Beköszöntött a korlátlan rendeleti kormányzás kora?

  • Karsai Dániel
  • 2020. június 3.

Publicisztika

Egészségügyi válsághelyzetet nem lehet teljesen légből kapottan elrendelni. Ez nem képzelt migránsválság.

A kormány a múlt héten benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetését célzó két törvényjavaslatát. Sokakban felmerült, hogy a nehezen áttekinthető, 250 oldalas törvényjavaslatban beterjesztetett egészségügyi törvény-módosítás (302-307. §§) még a jelenleginél és durvább rendeleti kormányzást tennének lehetővé.

Álláspontom szerint ez nincsen így. A továbbiakban röviden bemutatom a tervezett szabályozást, annak vitatható pontjaival együtt.

Az elrendelés

A javaslat szerint a kormány ún. egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el. Ezt az országos tisztifőorvos javaslatára az illetékes miniszter előterjesztése alapján lépheti meg a kormány. A bonyolult megfogalmazás mögött persze egyszerű döntési hatáskör van: ebben a kérdésben a kormány dönt, a magyar realitások alapján is nehezen elképzelhető, hogy az országos tisztifőorvos önállóan kezdeményezne ilyen lépést. (Természetesen, ha jobban meggondoljuk, több mint üdvös, ha ilyen kezdeményezés előtt egyeztetnek az illetékes szervek...)

Palkovics László, Pintér Sándor, Orbán Viktor és Kásler Miklós letekint a velszi tartományra

Palkovics László, Pintér Sándor, Orbán Viktor és Kásler Miklós letekint a velszi tartományra

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 

A válsághelyzetet a WHO sztenderdek szerinti járványügyi veszélyhelyzet fennállta vagy egyéb olyan esetben lehet elrendelni, ha egészségügyi ellátási kapacitások súlyos veszélyeztetése áll fenn. A kicsit nyakatekert megfogalmazás mögött megintcsak egyszerű meggondolás áll: ha járvány van, vagy egyéb okból ellehetetlenül egy vagy több kórház, egészségügyi intézmény, akkor válság van, amely ellen fel kell lépni, speciális eszközökkel. De melyek ezek az eszközök?

A kormány hatáskörei egészségügyi válsághelyzet esetén

Kiindulásként hangsúlyozni kell, hogy a most szabályozandó egeszségügyi válsághelyzet - amely jogintézmény jelenleg is benne van az egészségügyi törvényben - nem alkotmányos jogintézmény. Nem az Alaptörvény 53. cikkében szabályozott veszélyhelyzet.

Ebből hatalmas különbségek adódnak.

A kritikusok észrevételezték, hogy a kormány ebben a válsághelyzetben ugyanúgy rendeletekkel szabályozhat számos kérdést, mint most a veszélyhelyzet alatt. A lényeges különbségekre azonban nem tértek ki, melyek a következők.

  • Elsőként, a tárgykörök, melyekben a kormány rendeletet alkothat, sokkal szűkebb, mint a veszélyhelyzeti felhatalmazás.
  • Gazdasági kérdésekre egyáltalán nem terjed ki, például új Göd-rendeletet ebben a jogalkotási rezsimben nem lehetne hozni.
  • A tárgykörök többsége - megkockáztatom, mindegyike - klasszikus egészségügyi védőintézkedés: ivóvíz-használat korlátozása, személyforgalom visszafogása, oktatási intézmények bezárása stb. (tv javaslat 307. §).
  • A legnagyobb aggodalmat a következő szabály váltotta ki: a kormány rendeletben korlátozhatja vagy megtilthatja minden olyan intézmény és létesítmény működését, illetve rendezvényt és tevékenységet amely a járvány terjedését elősegítheti. A kritikusok szerint a kormány ezzel akár bezárhatja a bíróságokat, az Alkotmánybíróságot, megtilthatja az ellenzéki pártok működését, elszabotálhatja a választások megtartását. A túlzottan általános megfogalmazású jogszabályhely ugyanis ezt nem zárja ki, ellene biztosítékot nem ad.

Álláspontom szerint ezek a félelmek alaptalanok, de legalábbis túlzóak. Elsőként, egészségügyi válsághelyzetet nem lehet teljesen légből kapottan elrendelni. Ez nem képzelt migránsválság, nincs az a kormánypropaganda, mely három influenzás beteg után elrendelt válsághelyzetet meg tud védeni, különösen, hogy mindenkit a saját bőrén érezhető jogkorlátozás ér a védekezés miatt. A visszaélésszerű elrendelés ezért, ha nem is zárható ki teljesen, de nem túl valószínű. Ahogyan a jelen veszélyhelyet elrendelésének is nagyon valós járványügyi okai voltak.

Ami ennél is fontosabb, hogy az egészségügyi válsághelyzet során megalkotott kormányrendeletek nem speciális, Alaptörvény 53-54 cikkei alapján alkotott kormányrendeletek.

Nem korlátozhatnak alapvető jogokat nagyobb mértékben, mint bármely más kormányrendelet, törvénytől nem térhetnek el. Ezek a kormányrendeletek nem lehetnek tehát ellentétesek sem az Alaptörvénnyel, sem más törvénnyel. Éppen ezért nem attól kell tartani, hogy egészségügyi válsághelyzet esetén ilyen rendelet alapján bezárnak a bíróságok, ellenzéki pártok nem tudják megtartani a küldöttgyűlésüket, vagy elmaradnak a választások. Hanem éppen ellenkezőleg, legalábbis alappal felvethető, hogy a kormány ilyen rendelettel még indokolt esetben

sem tudja megtiltani a piripócsi polgármester-választás megtartását.

A kritikusok azt is figyelmen kívül hagyták, hogy a javaslat maga úgy rendelkezik; kormányrendelet csak és kizárólag az egészségügyi válsághelyzet felszámolása érdekében alkotható, a tárgyi hatályát a rendeleteknek tehát maga szűkíti.

Mindezen indokok alapján én nem érzem valós veszélyét annak, hogy ezzel a rezsimmel fog visszaélni a kormány, ahhoz ennél tágabb játékteret kellett volna adnia magának. Felvethető persze, hogy a kormány tudatosan fogja rosszhiszeműen használni ezt a hatáskörét és pl. betiltani a közterületi dudálást. Nos, a fentiekben bemutatottak alapján ez nyíltan törvény- és alaptörvény-ellenes lenne. Ehhez viszont kár volt ennek a jogintézménynek a megalkotásával, majd tudatos megsértésével bíbelődni. Ellenzéki pártokat nyíltan jogellenesen már most is be lehetne tiltani.

A fentiekkel összefüggő okból én a parlamenti kontroll hiányát sem érzem egetrengetőnek. Megismétlem, ezek a kormányredeletek klasszikus kormányrendeletek, melyek törvénnyel, azaz a parlament által alkotott jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. Ha a kormány egy egészségügyi válsághelyzetben a parlamentnek nem tetsző rendeletet alkot, azt törvénnyel bármikor felül lehet írni, ez hatalmas különbség a veszélyhelyzeti rendeletalkotáshoz képest. (Feltéve ezen a helyen, hogy a parlament egyáltalán gyakorolni kívánja a kormány feletti ellenőrzés jogát. Ami a valóságban az elmúlt 10 évben nem valósult meg.).

Zárásként két kritizálható pontra rámutatnék.

  1. A tervezet súlyos hiányossága, hogy az egészségügyi válsághelyzet során hozott kormányrendeletek nem vesztik hatályukat a válsághelyzet végével. (Emlékezhetünk, a veszélyhelyzeti kormányrendeletek a veszélyhelyzet végével az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése értelmében hatályukat vesztik.) Minthogy alapvető jogainkat, életünket nagyban korlátozó szabályokról van szó, ezeknek a válsághelyzet végével el kell tűnniük a jogrendszerből. Ehhez a tervezet alapján a kormány lépése szükséges. Ha erről elfelejtkezik, előfordulhat az az abszurd helyzet, hogy a Gödön elrendelt vízhasználat-korlátozás okán a válsághelyzet elmúlta után évekkel is lajtoskocsi hozza a vizet a polgármesteri hivatalba...
  2. A másik visszásság, hogy az Operatív Törzs személyes adatainkat rendkívül széles körben kezelheti, nem pusztán az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő adatokat, ráadásul időbeli korlát nélkül. Ennek a felhatalmazásnak jóval szűkebbnek kellene lennie.

Összefoglalva: az új egészségügyi válsághelyzeti szabályozás bár alappal kritizálható, a kormány részére adott rendeletalkotási jog nem teszi lehetővé a rendeleti kormányzást, különösen nem a jelenleginél sokkal korlátlanabb és jogkorlátozóbb módon.

Természetesen minden jogintézménnyel vissza lehet élni, de ha a kormánynak a rendeleti jogalkotással kapcsolatban vannak hátsó szándékai, akkor arra a veszélyhelyzeti rendeletalkotási rezsim sokkal alkalmasabb. Éppen ezért nem hiszem, hogy a kormány ezt a jogintézményt eleve aljas célból alkotta meg.

Érdekes kérdés ugyanakkor, hogy egy esetleges egészségügyi válsághelyzetet miért rendeletek sokaságával akar majd rendezni a kormány. Nem alkalmasabb eszköz erre az illetékes miniszter, tisztifőorvos stb. egyedi határozata? Érdekes lenne ebben a kérdésben járványügyi szakértők véleményét meghallgatni. Álláspontjuk sokat adhatna pro vagy éppen kontra annak eldöntésére, hogy van-e valós veszélye az előbbiekben tárgyalt kormányrendeleti válságkezelés visszaélésszerű alkalmazásának.

A szerző, Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász.

Figyelmébe ajánljuk

Történetből történetbe

A könyv első fejezetének novellái időtlen térbe helyezik a névtelen Fiú történetét, mely így – az elsőszülött vagy a tékozló fiú toposzától a krisztusi jelentésekig – elvont, mitológiai, bibliai és tropikus, vagy akár popkulturális tartalmak közvetítője lehet.

Bizonytalan szavazók

Aki a cím alapján egy koronavírusról szóló előadásra számít, meg fog lepődni. Pintér Béla új politikai pamfletnek is beillő előadása arra kíváncsi, hogy miért lesz vagy marad valaki fideszes.

 

A pestlőrinci lepel

„Még harcolunk, de testünk oly sovány. Testvér, segítsd a lebukottakat” – írta szegény József Attila abban a versében, amelyikért a legtöbb komcsizást kapta a mai hatalom mindenkori eszmetársaitól.

Helyes gondolatok

A kormányoldalon nem enyhül a Svédország NATO-csatlakozását kísérő elmebaj. Politikailag értelmezhetetlen megfontolásból a szuverenitására máskor oly kényes Orbán-kormány változatlanul úgy táncol az ügyben, ahogyan Erdoğan török elnök fütyül, de ő legalább tud mire hivatkozni: a Svédországba kivándorolt vagy menekült kurdok tízezreire Ankara potenciális veszélyforrásként tekint, és sehogyan sem bírja megemészteni, hogy a svédek ezt a kérdést a saját demokratikus meggyőződésük szerint kezelik.

„Ha szabad lennék”

A klasszikus értelemben vett rendezést a háta mögött hagyva valami teljesen újba kezdett: 2015-ben elvégezte a család- és rendszerállítás-tanfolyamot, és jelenleg a Sztoriműhely vezetője. Trauma feldolgozásáról, berögzült színházi struktúrákról és a változás lehetőségeiről beszélgettünk vele.