folyóirat - RUBICON 2010/2. KÜLÖNSZÁM

  • B. I.
  • 2010.10.21 00:00

Zene

A történelmi folyóirat szerkesztősége a lapban az elmúlt tíz évben megjelent Ormos Mária-tanulmányokból válogatott össze egy különszámnyit, így tisztelegve a 80 éves professzor (és szerkesztőbizottsági tag) előtt. Noha a pálya hosszához képest elsőre szűknek tűnhet az évtizednyi keresztmetszet, az írások teljes áttekintést adnak egy igen termékeny tudományos életútról.
A történelmi folyóirat szerkesztõsége a lapban az elmúlt tíz évben megjelent Ormos Mária-tanulmányokból válogatott össze egy különszámnyit, így tisztelegve a 80 éves professzor (és szerkesztõbizottsági tag) elõtt. Noha a pálya hosszához képest elsõre szûknek tûnhet az évtizednyi keresztmetszet, az írások teljes áttekintést adnak egy igen termékeny tudományos életútról. A két világháború közötti európai és magyar történelem kutatójaként nemcsak a hazai, de a nemzetközi térben is elismert tudós valamennyi jelentõs munkáját megidézik az újraközlések: a különszámban egyebek mellett éppúgy olvasható Trianon-értelmezésének összegzése, mint Mussolini- vagy Hitler-monográfiájának zanzája, vagy a két világháború közötti magyar szellemi-politikai élet különös alakjáról, Kozma Miklósról írt tanulmánya.

Bár baloldali elkötelezettsége közismert (1988-89-ben az állampárt vezetõ testületeinek reformpárti tagja volt, 1990-ben néhány hónapig szocialista képviselõként a parlamentben is megfordult, és például részt vett a 2006-os Gönczöl-bizottság munkájában is), Ormos Mária szakmai teljesítményét soha semmiféle direkt politikai irányultság nem torzította. Ahogyan egy 2005-ös tanulmánykötetében maga is megfogalmazta: "A történettudománynak azonban megvannak a szabályai, amelyek ugyan az egyszerû tévedéseket nem képesek megakadályozni, azt azonban igen, hogy a történész megalapozatlan feltevésekbe bocsátkozzon, és szakmáját összetévessze akár a mesemondással, akár a politikai igehirdetéssel."

82 oldal, 645 Ft

*****

Neked ajánljuk