Petíció, Pesty Fekete Doboz

Nyílt levél az MTVA részére

  • 2012. március 19.

Belpol

Ez a cigány közösségek tagjait akkor is súlyosan sérti, ha ehhez egyébként semmilyen legitimációval nem bíró cigányok asszisztálnak! Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ő asszisztálásuk semmivel sem csökkenti a műsor készítője, Pesty László és a köztelevízió felelősségét!

Tisztelt MTVA!

Alulírottak úgy véljük, hogy a közszolgálati televízió csatornáin az elmúlt időszakban sorozatosan sértik meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt (médiatörvényt), különös tekintettel annak 16. §-ára, illetve 17. §-ának (1) és (2) pontjára, illetve az emberi jogokat és az Alaptörvényt. Legutóbb a Pesty Fekete Doboz 2012. március 7-i adása volt alkalmas etnikai csoport elleni gyűlöletkeltésre, kirekesztésre.

A műsor olyan színben tünteti fel a hazai cigányságot, amely méltóságukban sérti e népcsoport tagjait, a velük kapcsolatos előítéleteket erősíti, félelmet kelt a nézőben, és azt közvetíti, hogy potenciális áldozata a romáknak. A cigány közösségeket egységesen antiszociális, összeférhetetlen, bűnöző életvitelű, vérfertőző csoportokként tünteti fel. Leegyszerűsítő, sematikus, előzetes koncepciókat igazoló, tendenciózus szerkesztési elvek érvényesülnek benne, amelynek eredményeképp általánosításokkal, megalázó módon mutatja be a romákat. Ez a cigány közösségek tagjait akkor is súlyosan sérti, ha ehhez egyébként semmilyen legitimációval nem bíró cigányok asszisztálnak! Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ő asszisztálásuk semmivel sem csökkenti a műsor készítője, Pesty László és a köztelevízió felelősségét!

  • Követeljük, hogy a köztévé ne legyen a fajgyűlölet szócsöve!
  • Követeljük, hogy a köztévé önálló személyiséggel bíró egyéniségekként mutasson be mindenkit!
  • Követeljük, hogy a köztévé ne keltsen gyűlöletet sem etnikai csoportokon belül azok tagjai között, sem  különböző társadalmi csoportok között!
  • Követeljük a mindenkit megillető méltóságot és tisztességes beszédet!

Nyomatékkal felszólítjuk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot, hogy fenti követeléseinknek tegyen eleget, és a Pesty Fekete Doboz 2012. március 7-i adásának ismétlésétől tartózkodjon! A műsor szerkesztőjét vonja felelősségre, tartózkodjon a további törvénysértéstől, és tartsa be a médiatörvényben foglaltakat.

A petíciót a commmunity.hu-n írhatja alá.

A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól alapján
16. § A médiatartalom-szolgáltató köteles tiszteletben tartani az alkotmányos rendet, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat.
17. § (1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.
(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport kirekesztésére.

Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény II. cikke kimondja, az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz […]


Figyelmébe ajánljuk