Kamupártok 6. rész – Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

Választás 2014

Mit kíván a magyar társadalom? – kérdezik, és tizenkét ponttal válaszolnak rá. Segítik a devizahiteleseket, adócsökkentést és kétkamarás parlamentet kívánnak. Körbehaknizzák az országot, ami Szili Katalinnal nem is oly nehéz.
Szili Katalin élőben

Szili Katalin élőben

Fotó: MTI

„Nagy társadalmi igény van egy új, szociálisan elkötelezett, demokratikus és nemzeti alapon szerveződő politikai alternatívára. Célunk esélyt adni azoknak, akik ma nem tudnak választani, annak a közel 4 millió szegénynek és bizonytalannak, akivel ma senki nem törődik” – áll a KTI Facebook-oldalán. Ezzel nagyjából be is lőhetjük a pártot: civil szféra (bár Szili Katalin politikai előéletéből nem nehéz kikövetkeztetni, a KTI melyik oldalra húz), szociális-gazdasági problémák megoldása, bizonytalan szavazók elérése. „Ha megvizsgáljuk a legfrissebb felméréseket, azt látjuk, hogy a teljes népesség körülbelül 55 százaléka szimpatizál valamelyik nagy tömbbel, tehát a társadalom közel fele valami újra, tisztábbra, hitelesebbre vágyik. Nekik kínálunk alternatívát” – mondta a magyarnarancs.hu-nak Láng Márta, a KTI igazgatója, és hozzátette, hogy válaszában a Tárki múlt heti felmérésére hivatkozik.

A KTI néppárt jellegét egy széles szövetségi rendszer határozza meg: parlamenten kívüli pártok és civil szervezetek egyenlő szövetségeként jött ugyanis létre, tudtuk meg Láng Mártától. Ezek a szervezetek mind a programalkotás, mind a jelöltállítás folyamatából – a KTI 57 jelölttel büszkélkedhet – kivették részüket, a kampányból úgyszintén. És valóban, honlapjukon fel is sorolnak jó néhány szövetségest, mint például a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezetet, az ÖTHÉT Egyesületet vagy a Szociális Unió Pártot. Ez utóbbi azért érdekes, mert amikor 2010 októberében Szili Katalin kilépett az MSZP-ből, saját pártot alapított, méghozzá a Szociális Uniót, melynek elnöke is lett. A párt honlapján egy 2013. június 26-i keltezéssel ellátott állásfoglalással aztán „az együttműködő felek úgy döntenek, hogy a fent rögzített közös céljaik elérésére politikai közösséget alakítanak.” Az aláírók – szám szerint 12 – majdnem mindegyike most a KTI honlapjának „szövetségeseink” címszava alatt díszeleg.

A néppárt és a civiljelleg mellett persze rendkívül fontos a közösség arca, aki tulajdonképpen elviszi a hátán az egész kezdeményezést. „Szili Katalin népszerűsége elvitathatatlan és hatalmas segítség – mondta a párt igazgatója, majd hozzátette. – Szükség van hiteles politikusokra, akikben az emberek megbízhatnak, és ő ilyen. Az ő személye a KTI ismertségének és népszerűségének legfontosabb eleme.” Amit azért magunktól is észrevettünk, tekintve, hogy a párt összes plakátján és szórólapján megtalálható a politikus. Kedvencünk azonban mégis Facebook-oldaluk borítóképe, melyen Szili középen állva beillik magának a Messiásnak is, körötte pedig pártjának nyolc tagja áhítattal néz rá.

Programjukat a már említett 12 pontban, egy Orbán Viktornak címzett petícióban és egy mutatós pdf-fájlban fogalmazták meg. „Tudatosan helyeztük előtérbe a gazdasággal, a munkahelyekkel és az adópolitikai kérdésekkel kapcsolatos javaslatainkat. Ha sikerül kiszámítható adóügyi környezetet teremtenünk, ha mindenki értékteremtő munkához juthat, aki dolgozni akar, akkor a gazdaság a jelenleginél szélesebb mozgásteret biztosíthat a problémák orvoslására” – summázta az igazgató. Továbbá azt is elmondta, hogy egy jól működő gazdasági helyzetben több lehetőségük nyílna a szociális válságterületeken élők segítésére, vagy az állampolgári jogon járó alapnyugdíj biztosítására.

Kiemelt fontossággal bír számukra az adócsökkentés és a jövedelemrendezés mellett a diplomás fiatalok sorsa is, a KTI ugyanis gyakornoki programot indítana olyan pályakezdőknek, akik egyetemük elvégzése után három hónappal önhibájukon kívül nem tudnak elhelyezkedni. „A program keretében egy éven keresztül szerezhetnének szakmai gyakorlatot, fizetésük felét pedig az állam biztosítaná. Szándékunk szerint minden 50 foglalkoztatott után egy gyakornokot kellene alkalmazniuk a munkaadóknak” – mondta el a KTI igazgatója. Programjuk másik sarkalatos pontja a devizahitelesek helyzetének kezelése, mellyel kapcsolatban Szili Matolcsy Györggyel folytatott tárgyalásokat, és a felek meg is egyeztek abban, hogy a választások után létrehoznak egy munkacsoportot. „A munkacsoport át fogja tekinteni a jogszabályi környezetet, a különböző felelősségi köröket, azt, hogy történt-e mulasztás a devizaalapú hitelszerződések piaci értékesítésekor, és ha igen, ki milyen mulasztást tett” – vázolta Láng.

A KTI felvette pontjai közé továbbá a képviselők visszahívhatóságának követelményét is. „Az országgyűlési képviselők elszakadtak az általuk képviseltektől, alig vagy egyáltalán nem tartják velük a kapcsolatot, ráadásul a parlamentbe kerülve a frakciófegyelem áldozataiként egyfajta szavazógéppé válnak, megszavaznak akár olyan kezdeményezéseket is, amelyek a saját választókerületeikben élőkre negatív hatással lehetnek” – mondta, és hozzátette, hogy elképzelésük szerint akkor lennének visszahívhatók a képviselők, ha nem tennének eleget a kötelezettségüknek. Ez azonban szerintük szorosan összefügg a modern kétkamarás parlamentet sürgető indítványukkal is.

Mindemellett arra is javaslatot tettek, hogy ahogyan az egyházakat és civil szervezeteket, úgy a pártokat is lehetne az egy százalékkal támogatni, ami már csak azért is jó lenne, mert egyfajta véleménykifejezésre, visszacsatolásra is szolgálhatna. „A jelenlegi pártfinanszírozást fel kell váltani egy igazságosabb rendszerrel, amelyen keresztül a pártokat továbbra is közpénzből finanszírozná az állam, de minden párt csak annyi költségvetési támogatást kapna, amennyit a választók saját adóforintjaikból »megszavaznak« nekik” – érvelt Láng, mi azonban kételkedünk abban, hogy egy efféle bizalmi voksolás után egyáltalán fent tudna-e maradni egy-egy párt.

Jelenleg azonban a közpénzek milliói csak úgy röpködnek ide meg oda, így a KTI-nek is van miből kampányolnia. Április első hetében is folytatják az országjárást, ahol tudatosítani kívánják az emberekben, hogy „nem kell a »két nagy« közötti dilemmában élniük”. És bár az elmúlt hetekben a párt ismertsége és népszerűsége nőtt, céljuk pedig az, hogy a következő Országgyűlésben jelen legyen a KTI frakciója is, amire szerintük minden esélyük meg is van, a múlt héten kibukott aláírás-hamisítási botrányban ők is a vádlottak padján csücsülnek. Sajtóközleményükben rögtön meg is jegyzik, hogy „a hírben említett választókerületben jelöltünk nem szerezte meg az induláshoz szükséges számú ajánlást, így a választáson nem is vesz részt”. Láng Márta pedig ennyivel kommentálta az eseményeket: „A párton belül hatalmas volt a felháborodás a hír hallatán, hiszen jelöltjeink, aktivistáink két héten keresztül házról házra jártak, keményen dolgoztak, hogy összegyűjtsék a szükséges számú ajánlást, majd ilyen rágalmakat kellett végighallgatniuk. Szeretném világosan kifejezni: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjtöttük az ajánlásokat. Tisztességes politikát kívánunk Magyarországon, ennek megfelelően mi is tisztességesen politizálunk.”

Figyelmébe ajánljuk