A lakosság tiltakozása ellenére építik a vasútállomás új épületét Balatonakarattyán

  • Kupi Györgyi
  • 2021. május 30.

Kis-Magyarország

Egy éve már építési engedély is van rá, holott a helyi építési szabályzatot csak most módosítja az önkormányzat.

Idén januárban tudták meg az akarattyaiak – a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáról szóló előterjesztésből –, hogy búcsút mondhatnak a balatonakarattyai vasúti megállóhely felvételi épületének, azaz az állomásnak. A Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő ZRt. (NIF Zrt.) a meglévő helyett új épületet tervez, sőt már meg is tervezte, ehhez lenne szükséges a HÉSZ módosítása. (Igaz, korábban is volt szó korszerűsítésről a villamosítás és pályarekonstrukció kapcsán, ám arra senki sem számított, hogy ez a régi épület elbontásával járhat.)

Helyi védelmet kértek

A lakosság azonnal reagált. Facebook-csoport alakult: a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület petícióban kérte az épület védelem alá helyezését. Több helyi lakos, nyaraló, aktív lokálpatrióta írt Matolcsy Gyöngyi polgármesternek, „a régi, a helyi építészeti hagyományokat őrző, emberléptékű, tájba illő”, alig több mint harminc éve épült és az év kilenc hónapjában kihasználatlan felvételi épület megőrzése érdekében. Elismerték ugyanakkor, hogy némi ráncfelvarrásra szorul az állomás, a környezete pedig valóban nem méltó már a Balaton kapujához, arról nem beszélve, hogy nem is felel meg az akadálymentesítés követelményeinek.

 
A balatonakarattyai vasútállomás ma
Fotó: A szerző felvétele

Az építési szabályzat módosításához szükséges partnerségi egyeztetésre szóló felhívás idén január 15-én jelent meg, egy hetet hagyva a lakosságnak arra, hogy véleményezze a javaslatot. Január 27-én már meg is született Matolcsy Gyöngyi polgármester határozata, amelybe belefoglalta, hogy a helyi lakosság és a civil szervezetek nem támogatják a szabályzat módosítását. Érdeklődtünk a balatonakarattyai önkormányzatnál, hol tart most a HÉSZ módosítása; ha választ kapunk, frissítjük vele cikkünket.

Hetven négyzetméteres pénztár

A NIF május első felében tartott online tájékoztatót a témában. Ezt követően több helyi civil szervezet az állami cégnek közösen írt levélben továbbra is azt kérte, hogy „a bemutatott tervekkel ellentétben a megálló épületet annak megtartásával, korszerűsítésével, kibővítésével a 21. század igényeinek és az esetleges előírásoknak megfelelően valósítsák meg”.

A NIF válasza a múlt hét végén érkezett meg. Kiderül belőle, hogy a meglévő épület megtartásával nem lehet a MÁV szabványainak megfelelő üzemi területet kialakítani (pénztár), a szükséges és minimális alapterülettel kialakított MÁV üzemi helyiségek összes területe nettó 70 négyzetméter, a mostani épület pedig összesen 86 négyzetméter. Komolyabb érv, hogy a peron megemelésével (ez szükséges az akadálymentesítéshez) az épület alá folyna a víz, és találtak egy hosszanti repedést is az állomás falán.

 
Váróterem a vasútállomáson
Fotó: A szerző felvétele

Tiltakoztak, de minek

A NIF leveléből viszont nyilvánvalóvá vált az is, hogy az összes eddigi tiltakozás okafogyott, hiszen már építési engedéllyel is rendelkezik az új felvételi épület.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) szerint 2020. március 5-én kezdődött az engedélyeztetési eljárás, tavaly június 25-én pedig már véglegesítették is az építési engedélyt. Így megkésett a HÉSZ módosítására vonatkozó eljárás is az akarattyai önkormányzatnál. Magyarán

tavaly nyáron a hatályos HÉSZ ellenében adták ki az engedélyt az új állomásépületre, majd az építési jogszabály módosítását jó fél éves késéssel, az idén januárban, kezdték meg.

Noha normális esetben mindennek fordítva kellett volna történnie. A HÉSZ ugyanis előírja: „A település területén területet felhasználni, építési telket, építési területet (közpark és védőerdő, védőfás növényzettel fedett felület esetében: területet) kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, közterületen bármilyen rendezést, vagy építési tevékenységet végezni csak a szabályozási tervben és a jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.” Erre azonban az állomás esetében fittyet hánytak.  

 
"Készült 1989 évében"
Fotó: A szerző felvétele 

Az már a MÁV honlapján lévő tanulmánytervből derül ki, hogy a jelenleg maximum 30 százalékos beépítési arányt meghaladja az új épület területe. De az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) szerinti 5 méteres előkert sem valósítható meg, ezért szükséges a HÉSZ módosítása. Erre viszont már tavaly áprilisban felhívta a figyelmet a tanulmányterv készítője. Kérdés, hogy miért nem akkor indult az eljárás, módosítás. Miért csak rá fél évre? Azt sem látni tisztán, hogyan kaphatott engedélyt egy olyan épület, ami nem felel meg a helyi építési szabályzatnak. Ezeket szintén megtudakoltuk az önkormányzatnál; ha megérkezik a válaszuk, közöljük. Így viszont Balatonakarattya lakossága úgy érezheti, a megkerülésükkel történnek a települést érintő nagy léptékű változások - mint például a tervezett kikötő esetében

Az új állomásépület építése azonban még odébb van. A NIF honlapján a projekt állásáról szóló tájékoztatóban nem találtuk nyomát a kivitelezésre szóló közbeszerzés kiírásának sem. A pálya korszerűsítése és a villamosítás részben uniós beruházásból valósult meg, az új, a lakosság által „csillivillinek" minősített és indokolatlannak tartott új felvételi épületet a magyar adófizetők állják.

 

Kedves Olvasónk!

Üdvözöljük a Magyar Narancs híroldalán.

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap. Ezt a rovatát vidéki újságírók írják szűkebb környezetük országosan is fontos eseményeiről. Életbevágónak tartjuk, hogy Magyarország lakói értesüljenek olyan helyi történetekről és véleményekről, amelyeket a kormányhatalom eltitkolni igyekszik.

Nézzen be a magyarnarancs.hu-ra mindennap: itt ingyenesen megtalálja a nap legfontosabb híreit, és még sokkal többet. De a nyomtatott heti Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt. S ha tetszett, amit olvasott, kérjük, támogasson minket.

Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Figyelmébe ajánljuk

Madarak és angyalok

  • - turcsányi -

Nehéz megmondani, hogy mikor mondtak fel az angyalok. Már akkor, amikor Wim Wenders folytatni merészelte a Berlin felett az eget (Távol és mégis közel, 1993)? Vagy csak 1998-ban lett elegük, amikor meglátták magukat az Angyalok városa című filmben – a Berlin felett az ég e remake-jét Nicolas Cage-dzsel? Az biztos, hogy Los Angelesből eztán szedték a sátorfájukat. De senki nem pótolhatatlan, L. A. pedig különösen nem maradhatott efféle égi szárnyasok nélkül.