék egyik legjobb középiskolájának számító Sziládyban a fegyelmi eljárást.

"Nem a problémás gyerekek eltávolítására, hanem gondjaik megoldására helyezzük a hangsúlyt, amit az is bizonyít, hogy eddig csak egy gyerektől kényszerültünk közös megegyezéssel megválni. Pozitív eredmény esetén a szülőkkel megbeszéljük a továbbiakat, valamint azt, hogy a gyereket a későbbiekben már a házirend alapján fogják tesztelni. Az első fegyelmi következmény, a házirend megszegésére hivatkozó igazgatói intő csak az ismételt lebukás után következik" - magyarázta a rendszert dr. Bognárné Nagy Éva, a gimnázium igazgatója. Az újabb pozitív teszt viszont akár már az eltanácsolás alapjául is szolgálhat.

A szúrópróbaszerű tesztelésről

kedvezően nyilatkoztak

azok a diákok is, akikkel a Narancs tudósítójának az igazgatói szobában, de tanárok nélkül nyílt alkalma beszélgetni. Laci, a diákönkormányzat elnöke jónak tartja a prevenciós rendszert, de szerinte van némi félelem a gyerekekben, hogy mikor és milyen körülmények között kerülnek sorra. "Ha egy füstös helyen valaki véletlenül belélegez valamit, úgy is születhet pozitív eredmény, hogy nem tehet róla" - magyarázta, miért nem bízik igazán a teszt pontosságában. Mivel sokan tartanak az iskolai bulikra is kilátásba helyezett ellenőrzésektől, a kísérletezőbb kedvű diákok szerinte inkább az alkohollal próbálkoznak. A Drogmentes Ifjúságért Mozgalom egyik vezetője, Timi is úgy véli, "jó kísérlet" az önkéntes alapú drogteszt, melynek szerinte még a "reklámján" kéne javítani: ne gondolják azt a többiek, hogy akit tesztelnek, annak vaj van a fején. "Épp a barátnőmmel beszélgettem a folyosón, amikor Ági néni a vállamra tette a kezét, hogy szánjak rá néhány percet - mesélte Tamás, aki látogatásunk előtt néhány nappal esett át a szűrésen. - Picit ijesztő volt, és izgultam a gyógyszerek miatt, mert az előző héten beteg voltam, de aztán persze nem volt semmi." A megkönnyebbült fiút visszatérte után többen azonnal faggatni kezdték, hogy mi történt, és miért éppen őt választották ki. "Pont az a feladat, hogy ezt a gyanút eloszlassuk" - indokolta Tamás, hogy miért nem tartja még egészen kiforrottnak a rendszert.

Az ellenőrzés lényege az igazgatónő szerint nem a teszt esetleg pozitív eredménye, hanem - ha történt - a fogyasztás elismerése, hogy tovább lehessen lépni. A gyerekek, mint minden zárt közösségben, itt is sejtenek ezt-azt egymás viselt dolgairól, féltik egymást, őket meg féltik a tanárok és a szülők. Csányi Ágnes maga sem tagadta, hogy így aztán kap néha "füleseket". Mivel gyanú alapján továbbra is végezhető a házirend betartását ellenőrző vizsgálat, az olyan diákot is érinthet, aki nem egyezett bele az önkéntes vizsgálatba. Ha a gyerek vagy a szülő a házirend alapján sem vállalja az iskolai vizeletvizsgálatot, az iskola kész állni a kórházi vizsgálat költségeit. Ha azonban kórházi tesztre sem hajlandók, azt a gimnázium a házirend megsértésének és a tanulói jogviszony egyoldalú felmondásának tekintené. "Az iskolában helye van a számonkérésnek, mert a tanulási képességgel és a gyerekek biztonságával összefügg, hogy szer hatása alatt állnak-e. Szíve joga bárkinek, hogy drogozzon, de nem itt" - magyarázta Csányi.

Az oktatási jogok biztosát nem győzték meg a fejlemények. "Nem előrelépés, ami történt, mert az önkéntes részvételű tesztelés nem ugyanaz, mint a házirend betartására irányuló kötelezettség. Ahogy ezt tavaly januárban az iskola vezetőivel személyesen megbeszéltük, az iskolának nincs módja a drogfogyasztás bizonyítására, mert senki nem kötelezhető arra, hogy elmenjen kórházba, vagy átadja az ottani vizsgálat eredményét. A kiskunhalasiak modellje nem alkalmas arra, hogy megelőzze a diákok drogfogyasztását, jogsértést nem lehet másik jogsértéssel orvosolni" - szögezte le lapunknak Aáry-Tamás Lajos.

A Sziládyban a drogteszt csak az egyik része a prevenciós programnak, mert a vezetők, mint mondják, elsősorban a meggyőzést és nem a tesztelést tartják a drogprobléma hatékony kezelésének. A diákok tanulmányaik során többször is hatásos, a drogok veszélyeiről szóló előadáson vesznek részt, bár azt Csányi Ágnes is elismerte: a drogteszteknek legalább ekkora szerepük van abban, hogy

a helyzetet jól kézben

tudják tartani. Mint elmondta, abban a veszélyes korban, amiben most a diákok vannak, "kell egy külső eszköz", és ha némelyikük éppen azért nem nyúl a szerekhez, mert fél az iskolai következményektől, "máris nyert ügyünk van". A Sziládyban folyó munkát kiemelkedően jónak tartja Kurdics Mihály, az iskolában előadásokat tartó, drogprevencióval 15 éve foglalkozó szakértő is.

A kiskunhalasiak 2001-ben minisztériumi egyeztetést kezdeményeztek, hogy kétségkívül hatásos módszerüket - mellyel néhány év alatt ötödére sikerült csökkenteni az érintett tanulók számát - más iskolák is megismerhessék. Az Gyemek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) kábítószerügyekért felelős helyettes államtitkára azonban nem osztja a lelkesedésüket. Topolánszky Ákos lapunknak hangsúlyozta: a Sziládyt kitűnő iskolának tartja, melynek vezetői igyekeznek a probléma elébe menni, ám e megbecsülendő gondolkodásmód dacára a drogteszteléssel szerinte rossz úton járnak. "Iskolai körülmények között a bizonyítékszerzés, bármi is a célja, a nyomozás egy formájaként jelenik meg. Megtörik az a bizalmi viszony, aminek e probléma kezelésében talán a legnagyobb a jelentősége" - fejtette ki. A helyettes államtitkár úgy véli, egy olyan, erősen hierarchikus intézményben, mint az iskola, önkéntességről csak feltételesen lehet beszélni. Topolánszky a végső esetben kirúgással is fenyegető büntető szankciórendszert csak "ultima ratió"-ként tartja elfogadhatónak, tesztelés helyett inkább intézményi drogstratégia kialakítását, kábítószerügyi koordinátor kinevezését, prevenciós programok beindítását tartja célravezetőnek, melyekhez a GYISM is nyújt támogatást. (Ilyen pénzt egyébként a Szilády Áron Református Gimnázium is kapott.) A drogtesztes módszer elterjesztéséből a tárca vezetőinek fenntartásai miatt semmi nem lett.

Csányi Ágnes ugyanakkor azzal érvel, a prevenciós felvilágosító előadások nemigen hatnak azokra, akik már túl vannak az első próbálkozáson, és több-kevesebb rendszerességgel fogyasztanak kábítószert. "Nézzük végig, hogy a szemünk láttára mennek tönkre, holott tudjuk, hogy az időben tett lépések sokkal sikeresebbek? Vagy meg kellene várnunk, amíg teljesen kialakul a függőségük, és alkalmasak lesznek a rehabilitáció rendszerébe bekerülni?"

Miklósi Gábor

Részletek a közoktatási törvény módosításának tervezetéből

1. A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. (...) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla az érintett, kiskorú esetén a szülő felmentést adott. (...)

2. A közoktatási intézmények a gyermekek, tanulók személyes adatait csak pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátásához szükséges célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.

(...)

7. A tanuló önkéntes adatszolgáltatásban való részvételre nem kötelezhető. Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét.

Forrás: www.om.hu

Figyelmébe ajánljuk