Tartsa meg magának!

  • 1999. január 7.

Belpol

Megrendelem meghatározatlan időre, de legfeljebb 1 évre 5000 Ft-ért a MaNcsot.
Megrendelem meghatározatlan időre, de legfeljebb 1 évre 5000 Ft-ért a MaNcsot.

Kedves Olvasóink!

A MaNcs túlélőgyakorlata még nem ért véget. Ami egyfelől jó hír, mert egy túlélőgyakorlat úgy is véget érhet, hogy a gyakorlatozó megunja a gyökérevést és a harmativást, és csöndesen felfordul. Ugyanakkor lapunk biztonságos jövője továbbra sem öltött éles kontúrokat. (Egyelőre, tesszük hozzá sietve.) Ám elszántságunk töretlen, még akkor is, ha József, a Narancs utolsó és a MaNcs első főszerkesztője a Magyar Hírlap főszerkesztőhelyettes-jelöltje. Ha minden igaz, februártól ott vívja tovább küzdelmét a számítógép képernyőjének kihívó fehérségével. Jó szerencsét, Jó zsef, új munkádhoz! A távozó távozik, a maradók maradnak, a MaNcs pedig halad tovább, hogy utolérje sorsát, a nullszaldót!

Az új év első számában azokhoz fordulunk szózatunkkal, akik már előfizettek a MaNcsra, pénzecskéjüket számlácskánkra utalták, ám a lapot ládájukban decemberben nem találták.

Ennek több oka lehet. Ha a befizetést igazoló csekkszelvény nem érkezett meg szerkesztőségünkbe november 15-ig, akkor ez a magyarázat. A visszaérkezett csekkszelvények feladóit, illetve az előfizetés címzettjét ugyanis lajstromba vesszük, majd e listát átadjuk a postának. Ám a postának a listát minden hónap 20-áig meg kell kapnia ahhoz, hogy a következő hónap első hetétől végre tudja hajtani magasztos feladatát, ami nem más, mint a kézbesítés. És éppenséggel e rovat is ludas abban, hogy néhány előfizetőnk hamis reményekbe ringatta magát. Azt írtuk tudniillik, hogy a csekkszelvényeknek az adott hónap 20-áig kell visszaérkezniük a szerkesztőségbe: holott ekkor már a listának kell a postán pihennie, s a listán a címzettek, e nagyszerű férfiak és asszonyok nevének. Elnézést, elnézést, elnézést. Szóval: minden hónap tizenötödike!

A másik ok az lehet, hogy az előfizető üzenete elkeveredett, címe pontatlanul vétetett az Előfizetők Könyvébe, faxüzenete olvashatatlanul jött át. Ám ne csüggedjenek ők sem: Előfizető nem vész el örökre, legfeljebb köröz kissé a gépezetben. Aztán egy gondos női kéz rábukkan, leporolja, és a helyére rakja őt. Az elmúlt két és fél hónapban több mint 2000 új MaNcs-előfizetést kellett feldolgoznunk, szemben a narancsos idők heti 10-15 darabjával. Aggódniuk azoknak sem kell, akik ideiglenesen fennakadtak a szűk keresztmetszet szélein. Leperegnek előbb-utóbb ők is, és a lap attól a héttől jár nekik meghatározatlan ideig, amikor először találják postaládájukban a MaNcsot. És egy év lesz a meghatározatlan időből, ha addig élünk is!

Ehhez azonban az kell, hogy a kényelmes írogatást és olvasgatást biztosító 5000 előfizetőből a 2810 hiányzó is nekidurálja magát végre. Az elmúlt időben 108 új MaNcs-előfizető jelentkezett lapunknál: velük együtt már 2190-en tartanak ki velünk a végsőkig. Kétezer-egyszázkilencven vitéz várja a kétezer-nyolcszáztíz fős felmentő sereget! Vessen véget a Mohács óta tartó pechszériának, és fizessen elő a MaNcsra! Tartsa meg magának a lapot!

A szerk.

megrendelőlap

Név:........................................................................................

Cím:.......................................................................................

...............................................................................................

Irányítószám:........................

Szül. dátum:........................... Tel.:.......................................

A megrendelőt kérjük az alábbi címre vagy faxra küldeni: 1399 Bp., Pf. 701/415, fax: 267-4176

Figyelmébe ajánljuk