Tájékoztatót adott ki a NAIH arról, mikor kérheti a munkáltató a dolgozó beoltottságára vonatkozó adatot

  • narancs.hu
  • 2021. április 2.

Belpol

Az ajánlás kizárólag a jelenlegi járványügyi helyzetben alkalmazandó.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatót tett közzé a honlapján arról, hogy a munkáltatók megismerhetik és nyilvántarthatják-e azt, hogy dolgozójuk beoltatta-e magát.

Azt írják,  a hatóság számos megkeresést kapott mind a köz-, mind pedig a magánszférába tartozó szervezetektől annak kapcsán, hogy jogosultak-e kezelni (megismerni, nyilvántartani) a foglalkoztatottak új típusú koronavírus elleni védettségének – a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletrendelkezései alapján igazolható – tényére vonatkozó adatokat.

A Hatóság általános iránymutatása elsősorban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó jogviszonyokra irányadó, és hogy az abban foglaltak kizárólag a jelenlegi ­– tehát az annak kiadásakor fennálló – járványügyi helyzetben alkalmazandóak.

A tájékoztatóban azt írják, hogy a védettség ténye egészségügyi adatnak minősül, ezért a munkáltatónak csak bizonyos esetekben van joga ezt az adatot kérni a munkavállalótól. A NAIH álláspontja szerint a hatályos szabályok alapján munkajogi, munkavédelmi, foglalkozásegészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, e körben kiemelve a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciók felmérésére vonatkozó – objektív szempontok alapján elvégzett – kockázatelemzés alapján,

egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése. 

A hatóság azonban hangsúlyozza, hogy az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyokra (például Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási, vállalkozási típusú jogviszonyok; a közszférában ágazati jogszabályok alapján történő foglalkoztatás) jogviszonyonként eltérő jogi szabályozás vonatkozik, ezért a hatóság álláspontja szerint indokolt és szükséges, hogy a jogalkotó egységesen rendezze a munkavégzésre irányuló jogviszonyok során a védettség tényének igazolásával kapcsolatos követelményeket.

Figyelmébe ajánljuk