Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját

  • narancs.hu
  • 2019. június 4.

Belpol

Nem akarja, hogy a Veritas használja.

Május utolsó napján derült ki, hogy az eddig az OSZK égisze alá tartozó 1956-os Intézetet egy kormányhatározattal elmozdítják helyéről, és a Veritas Intézethez csatolják.

A döntéssel a Veritashoz kerül az 1956-os Intézet Oral History Archívuma is, amely (ahogy honlapjukon szerepel) "a XX. századi magyar történelem több mint ezer tanújának visszaemlékezését őrzi, és dolgozza fel", a személyes interjúk hangfelvételeit és szövegeit gyűjti, őrzi és kezeli.

Az intézet Veritasba olvasztásának hírére reagálva a Blinken Nyílt Társadalom Archívum (más néven OSA Archívum) javasolta azt a még élő interjúalanyoknak, hogy ha van jogi mód erre, akkor vonják vissza hozzájárulásukat a velük készített interjúk szabad felhasználására vonatkozóan - írja a hvg.hu.

Kőszeg Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság alapítója a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet az 56-os Intézetnek írt, és amelyben kijelenti, hogy nem járul hozzá a vele készült interjú őrzési helyének megváltoztatásához, vagyis hogy a Veritas Intézethez kerüljön az anyag.

"A sajtóból értesültem róla, hogy a Kormány rendelete alapján az Archívum anyaga a Veritas Történetkutató Intézet őrzésébe kerül. Az őrzési hely megváltoztatásához nem járulok hozzá. A hanganyagot és a leírt szöveget a mai napon visszakérem" - írja.

"Ha az Archívum rendelkezésére bocsátott életút interjú a Kormány erőszakos döntése következtében mégis a Veritas őrzésébe kerül, megtiltom, hogy az anyagba a fentebb megjelölteken kívül bárki betekintsen. Nem látok ugyanis garanciát arra, hogy az őrzésükbe került anyagot a tudományos tisztesség követelményeinek megfelelően használják fel. Ellenkezőleg. Azt tapasztalom, hogy a Kormányhoz közel álló intézmények és sajtóorgánumok, a történelem tényeit is az új pártállam által támogatott, vagy legalábbis tűrt formában és értelmezésben adják közre. Amennyiben tudomásomra jut, hogy jelen rendelkezésemet nem tartották tiszteletben, megkísérlem megtenni a lehetséges jogi lépéseket" – szögezi le.

Kőszeg levelére az 56-os Intézet azonnal válaszolt, a válasz részleteit is közli. Ebben az szerpel, hogy az archívum az OSZK része, ezért a közgyűjtemény midnenképp őriz egy példányt az interjú rögzített formáiból, ahonnan ki nem adható: "Ez némi garanciát nyújt arra, hogy a Veritas munkatársai nem másíthatják meg kötetlenül az interjú szövegét", abban az esetben sem, ha hozzájuk is kerülne példány – teszi hozzá Kőszeg.

Ezzel együtt azonban Kőszeg az interjú anyagába való betekintés jogát mindneképp korlátozza: "A betekintési jogot ezennel visszavonom. Az anyagba jelen levelem vételétől kezdve csak magam, Murányi Gábor, az interjú készítője, és dr. Rainer M. János tekinthetünk be" - írja.

 

 

Figyelmébe ajánljuk

A MÁV finanszírozza az elavult iparvágány karbantartását a kínai cég számára

Vácon a gödi Samsung SDI-nak is dolgozó kínai hatterű CECZ cégcsoport az év elején jelentette be, hogy szeretné, ha a város déli részén lévő, mintegy húsz éve nem használt iparvágányt újra üzembe helyeznék. Úgy tűnik, kérése meghallgatásra talált: a munkálatok megelőzték a kormányhivatal és az önkormányzat közös bejárását. A karbantartás költségét a MÁV állja.