Mi az istent keresünk mi a kazah ügyészségen?

  • narancs.hu
  • 2015. április 3.

Belpol

A szovjet idők óta mostanáig fel sem merült a kazah–magyar ügyészi együttműködési megállapodás szükségessége. Majtényi Lászlónak, az Eötvös Károly Intézet elnökének Polt Péter legfőbb ügyészhez írt levelét közöljük.

Dr. Polt Péter
Legfőbb ügyész
Legfőbb Ügyészség
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést terjesztek elő.

Kérem, hogy az Ön és a kazah legfőbb ügyész által aláírt együttműködési megállapodás szövegét a törvényes határidő betartásával küldje meg számunkra.

Kérem továbbá, tájékoztasson arról, milyen szakmai megfontolások, esetleg hatástanulmány által feltárt szempontok vezették Önt, amikor úgy döntött, hogy ellátogat Kazahsztánba, és együttműködési megállapodást köt a kazah ügyészi szervezettel.

Tudni szeretném azt is, mikor született meg a megállapodásról a döntés? E kérdéseket az is indokolja, hogy tudtunkkal legalábbis a szovjet idők óta mostanáig fel sem merült a kazah-magyar ügyészi együttműködési megállapodás szükségessége.

E kérdéseket nem csupán a két ország fizikai és jogéletüket tekintve is számottevő távolsága indokolja, de az is, hogy a nyilvánosság nem tud olyan kazah-magyar bűnszervezetekről sem, amelyek működése ilyen kiterjedt bűnügyi együttműködést indokolna. Túl az ilyen technikai-ésszerűségi megfontolásokon, mi úgy tudtuk, hogy Kazahsztán politikai rendszerét tekintve diktatúra, ahol szabad választásokat nem tartanak, a parlamenti ellenzék is kormánypárti, és független intézmények sem működhetnek.

Az Ön tárgyalásairól nincsenek hiteles hazai források, a kazah hírügynökség szerint “a bűnözés, a terrorizmus, a szélsőségesek, a kiberbűnözés, a drogkereskedelem stb. elleni közös fellépésről tárgyaltak a találkozón.”

A megállapodás ezek szerint bűnüldözési tárgyú, itt pedig a jogállami garanciák különösen fontosak. Ezzel kapcsolatban három további kérdésre kérek választ Öntől: a kazah és a magyar ügyészi szervezet közös álláspontja szerint kik tekinthetők „szélsőséges”-nek. A másik kérdésem, hogy vajon mit jelent itt a „stb.” kifejezés. A harmadik: Van-e a kazah büntetőjognak illetve büntetőpolitikának olyan eleme, gyakorlata, amelyet Ön szerint Magyarország az együttműködés keretében valamilyen formában hasznosíthat?

Továbbá kérem, hogy elektronikusan megküldött válasza térjen ki arra is, hogy a jövőt tekintve milyen hasznok várhatók a magyar-kazah ügyészi együttműködéstől.

Kérem, hogy válasza megküldésekor legyen tekintettel a törvényi határidőre.

Budapest, 2015. április 2.

Üdvözli:

Dr. Majtényi László

elnök

Eötvös Károly Intézet

1088 Bp., Szentkirályi u. 11. – telefon: 212-4800 – fax: 315-0625 – www.ekint.org – info [at] ekint [dot] org

Neked ajánljuk