Kísérlet a zöld mozgalom lenyúlására: Civilek a pálya szélére!

  • Szilágyi László
  • 2000. március 16.

Belpol

Pepó Pál miniszter - aki az állami környezetvédelem terén látványosan becsődölt - támogatói az utóbbi hetekben a környezetvédelem társadalmi részét próbálják maguk alá gyűrni, önvédelmi reflexből mintegy. Hatalmi politikával, a jól ismert népfrontos eszközökkel igyekeznek elhitetni, hogy ők az igazi zöldek, és a környezetvédelemmel semmi baj. Félő, hogy tartós elmebajról van szó, miszerint vannak politikailag jó meg politikailag rossz zöldek.
Pepó Pál miniszter - aki az állami környezetvédelem terén látványosan becsődölt - támogatói az utóbbi hetekben a környezetvédelem társadalmi részét próbálják maguk alá gyűrni, önvédelmi reflexből mintegy. Hatalmi politikával, a jól ismert népfrontos eszközökkel igyekeznek elhitetni, hogy ők az igazi zöldek, és a környezetvédelemmel semmi baj. Félő, hogy tartós elmebajról van szó, miszerint vannak politikailag jó meg politikailag rossz zöldek.

Az új igaziak vezére Gordos Dénes, a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) főigazgató-helyettese, aki - ha nem Pepó Pál környezetét védi - kántor és orgonista Máriaremetén.

Szervezett tömeg

Február 1-jén (aznap indult útjára a cián) az SZDSZ Új Generáció (ÚG) szervezett fórumot az állatkertbe. A meghívó szerint: "A minisztérium elégtelen működése, a miniszter botrányos tevékenysége hatalmas károkat okoz a hazai környezetvédelemnek, gátolja az európai uniós csatlakozást, végletesen beszűkíti a civil szervezetek hatáskörét, és semmibe veszi a környezetvédelmi szakemberek tudását."

A zsúfolásig telt teremben Fodor Gábor (SZDSZ), Vasali Zoltán (ÚG), Schmuck Erzsébet (Magyar Természetvédők Szövetsége, MTVSZ) előadásait hallgathatták az érdeklődők. Szünet után jött a meglepetés. Gordos Dénes 10 percig tartó kétperces hozzászólást intézett a publikumhoz. Olyan lehengerlő agitpropos Pepó-hozsannát adott elő, hogy a hallgatóság lélegzethez se jutott. Még egy Pepóval szembeni bizalmi szavazást is vezényelt a közönségnek; rögvest kiderült, hogy a teremben ülők kétharmada szervezett (fizetett?) közönség; ősz bácsikák és lelkes fiatalok egyaránt tapsoltak és csápoltak Pepó Pálért. E sorok írója előtt egy sor bőrkabátos kopasz ült. Az volt az érzésem, hogy itt a Fradi B-közép is.

Tarján Lászlóné Nusika is felszólalt, aki az Antall-kormányban volt környezetvédelmi államtitkár, amit büszkén emlegetett is. Manapság a Zöld Kereszt nevű környezetvédelmi mozgalmat szervezi, a jelek szerint igen ügyesen. Egyszer kapott szót egy ÚG-s szervező, de fél perc után beléfojtották a szót. A végén oly diadalittasan távozott a csapat, mint egy Fradi-UTE 4-0-ról vagy mint annak idején az emlékezetes Kónya-Pető-vitáról.

Kormányhivatalnokok és jól szervezett támogatóik lemosták a pályáról a másik felet. Utóbb a Gordos által alapított Zöld Magyarország (ZM) című havilapban - amit nem győzünk majd eleget idézni (lásd keretes anyagunkat is) - ezt olvashatjuk: civil apparátustól elfogadhatatlan a politikai állásfoglalás, márpedig az MTVSZ elnöke nem követelt egyebet, mint Pepó Pál leváltását.

Mozgalom - felülről

A hazai zöld mozgalom meglehetősen heterogén, és ez így van rendjén. A hiteles és szakmai alapon szerveződő csapatok mellett elférnek a KISZ-örökségből csak nehezen kigyógyuló fazonok, a meghasonlott öreg motorosok, a konjunktúralovagok, a bukott vagy kirúgott államigazgatási káderek is. Ami viszont nem megy el, az a hatalmi pozícióból létrehozott, a civil szféra helyére kitalált, a mértékadó zöldek ellenében működő, a zöldek nevében a miniszter tevékenységét védeni és dicsérni hivatott áltársadalmi szervezetek sora.

Nemrég épp egy ilyen alakult.

Február 10-én (a cián ekkor már Szeged felé hömpölygött), fél ötkor a Kossuth Klubban környezetvédelmi miniszteri sajtótájékoztató volt, utána ötkor fórum. A meghívó szerint a sajtótájékoztató témája a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek együttműködési szövetségének, a Környezetvédelmi Társaságnak a megalakítása. A meghívó jelezte azt is, hogy ha a miniszter romániai tárgyalásairól nem érkezne meg időben, akkor a sajtótájékoztatót Gordos Dénes tartja. Így is lett.

Az eseményre kivezényelték a Környezetgazdálkodási Intézet teljes állományát, buszokkal hoztak püspökladányi középiskolásokat és veszprémi egyetemistákat. Jelen volt a Reális Zöldek teljes állománya a csokornyakkendős Juhos László személyében: mint látható, a társadalom teljes keresztmetszete ott szorongott.

Fél ötkor bejelentették a sajtónak, hogy megalakult a Környezetvédelmi Társaság, majd fél óra múlva egy emelettel feljebb megkezdődött az alakuló közgyűlés, ahol a jelenléti ívet akarták az alapító okirathoz taglistaként mellékelni. Elnök: Gordos Dénes; ő később a ZM-ben így definiálja a küldetést: "fontos, hogy munkánkban folyamatosan, hatékonyan jelen legyen a társadalom kontrollja." Kérdés, hogy lehet valaki saját magának társadalmi kontrollja? Mindenesetre az új egyesületet Pepó rögtön megkínálta 19 millió forinttal, irodával és infrastruktúrával, így könnyítvén az indulás nehézségeit.

Civilek kipipálva

Február 14-ére (a cián éppen levonult a Tisza hazai szakaszán, Pepó Romániában tárgyalt) Kávássy Sándor (környezetvédelmi politikai államtitkár) összehívta a civil zöld szervezetek képviselőit. Kávássy ötperces bevezetőjében idézte azt a paragrafust, amely kimondja: az illetékes minisztériumoknak fel kell venniük a kapcsolatot a civil szervezetekkel. Vagyis le kell tudni ezt a rendelkezést is, nehogy szó érje a ház elejét. Elmondta még, hogy ő ettől nem vár semmit, illetve hogy mindez a zöldekért van, s nem a minisztériumért.

Ezután az államtitkár átadta a szót a civil zöldeknek, mondanák már el, milyen javaslataik vannak az együttműködéssel kapcsolatban. A felkért civil zöld szervezetek között ott ültek a Zöld Kereszt, a Reális Zöldek, illetve a KGI képviselői is.

Na most, ezekre a szervezetekre vagy a civil, vagy a zöld jelző nem stimmel, de lehet, hogy egyik sem, a kettő együtt viszont biztosan nem.

Elsőként a Zöld Kereszt képviselője számolt be arról, mivel foglalkoznak ők, majd Juhos László (Reális Zöldek) monologizált. Később felszólalt Gordos (KGI) is. Meglobogtatta a Zöld Magyarország folyóiratot, amiben helye lesz a mozgalom álláspontjának is. "Mert higgyék el, hogy a látszat ellenére Pepó Pál miniszter úr nem akarja félresöpörni a zöldeket, igenis kíváncsi a véleményükre", mondta.

Haraszthy László (a WWF magyarországi titkára) megint elmondta: Pepóval képtelenség együttműködni. A válasz a következő volt: nem is kell együttműködni a miniszter úrral, mert a társadalmi kapcsolatokért Kávássy Sándor a felelős. Hogy ez eddig senkinek nem jutott az eszébe!

Állami zöldek

A ciánszennyezés miatt rendkívüli látogatást tett Magyországon Margot Wallström, az EU környezetvédelmi főbiztosa. Ebből az alkalomból több magyarországi környezetvédő szervezet nyilatkozatot fogadott el a szükséges intézkedésekről; azt is kezdeményezték, hogy képviselőik személyesen adhassák át a dokumentumot. Hosszas egyezkedés után az EU delegáltjai február 17-én késő estére szerveztek találkozót. Jelen volt a nyilatkozatot jegyző zöld szervezetek 18 képviselője, továbbá - na, ki? - Gordos Dénes meg az általa szervezett csapat.

Ekkor már sejtették a környezetvédők, mi várható. Azt latolgatták, hogy inkább hazamennek, aztán kisütötték, hogy a bejáratnál kellene fogadni a főbiztost, ott átadni a nyilatkozatot, és utána távozni. Ez nem jött be, mert Gordosék sorfalat álltak, úgy kísérték az asztalhoz a vendéget, hogy senki se férhessen hozzá.

A főbiztos asszony néhány szóval beszámolt a környezetvédelmi miniszterekkel folytatott megbeszéléseiről, majd a meghívottak kérdezhettek. Elsőként a Gordos-féle Környezetvédelmi Társaság részéről egy ifjú hölgy rövid üdvözlőbeszédet olvasott fel, majd malomkeréknyi virágcsokrot adott át, kifejezve, hogy mennyire örülnek a magyar társadalmi szervezetek a főbiztos asszonynak. A zöldek finom utalása következett, hogy itt nem lehetséges a párbeszéd, mert a miniszteriális tényezők ezt a rendezvényt is lenyúlták, ezután pedig átadták a fent említett nyilatkozat. Wallström asszony értette a helyzetet, de nem akart foglalkozni az ezzel kapcsolatos politikai konfliktusokkal. Ezután az eredeti kezdeményezők egy része kivonult a tanácsteremből.

Még a Reális Zöldek képviselője (Bős-Nagymaros, az atomerőművek és újabban Pepó Pál nagy barátja) mondott okosságokat, például az iskolásokat is be kell vonni a mérésekbe, valamint hogy a szervezést nem kormányzati, hanem helyi szintről kell indítani. Miután az EU-nagykövet megkísérelte bezárni a civileknek szervezett találkozót, szólásra emelkedett a Környezetvédelmi Minisztérium egyik miniszteri biztosa, és kifejtette: a katasztrófa megoldásában a minisztérium jól együttműködik a zöldekkel, és várja a civilek segítségét.

Pepó komisszárja

Ki ez a Gordos Dénes? A nyájas mosolyú, választékosan és kántáló stílusban beszélő úriember a ZM szerint magyar-történelem szakos tanár, népművelő és rendszerszervező. Több régi ismerőse szerint mindössze énektanár. Az állatkerti fórumon viszont geológusként mutatkozott be. Józsefvárosban kisgazda önkormányzati képviselő.

Csillag Ádám 1992-es dokumentumfilmjében személyesen büszkélkedik azzal, hogy a máriaremetei plébánia kántora, ami önmagában persze nem baj. Gordos annak idején iskolaigazgató volt a Szív utcai általános iskolában, ahol nem elégedett meg a hittanoktatás egyszerű bevezetésével, hanem az iskola egész életét ennek rendelte alá. Összebalhézott a tanárok nagy részével, a szülői munkaközösség vezetőivel, gyerekeket félemlített meg, rágalmazásért perelt többeket, ügyvéddel jelent meg az önkormányzat oktatási bizottsága előtt, ahonnan ki akarta zárni a szülők képviselőit. Két év után sikerült csak kiutálni onnan. Miután felfüggesztették, rokonszenvtüntetést szervezett maga mellett, olyan táblákkal például, hogy "Elég az ateista terrorból!"

Bár a KGI szervezeti és működési szabályzata szerint szakirányú végzettség és öt év szakmai gyakorlat kell egy vezetői állás betöltésére, a fentiekkel Gordos kiérdemelte a főigazgató-helyettesi posztot, miután Pepó átvilágíttatta vele az intézményt. Átvilágításban Gordos amúgy is bajnok: az Aradi Csaba elleni többhetes vizsgálatot is ő vezette. Elhíresült mondása, hogy addig innen nem megyünk el, amíg nem találunk valamit. Nemzeti parki források szerint hatalmas telefonszámlát hagyott maga után, mert onnan egyengette frissen megjelent, karácsonyi dalocskákkal teli CD-je útját. (Meg nem erősített hírek szerint a TV 2-beli Pepó-párti telefondömping mögött is az ő szervezőmunkája sejlik föl.) Volt KGI-dolgozók szerint rafinált lehallgató rendszert üzemeltet a nem oda való káderek kiszűrésére. Ha vannak egyáltalán még ilyenek, mert Pepó első számú komisszárja már szinte mindenkit elhajtott, aki szakmailag számított. Ahogyan iskolaigazgatóként tette annak idején.

Szilágyi László

Zöld Magyarország

Ötvenmillió forint. Ennyit különített el Pepó Pál miniszter lapalapításra.

Tényleg szükség lenne egy ütős környezetvédelmi magazinra, amelyből végre meg lehetne tudni, hogy mi az Istent csinálnak a Haza környezetével egyes Családok. Amelyben kemény és tényszerű publikációk sorjáznak az ország valódi környezeti állapotáról. Amelyben hadat üzennek a veszélyes hulladékos maffiának és hatósági támogatóinak.

Az olyan régóta tengődő, nagy hagyományú lapok, mint a Természet Világa, a Természetbúvár, a Természet (Süni) Magazin, évek óta nem tudnak lábra állni állami támogatás híján. Ez változatlanul így van, de most lett végre egy Zöld Magyarország (ZM) fedőnevű lap. Igazi környezetbarát megoldással szép fényes, mártott papírra nyomják és praktikus nejloncsomagolásban postázzák (szél, eső, fagy ne érje).

Persze (után!)közlik benne Az évszázad manipulációja történt című Torgyán-interjút (Napi Magyarország, 2000. január 7.), amely szerint Aradi Csaba és az előző ciklus magas állású személyei közreműködtek félmillió ember kifosztásában. Olvasható továbbá Kávássy államtitkár szóbeli előadásának írásos változata is ("Következetesen törekszünk rá, hogy biztosítsuk a zöld szervezetek részvételét a döntéshozatalban.")

Látható, a lap szigorúan szakmai és politikamentes. Ciánügyben a főszerkesztő-helyettes azt kérdi vezércikkében: "Ki lesz az első hiteles fő, aki megrendül?" Fogyasztóvédelem: "Ugye találkoztak már a szupermarketek grandiózus gondolái között kétségbeesetten egérutat kereső fogyasztóval?" Megtudhatjuk a lapból azt is, hogy a vegetarianizmus mozgalommá vált; hogy kommunista pókok vannak az őserdőben; hogy a macska a legtitokzatosabb háziállat; hogy a ló, amikor nyerít, "társait, netán gazdáját hívja", ha meg orrlyukait rezegteti, akkor "másik lótársát akarja impresszionálni"; hogy Amerika pazarol, de a gyilkos méhek inváziója elhozza majd nekik az apokalipszist.

És megtudhatjuk azt is, hogy "egyenes, merev farok jelzi a fontosságot".

Figyelmébe ajánljuk

A Rákóczi úti villamosok nyomában

A fővárosi polgármesterválasztásra készülődve idézzük fel kilenc évvel ezelőtti cikkünket, amelyben a Rákóczi úton, a Thököly úton, a Kossuth Lajos utcán és az Erzsébet hídon futó villamosokra emlékeztünk.