Hálórágók vs. Matáv: Távol Amerikától

  • - bodoky -,Turi László
  • 1998. január 15.

Tudomány

A bontakozó hálózati kultúráért aggódó Internet-felhasználók múlt szerdán nyílt levélben fordultak Straub Elekhez: szerintük a Matáv sorozatos áremelései hátráltatják Magyarországnak a fejlett világ információs társadalmába való bekapcsolódását, és a hangtelefónia és a modemes Internet-elérés tarifarendszerének megkülönböztetésére kérték a monopolhelyzetben lévő telefontársaság első emberét. A Matáv szinte azonnal új éjszakai tarifakedvezményt jelentett be, látványos, de csekély gyakorlati értékű gesztussal fordítva a maga javára a szituációt.
A bontakozó hálózati kultúráért aggódó Internet-felhasználók múlt szerdán nyílt levélben fordultak Straub Elekhez: szerintük a Matáv sorozatos áremelései hátráltatják Magyarországnak a fejlett világ információs társadalmába való bekapcsolódását, és a hangtelefónia és a modemes Internet-elérés tarifarendszerének megkülönböztetésére kérték a monopolhelyzetben lévő telefontársaság első emberét. A Matáv szinte azonnal új éjszakai tarifakedvezményt jelentett be, látványos, de csekély gyakorlati értékű gesztussal fordítva a maga javára a szituációt.

A Matáv szokatlanul gyorsan reagált: a nyílt levél éppen csak eljutott ahhoz az összesen mintegy negyvenezer internetezőhöz, akik a HIX, a HVG Online Fórum, az iNteRNeTTo-hírlevél és a Narancs-lista olvasóiként vagy rendszeres levelezőiként elsősorban érdekeltek a kérdésben, mikor éjjel háromnegyed tizenegykor már meg is érkezett a válasz, e-mailben személyesen Straubtól (estraub [at] ccsmtp [dot] tii [dot] matav [dot] hu). A Matáv vezérigazgatója nyitott kapuk döngetéséről beszélt: "Február 1-jétől olyan kedvezményt vezetünk be, ami gyakorlatilag kiiktatja azt az akadályt, amit a telefontarifa képezhet az on-line szolgáltatások terjedése útjában. A Matáv szolgáltatási területén az éjszakai időzónában egy helyi hívás maximum ára nettó 100 Ft lesz, függetlenül a hívás hosszától." Másnap reggel a Matáv hivatalos sajtóközleményben erősítette meg a hírt, ugyanakkor illetékesei több fórumon tagadták, hogy a nyílt levél hatására döntöttek volna a kedvezmény bevezetése mellett. Állításuk két okból sem hihető: az éjszakai tarifa január elsejével 46 százalékkal emelkedett, marketingszempontból teljesen illogikus, hogy csak azért, hogy egy hónap elteltével jól csökkenteni lehessen. A másik bizonyíték a kedvezményt bejelentő sajtóközleménynek a nyílt levélből lenyúlt szövegezése. Az igazsághoz legközelebb talán Hollósi József, a HIX alapítója jár, aki így fogalmazott: "Még ha valóban volt is erre egy előzetes Matáv-terv, ez a nyilvánosság szükséges volt ahhoz, hogy biztosan be is legyen vezetve, és meg is legyen tartva, nem úgy, mint a korábban beharangozott, és nem vagy csak félig megvalósult egyéb Matáv-tervek."

A kedvezmény bevezetésének következményeiben leginkább érintett Internet-szolgáltatók az iNteRNeTTo körkérdésére válaszolva nem tartották jelentősnek az elért eredményt. Kóka János (Elender Computer) rámutatott, hogy a Matáv az internetszám bevezetésekor annak tarifálásával egyértelművé tette, hogy nem kívánja a szolgáltatás elterjedését egy országosan kihasználható infrastruktúra felkínálásával támogatni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az internetszám használatából a szolgáltatóra háruló díjfizetési kötelezettség előfizetőnként sok esetben egy nagyságrenddel meghaladná a szolgáltató által az érintett előfizetőtől beszedett havi díj mértékét. "Magyarországon a Matávon kívül egyik szolgáltató sem képes mind az 52 primer körzetben helyi díjért Internet-behívást fogadni. A szomszédos primerek lakóinak azonban eddig lehetőségük volt a helyi díj kb. duplájáért hívni a szolgáltatót. A díjövátsorolás következményeként ezentúl ilyenkor a helyi díj mintegy ötszörösét kell mostantól fizetniük. Ha tehát a szomszédos primerek közti (például megyén belüli) hívások gyakoriságával súlyozzuk az áremeléseket, akkor az alkalmazott díjemelési kulcs mértékével kapcsolatban is érdekes adatokhoz juthatunk: becslésünk szerint a tényleges (a Matáv által az előfizetőktől beszedett) díjnövekmény meghaladja a 30 százalékot. A fentiekhez képest az éjszakai díjemelések által az előfizetőkre rakódó többletterhek sérelme vagy az 52 percen túli éjszakai hívásokra vonatkozó kedvezmények jelentősége eltörpül" - nyilatkozta Kóka.

Graur Tamás (Datanet) hasonló véleményen van: "Az igazi áttörést az Internet-kultúra fejlődésében csak a Monortel-féle tarifálás hozhatja meg. Ez az új Matáv-árazás a nagy felhasználók számát és kedvét növeli, de tartok tőle, hogy új, nagyobb tömeget nem vonz be a cybertérbe." Az MTT (Monor Telefon Társaság) illetékesei ugyanis úgy alakították ki tarifáikat, hogy az Internetre való csatlakozás ára időszaktól függetlenül 1,60 Ft + áfa. Ennek eredményeképpen a Monor környéki koncessziós területen az Internet-előfizetések száma az országost jócskán meghaladó ütemben növekszik.

Jambrik Mihály, a Matáv gazdasági főigazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy 1994 óta a telefondíjakat miniszteri rendelet szabályozza, ami lehetővé teszi, hogy a helyi, körzeten belüli és budapesti agglomerációs hívásokat az átlagnál jobban emelje a telefontársaság. "Feltehetően azért szabályoz így a KHVM, hogy a verseny bevezetésének idejére biztosítsa, hogy az egyes szolgáltatások jövedelmezősége kiegyenlítődjön, különben a verseny csak a nyereséges szolgáltatások piacán alakulna ki, a jelenleg veszteségeseket vagy alacsony jövedelmezőségűeket meg majd nem akarná nyújtani senki. A távközlésben minden országban a monopólium idején az volt a jellemző, hogy a nagy távolságú hívások jövedelmezőbbek voltak, mint a helyiek. Az utóbbi másfél évtizedben figyelhető az meg, hogy a távolság szerepe egyre csökken a díjazásban, és az idő szerepe (mikor és mennyit) egyre nő." Kóka számításával nem ért egyet, ugyanakkor elismeri: "A szabályozásban tavaly még az úgynevezett II. távolsági díjzóna jelentette a szomszédos körzetek közötti beszélgetés díját. Mivel a Matáv tavaly a részére biztosított lehetőségeken belül egyformává tette a szomszédos és a nem szomszédos körzetek közötti telefonálás díját, a szabályozás ezt a díjzónát meg is szüntette, így idén mind a szomszédos, mind a nem szomszédos körzetek közötti beszélgetések az úgynevezett belföldi III. díjzónába tartoznak."

Straub Elek a Narancs kérdésére válaszolva elmondta, kizártnak tartja, hogy a Matávnál is szétválasszák a hangtelefónia és az Internet-elérés tarifarendszerét, szerinte ez műszaki és jogi szempontból is kivitelezhetetlen. A most bejelentett kedvezmény csak idén érvényes, jövő évtől a nagy felhasználóknak nyújtott kedvezményes tarifacsomagokkal kívánja támogatni az internetezőket. Straub elsősorban szórakoztató eszköznek tekinti az Internetet, amely a kedvezménynek köszönhetően februártól mindenkinek sok éjszakai órán keresztül olcsón elérhető. A nyílt levél aláírói szerint társadalmi hatásukat tekintve jóval nagyobb jelentőségűek azok a lehetőségek, melyeket az internetes távmunkavégzés, távoktatás, távönkormányzás, elektronikus kereskedelem és távügyintézés nyitna meg, ha ezt a Matáv a nappali órákban is lehetővé tenné. Az ügy nem elhanyagolandó tanulsága az is, hogy a "posztgutenbergiánus" magyar értelmiség új törésvonalak mentén rendeződik. A Matáv egyelőre gyerekcipőben járó médiatervei - televíziós, kábeltelevíziós és online tartalomszolgáltatásról van szó - máris egy jelentős médiabirodalom kialakulását sejtetik. Bár szimpatizál a kezdeményezéssel, de nem írta alá a nyílt levelet Nagy Miklós, a Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Program, György Péter, az ELTE Médiaszak és Peternák Miklós, a Soros C3 Kulturális és Kommunikációs Központ vezetője: az ő munkájuk túl sok szálon kötődik a Matávhoz, nem engedhetik meg maguknak, hogy nyilvánosan kritizálják a telefontársaságot. A (még, valamennyire) függetlenek között pedig felmerül az aggodalom, hogy egyre nehezebben juthat nyilvánossághoz az, aki a Matávval kapcsolatban kritikus álláspontot fogalmazna meg: országos lapok, tévé- és rádióműsorok szerkesztői gyakran hivatkoznak arra, hogy nem kívánják kockáztatni a Matávval fennálló üzleti kapcsolataikat, és az Interneten tevékenykedő, a Matávnak teljes mértékben kiszolgáltatott vállalkozók sem szívesen nyilatkoznak negatív tapasztalataikról. Némi optimizmusra ad okot ugyanakkor Straub Eleknek az ügyben tanúsított meglepően rugalmas magatartása és az a tény, hogy az AT&T egyeduralmát drasztikusan, a telefontársaság feldarabolásával megszüntető Egyesült Államok határain kívül talán most először fordult elő olyan - reméljük: precendensértékű - eset, hogy Internet-felhasználók civil kezdeményezése tarifakedvezményt csikart ki egy monopolhelyzetben lévő telefontársaságtól.

- bodoky -

Alternatív szolgáltatások

Az Európai Unióban tízéves előkészítés után idén január 1-jétől hivatalosan is liberalizálták a távközlési piacot. Ez elméletileg azt jelenti, hogy a tagországok törvénykezése esélyegyenlőséget biztosít a távközlési piac szereplőinek az összes szolgáltatási területen, vagyis még a közcélú telefóniában is. A gyakorlatban azonban csak Dánia, Nagy-Britannia és Svédország teljesítette maradéktalanul az összes uniós előírást. Leginkább Görögország, Írország, Portugália és Spanyolország maradt le a liberalizációs folyamatban, ezek az országok végül 2-5 év haladékot kaptak az uniótól. Magyarország távközlése ez utóbbi, haladékot kapott országokéhoz hasonlít: az adatátvitel piaca már most is szabad, azonban a közcélú, vezetékes telefonszolgáltatás piacán csak négy év múlva lesz verseny.

Az otthoni internetezésnek azonban éppen ez a legnagyobb akadálya, hiszen az egyébként liberalizált Internet-szolgáltatást legtöbben csak valamelyik koncessziós telefontársaságon keresztül tudják elérni. A kérdés az, hogy a telefonon kívül még milyen olcsó, sokak számára hozzáférhető alternatív megoldással kapcsolódhatunk az Internetre. Egyelőre a legígéretesebb alternatívát a kábeltelevíziós hálózatok jelentik. Nyíregyházáé volt az úttörő szerep, az ottani kábeltelevízió-hálózaton már 1996 óta hozzáférhető az Internet. Nem sokkal később a főváros V. kerületében és több vidéki városban is indult ilyen szolgáltatás. Meglepő módon rohamosabb terjedésének az akadálya nem jogi természetű: egyrészt a korábbi telepítésű kábelhálózatok nem alkalmasak a kétirányú kommunikációra, másrészt a világ nagy kábelmodem-gyártóinak eddig nem sikerült megállapodniuk közös szabványban. A kábelhálózatok korszerűsítése valószínűleg előbb-utóbb megoldódik - nemcsak azért, mert ez lakásonként mindössze 3-5 ezer forintos költség, de mert erre törvény is kötelezi a szolgáltatókat. Az olcsó, egységes kábelmodem hiánya azonban nagyobb akadály - bár szakértők szerint biztató jel, hogy Bill Gates tavaly júniusban egymilliárd dollárt fektetett a Comcastba, a negyedik legnagyobb amerikai kábeltévé-hálózatba.

Karácsony előtt még két ígéretes jövőbeni választási lehetőség született: egyik az MKM-Tel néven futó távközlési hálózat, másik az Antenna-Hungária és a DataNet által kísérleti jelleggel indított aszimmetrikus Internet-szolgáltatás. Egyelőre azonban mindkettő csak ígéret. A MÁV kommunikációs hálózatát használó, háromévi huzavona után megalakult MKM-Tel ugyan kiemelt üzletágának tekinti az Internetet, de az első néhány évben ez aligha érintheti az otthoni internetezőket. Bár az AH-DataNet aszimmetrikus Internet-szolgáltatása már áprilisban hozzáférhető lesz, ez csak az AM-micro antennával és a PC-kártya megvásárlásához szükséges 100 000 forinttal rendelkező budapestieknek jelenthet majd félmegoldást.

Turi László

Figyelmébe ajánljuk

Madarak és angyalok

  • - turcsányi -

Nehéz megmondani, hogy mikor mondtak fel az angyalok. Már akkor, amikor Wim Wenders folytatni merészelte a Berlin felett az eget (Távol és mégis közel, 1993)? Vagy csak 1998-ban lett elegük, amikor meglátták magukat az Angyalok városa című filmben – a Berlin felett az ég e remake-jét Nicolas Cage-dzsel? Az biztos, hogy Los Angelesből eztán szedték a sátorfájukat. De senki nem pótolhatatlan, L. A. pedig különösen nem maradhatott efféle égi szárnyasok nélkül.

„A legszívesebben hallgatok”

Kurtág György a magyar kultúra állócsillaga, kincse, élő klasszikusa, a magyar művészeti hagyomány nagy tradíciójának megszemélyesítője egy olyan korszakban, amelyben ez a hagyomány igencsak ingatag lábakon áll. Ha nyilvánosan megszólal a 98 éves mester, az maga az esemény.

Annyira nem sötét

A legutóbbi Pearl Jam-lemez, a 2020-as Gigaton hosszú, hétéves várakozás után jelent meg, így sokan örülhettek, hogy a zenekar hamarabb elkészült a tizenkettedik albumával, amely a Dark Matter címet viseli.

Dél csillagai

A Budapest JazzFest cégére alatt, a közel három héten át zajló hetvenhat koncert minden bizonnyal a legnagyobb magyar jazzfesztivál, de ennél figyelemre méltóbb, hogy huszonnégy országból érkeztek a zenészek. Megragadtuk a lehetőséget, hogy egy török triót és egy szárd együttest hallgassunk meg.

Ma senki se nyer

Emlékeznek, mikor volt köztársasági elnök Mádl Ferenc? Nos, Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején. A díszlet és az időnként felhangzó Ki nyer ma? című rádióműsor szignálja segít behatárolni, hogy a közelmúltban járunk, de az elnök neve az egyetlen konkrét utalás, amelyből kikövetkeztethetjük, milyen évet is írunk (majdnem) pontosan.

Gázlánggal fűtünk

Az év szaván vitatkozhatunk, de korunk szava bizonyosan a nárcisztikus. Ha valaki megbánt minket, vagy akár csak nem hajlandó részt venni az önbecsmérlés társadalmilag elvárt aktusában, máris megkapja, hogy „mekkora nárci”.

Újragondolt fintorok

Szabó Eszter sajátos, jellegzetes figurái középkorú és idősödő nők. Morcosak, egyked­vűek. Nyúzottak és fáradtak. Grimaszolnak, duzzognak. Olykor járókerettel sétálnak, máskor két hatalmas herezacskót vonszolnak maguk után.

Választhat szegény

„Köszönöm, hogy Önökkel tölthettem egy napot!” – írta tavaly februári Facebook-bejegyzésében Novák Katalin, amikor látogatást tett Tiszabőn, a legszegényebbek közé sorolt falvak egyikében.

Akire rámondják

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort – lelke rajta, a jobboldalon mindig is nagy becsben tartották az ország hagyományait, az ilyesminek tényleg van itt csőstül (ti. hagyománya). Amíg viszont tövig rágjuk a körmünket, hogy a tisztelt hatóságok hazavágják-e a miniszterelnököt az aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásaiért, a feljelentés tartalmi része módot ad mindannyiunknak egy pillantást vetni jelen közállapotainkra. Továbbá a jövő kecsegtető ígéreteire is.

Muszkavezetők

Múlt hétfőn egy pilisi lakossági fóruma után a 444 újságírója megkérdezte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogyan hatolhattak be az orosz állam támogatta hekkerek – egyszerűbben: az orosz titkosszolgálatok – a Külügy­minisztérium informatikai rendszerébe. Az érdeklődés közvetlen oka az volt, hogy nem sokkal előtte Orbán Viktor kijelentette, mind technikai, mind humán szempontból Magyarországnak van a legjobb nemzetbiztonsági rendszere.

Lövés a lőporos hordón

Május 15-én Handlovában (Nyitrabánya) egy merénylő, bizonyos Juraj Cintula lövéseket adott le Robert Ficóra. Ezek közül legalább egy olyan súlyosnak bizonyult, hogy napokig miniszterelnöke életéért kellett szorítania Szlovákiának. A tettest a helyszínen elfogták, a besztercebányai kórházban kezelt kormányfő a hírek szerint túl van a közvetlen életveszélyen. Szlovákián a merénylet után politikai káosz lett úrrá.

Könnyű kézzel

A Fővárosi Törvényszék mintegy öt éven át zajló tárgyalássorozat után 2024. február 8-án hirdetett első fokon ítéletet a negyed évszázada történt Fenyő-gyilkosság ügyében. Gyárfás Tamás „bűnsegédként” hét év fegyházbüntetést kapott.