Miért nem fogadták el a rendőrségi beszámolót?

Reagált Józsefváros

  • narancs.hu
  • 2012.04.24 22:40

Belpol

Romlottak a bűnügyi mutatók a nyolcadik kerületben, ezért nem fogadta el a képviselő-testület a rendőrkapitány beszámolóját – ez áll abban a közleményben, amely a narancs.hu cikkére érkezett.

Mint azt néhány napja megírtuk, Józsefváros képviselő-testülete 12:3 arányban nem fogadta el Salgó László rendőrkapitány beszámolóját a kerületi kapitányság 2011-es tevékenységéről. Józsefvárosi források azt gyanítják, hogy a vitatott jogi státuszú, alternatív kerületi rendvédelmi szerv, a „Jófiúk Közrendvédelmi Szolgálat” és a rendőrség közötti ellentét húzódik a gesztus mögött. (A Jófiúkról szóló riportunkat lásd itt.)

Noha a beszámolóban Salgó javuló statisztikákat emlegetett, most a kerület képviselő-testülete, élén Kocsis Máté polgármesterrel, a döntés hátterét bemutató közleményében a bűnügyi statisztikák romlásával magyarázza az (egyébként jogilag semmilyen következménnyel nem bíró) elutasítást. Ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy bármelyik fél adatot hamisított volna: a rendőrségi statisztikák – a narancs.hu információi szerint – a közterületi ellenőrzések miatt lettek kimagaslóak budapesti viszonylatban. (A közlemény erre az ellentmondásra nem tér ki.)

Az önkormányzat dokumentumából az derül ki, hogy a rablások száma 35-ről 183-ra, a kábítószerrel való visszaélés 296-ról 482-re emelkedett, míg az eredményes nyomozás aránya közel 42 százalékról mintegy 30 százalékra csökkent. Főként a prostitúció nőtt – állítja Józsefváros önkormányzata.

A közlemény teljes szövege:

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 20-ai testületi ülésén a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 12:3 arányban nem fogadta el.

A képviselő-testület tagjai gondos mérlegelés után alakították ki álláspontjukat, hiszen feladatuk a választópolgáraik véleményének, érdekeinek képviselete és megjelenítése a helyi döntéshozatalban. Minden képviselő köteles tehát figyelemmel követni a választókörzetében és általában a kerületben zajló folyamatokat, jelenségeket, és felmerülő lakossági igényeket.

A képviselők nagy többsége azt tapasztalta, hogy a lakosság jelentős része a kerületben sajnálatosan növekedő tendenciát érzékel a különböző típusú bűncselekmények, főleg az erőszakos, vagyon elleni, kábítószerrel, illetve tiltott kéjelgéssel összefüggő cselekmények esetében. Ezek a problémák jelentősen rontották az elmúlt évben a lakosság szubjektív biztonságérzetét is. Az egyéni mandátummal rendelkező képviselők különösen szoros kapcsolatot ápolnak választókörzetükkel, így jó rálátásuk van a területükön tapasztalható folyamatokra.

Józsefváros Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a kerületben sok évtizeden keresztül tapasztalt, rossz közbiztonsági helyzet jelentős javítására, a kerületről általában kialakított kép („nyócker”) megváltoztatására. Ennek keretében 2009 óta nagyon jelentős anyagi erőforrásokat mozgósít és bocsát a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság rendelkezésére, lehetővé téve az ott dolgozók munkakörülményeinek, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos és nagyságrendi javítását. A teljesség igénye nélkül is elmondható, hogy 2010-ben és 2011-ben csak a térfigyelő kamerarendszer fenntartására, működtetésére 320 millió forintot adott a kerület önkormányzata. Ezen felül például 2011-ben további 51,5 millió forinttal (működési költség, 150 db számítógép, 6 db autó, üdültetés, jutalom) járult hozzá a VIII. ker. Önkormányzat a rendőrség tevékenységének javításához. A kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatási feltételeinek javítása is az önkormányzat által kiemelten támogatott terület. (Lujza u. 14. Rendőrház [12 lakás], 2010-ben, az MNP II. keretein belül indult a projekt, 2012. márciusban lezárul, várhatóan nyáron kerülhet sor az átadásra, a beruházás összköltsége: 138 573 000 + áfa [+ kb. 60-70 M kiköltöztetési költség]; továbbá a BM-nek bérlőkijelölési jog átengedése a felújított Dankó u. 16. sz. alatti 3 lakás tekintetében, és a Dankó u. 20. sz. alatti 2 lakás tekintetében.)

Józsefváros Önkormányzatának együttműködési készsége kifejezetten konstruktívnak és jónak nevezhető tehát a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság irányába, és – különösen a kerület anyagi lehetőségeit tekintve – nagy erőfeszítéseket tesz a közbiztonság tényleges javítására. Ezeken túlmutatóan az önkormányzat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálaton keresztül a közbiztonság javításában közvetlenül, emberi erőforrásaival is segítséget nyújt a rendőrségnek.

Azonban mind a 2011. évi összesítő beszámolóból, mind a képviselők számára a lakosságtól érkező jelzésekből egyértelműen látható, hogy a közbiztonság a VIII. kerületben az elmúlt évben nem javult, egyes területeken kifejezetten romlott. Csak néhány példát említve a rablások esetében 35-ről 183-ra, kábítószerrel visszaélés esetében 296-ról 482-re növekedett az esetszám, az eredményes nyomozásbefejezések aránya az eredménytelenekhez képest pedig a közel 42/58%-ról kb. 30/70%-ra romlott. Sőt, bizonyos bűnelkövetési formák, amelyek a korábbiakban eltűntek vagy jelentősen visszaszorultak, az utóbbi időben újra megjelentek a kerületben (elsősorban a prostitúció). Ahogy arról a rendőrkapitányi beszámoló is említést tesz: „a kerületben 2011 nyara óta érezhető egyfajta biztonsági deficit”.

Mindezek fényében a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének többsége a rendőrségi beszámoló elutasításával jelezni kívánta, hogy bár jogi következménye e döntésnek nincs, azonban mindenképpen fontos és jelzésértékű annak kifejezésében, hogy a közbiztonság terén a kerület lakossága gyors, hatékony és jelentős javulást kíván. A képviselő-testület természetesen fenntartja a korábban kialakított konstruktív kapcsolatot és légkört a rendőrséggel, a jövőben is megadva minden lehetséges támogatást, azonban fontos és szükséges volt annak egyértelmű jelzése, hogy az önkormányzat és az egész lakosság az eddigieknél jóval hatékonyabb, eredményesebb munkát vár a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságtól.

Dr. Kocsis Máté polgármester mindezt röviden ismertette is a testületi ülésen, és a beszámolót nem fogadta el, a 12 „nem” szavazat egyike a polgármesteré volt, a Fidesz–KDNP és a Jobbik képviselői szavazatai mellett. A három „igen” szavazatot az MSZP és az LMP listás képviselői adták le.

Neked ajánljuk