Bevezetés a jövőbe (könyv)

  • - bbe -
  • 2008. június 26.

Zene

Szokatlan műfajú kis kötet ez, mintha a Száz híres regény lett volna a minta: vagy egytucatnyi ifjú szerző (profi olvasó) számol be élményeiről pár flekkes könyvismertetőkben.
Szokatlan mûfajú kis kötet ez, mintha a Száz híres regény lett volna a minta: vagy egytucatnyi ifjú szerzõ (profi olvasó) számol be élményeirõl pár flekkes könyvismertetõkben. A vizsgált könyvek halmazát nem könnyû egységesen jellemezni: "az amerikai (angolszász) népszerû társadalomtudományok legfrissebb, legeredetibb és legsikeresebb darabjai, melyek nem tüntetnek nagy filozófiai mélységgel, de azért kóklerségnek sem neveznénk õket" meghatározás illik leginkább a recenzált mûvekre. Az üzleti tudományok, a társadalompszichológia, az internet és a hálózatok, a politikai kommunikáció titkait firtatják, csupa divatos dolgot, eredetien, okosan és szerfölött pragmatikusan, anélkül tehát, hogy az egész - a globális és lokális kapitalizmus - értelme, metafizikai beágyazottsága iránt különösebb érdeklõdést tanúsítanának. A szerzõk sok esetben a legszínvonalasabb és legizgalmasabb újságírásból emigráltak kis idõre a nagyobb lélegzetû, szervezettebb tudást igénylõ mûfaj világába. E könyvek közül jó néhány kapható magyarul is (a HVG élen jár az ilyes mûvek kiadásában, de jól teljesít maga a DEMOS is, bejátszik a Park és az Európa - csak így tovább!), pár meg nem: a Bevezetés a jövõbe kedvet csinál az olvasáshoz az elõbbiek, és új barázdát szánt az utóbbiak esetében. Vagy e könyvek olvasása helyett olvastatja magát; mint a fönt említett Száz híres regény. Mégpedig kielégítõ színvonalon: a recenziók többsége értelmesen, a vizsgált mû kontextusát és a vele szemben tett állításokat is bemutatva, megfelelõ nyelvi minõségben végzi el feladatát. Akárhogyan is, a szerkesztõk - lapunk két alkalmi szerzõje, Dessewffy Tibor és Sebõk Miklós - célkitûzése tiszteletre méltó: a DEMOS vonzáskörzetében think-tankoló ifjak felkarolása és munkára sarkallása egyrészt (hiszen olyan kevés a könyvolvasó ember ebben az országban!), a globális mûveltség terjesztése másrészt (hisz e kevesek közül is oly sokan csak marhaságokat olvasnak!).

Gondolat Kiadó, 2008, 231 oldal, 2390 Ft

****

Figyelmébe ajánljuk