Sportot űznek az ingatlanfejlesztésből

Zuglói négycsillagos tervek

Belpol

A BVSC ingatlanjainak átvételére összehívott képviselő-testületi ülésen a zuglói polgármester tagadta az ingatlanfejlesztésekről szóló értesüléseket, pedig akkor már készen voltak a tervek. Az önkormányzat átvesz a volt MÁV-tól ingatlanokat, de a bevételek többségét hozó területek állami tulajdonban maradnak. A helyi Fidesz-KDNP-frakció tizenöt tagjából hatan nyíltan Papcsák Ferenc polgármester ellen fordultak.

Nem igazak a szállodaépítésről szóló hírek - jelentette ki Papcsák Ferenc (Fidesz) polgármester a zuglói képviselő-testület március 14-i rendkívüli ülésén. Az ülést a Budapesti Vasutas Sport Club által használt állami ingatlanok átvétele ügyében hívta össze a polgármester. Napokkal később beigazolódott, hogy tényleg nagyobb léptékű ingatlanfejlesztés húzódhat a háttérben, mint a BVSC épületeinek részleges felújítása és tanuszoda építése. Először Rátonyi Gábor (Fidesz), Zugló 2002- 2006 közötti polgármestere kotyogta ki a Papcsák által cáfolt terveket. (Rátonyi Békalencse Bt.-je havi 320 ezer forintért ad sporttanácsokat az önkormányzatnak. Lánya, Rátonyi Flóra önkormányzati képviselő. Rátonyi egyéb megbízásairól, az önkormányzat szerződéseiről lásd: Az elszámoltató elszámolása, Magyar Narancs, 2011. április 28.) A BVSC-ingatlanokkal foglalkozó munkacsoport 2013. március 8-i ülésén azzal a javaslattal állt elő, hogy a főépületből a vívókat ki kellene költöztetni, az ingatlant letakarítani, a helyén sportszállót építeni, a telekért bérleti díjat szedni.

Nem ússza meg


Nem ússza meg

Fotó: Várnai László

 

A március 14-ére készült előterjesztés nem tartalmazta azt a február 27-én már rendelkezésre állt fejlesztési tervet, ami egy százszobás, négycsillagos szálloda - kiegészülve orvosi magánklinikával, konferenciateremmel, étteremmel -, egy multifunkcionális sportcsarnok, új klubház és fogadótér, továbbá egy parkolóház építésével, a jelenlegi klubház hasznosításával számolt. A BVSC-futballstadion lelátóit részben elbontanák, a jelenleg a gyerekfocinak helyet adó kispályákat felszámolnák; a strandot megszüntetnék, mivel a tanuszodát a kültéri medencék lefedésével valósítanák meg. A városfejlesztési osztály jegyezte, helyszínrajzot is tartalmazó vázlatot csak egy héttel később, március 21-én kapták kézhez a sportbizottság tagjai.

Tele kérik

A zuglói önkormányzat 2007 decemberében, Weinek Leonárd (SZDSZ) polgármester ténykedése idején igényelte az államtól a Rákosrendező pályaudvarral szomszédos, a BVSC által használt területeket - de a szándék megfogalmazásánál tovább nem jutottak. Az Orbán-kormány egy 2012. decemberi határozatban hagyta jóvá, hogy a szombathelyi, ceglédi, hatvani és zuglói volt MÁV-ingatlanok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-től ingyen a helyi önkormányzatokhoz kerüljenek.

A BVSC által használt teljes terület 7,2 hektár, de az állam csak 5,4 hektárt ad át. Az önkormányzat azokat a területeket nem kapta meg, ahol a klub bevételeinek többsége (több mint 50 millió forint) keletkezik a bérleti díjakból, főképp a fedett teniszpályák és a műfüves futballpálya kiadásából. (A teniszpályákat a BVSC egyik elnökségi tagjának a családja bérli - ismerte el a testületi ülésen a BVSC-Zugló elnöke, Szentpáli Gábor.) A több helyrajzi számhoz tartozó, Szőnyi út 2-12. szám alatti ingatlanok forgalmi értékeként a testületi ülésen a polgármester egy külső értékbecslő cég becslésére hivatkozva nettó 5,9 milliárd forintot emlegetett. Az önkormányzat könyvelésében nyilvántartott érték ezzel szemben nettó 1,4 milliárd forint.

Az ingatlanokkal terheket is átvállal az önkormányzat. A BVSC és a MÁV közti megállapodás értelmében az államvasút 2012-ben 45 millió forinttal támogatta a klubot - 2009-ben még 150 millióval. A kormányhatározat értelmében e kötelezettséget az önkormányzatnak át kell vállalnia.

Bár a kormánypárti képviselők hangsúlyozták, hogy csak az ingatlanok és nem a sportklub átvételéről van szó, a működtetési veszteség is nagy valószínűséggel az önkormányzatra hárul. Az állam ugyanis - a látványsportoknak adott támogatáson kívül, ami 2012-ben 32 millió forint volt - nem finanszírozza tovább a klubot a MÁV-on keresztül.

A BVSC a Főgáz Zrt.-vel szemben 156 millió forint tartozást halmozott fel, amit nem tud kiegyenlíteni. A "BVSC reményei szerint gazdálkodásának konszolidálása központi állami forrásból várhatóan megtörténhet. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat részéről szükséges lehet, hogy a BVSC ezen tartozásait rendezze" - közli a klub a várakozásait az előterjesztésben. Március 9-ig összesen 207 millió forint kiegyenlítetlen számlát, 225 millió forint kinnlevőséget tartott nyilván. A BVSC vezetői mindazonáltal bizakodnak: azzal kalkulálnak, hogy ha Zugló lesz az ingatlanok tulajdonosa, elhárul az akadály 10 ezer négyzetméternyi terület bérbeadása elől, ami minimum évi nettó 32 millió forintot hoz a konyhára. Magyarázatuk szerint e bevételt eddig a MÁV akadékoskodása miatt nem tudták realizálni. De a klubnak Zuglóval szemben is rendszeresen milliós tartozásai keletkeznek - két évvel ezelőtt ezt a kerületi gyerekek nyári úszótáboroztatásával kompenzálta, amit azonban csak olyan alacsony színvonalon tudott megtenni, hogy a szülők emiatt botrányt csináltak.

Tavaly júniusban a BVSC összeállított egy fejlesztési pályázatot, amelynek forrását a klubot támogató vállalkozások ide irányítható társasági nyereségadója (tao) képezné. A projekt részeként az uszoda új fűtési rendszert, uszodatechnikai és légtechnikai berendezéseket, nyílászárókat kap, és felújítják a két kültéri medencét. A beruházások költségigénye 830 millió forint, amihez maximum 580 millió forint tao-forrást vehetnének igénybe. Ez virtuális ösz-szeg, az a maximális pénz, ameny-nyit lehívhatnának. Ha nem sikerül, a különbözetet, ami akár több százmillió forint is lehet, az önkormányzatnak kell kifizetnie - a vállalt 250 millió forintos önrészén túl. Az ütemterv szerint a fejlesztésnek 2012. októberben kellett volna indulnia, de a tao-támogatás nem áll rendelkezésre. A zuglói vállalkozókból kellene kisajtolni, de - mint a BVSC tájékoztatásából kiderül - eddig tao-gyűjtésre nem került sor, az önkormányzat segítségét kérik. A program egyébként utófinanszírozott, tehát Zuglónak várhatóan nem csupán 250 millió forinttal kell beszállnia a beruházásba. A fejlesztés ugyanakkor nélkülözhetetlen, mivel az uszoda, a klubépület és az egyéb helyiségek igen rossz állapotban vannak. Viszont nem teljes körű: például nincs benne az uszodafödém felújítása. Ez a költség is az önkormányzatra hárulhat, hiszen a(z új) tulajdonost baleset- és állagmegóvási kötelezettség terheli.

Papcsákisták cérnaszálon

A BVSC vezetői úgy becsülik, a fejlesztésnek köszönhetően a klub önfenntartó lesz: 187 millió forintos működtetési költséggel szemben 189 millió forint bevétele lesz. A tervezéshez 90 százalékos kihasználtságot vettek alapul, évente 3 ezer - zuglói és erzsébetvárosi - gyerek oktatását. A polgármester azzal érvelt a javaslat mellett, hogy a strand kültéri medencéjét befedik (ez hozzávetőleg 260 millió forint), és mivel az új tanuszodára 700 milliót félretettek, így megspórolnának 440 millió forintot. Várnai László (LMP) azt javasolta, hogy csak abban az esetben vállalják a BVSC ingatlanjainak az átvételét, ha az önkormányzat egy fillért sem költ a sportklub fenntartására. Javaslatát nem támogatta a képviselő-testület.

A zuglói gyerekek az elmúlt években a XVI. kerületben tanultak úszni, a XVI. kerület tulajdonában lévő Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető (KSÜ) Kft. működtetésében lévő uszodában. A KSÜ ügyvezető igazgatója Rátonyi Gábor: az ő tevékenységének köszönhető az is, hogy az úszásoktatás a XIV.-ből a XVI. kerületbe került. Rátonyi polgármesterségének utolsó hónapjaiban, 2006 júniusában adott el az önkormányzat a Bosnyák téri pláza számára egy 6,8 hektáros területet, ahol a tanuszoda is volt. 2010-ben a választások előtt Zugló birtokba adta az ingatlant, a tanuszodát pedig ledózerolták - pedig a vevő Echo Investment S. A. vállalta, hogy legalább két évig, maximum a projekt második ütemének elkezdéséig hagyja működni az uszodát havi hárommillió forint bérleti díj ellenében. Az önkormányzat nem élt ezzel az opcióval.

Az önkormányzat az új tanuszoda, a befektető a bevásárlóközpont építését nem kezdte el, Zugló viszont tanuszoda nélkül maradt. Az úszásoktatás befogadására az önkormányzat - immár Weinek Leonárd polgármesterkedése alatt - közbeszerzést írt ki, amit a Rátonyi vezette cég nyert el (lásd: Az elsüllyesztett tanuszoda, Magyar Narancs, 2010. december 9.). A BVSC adótartozása miatt nem tudott részt venni a pályázaton. Érdekesség, hogy a VII. kerületnek viszont változatlanul megfelel a BVSC. A KSÜ-vel kötött szerződés értelmében 2013. június 15-ig Zugló az iskolásokért, óvodásokért, a gyógytestneveltekért összesen 395 millió forintot fizetne - ennyiből tanuszodát is lehet építeni. A szerződést Ferdinandy István (KDNP) alpolgármester föllépésére az önkormányzat tavaly felmondta, amivel évi kb. százmillió forintot spórolhatnak. (A zuglói tanuszodát évi 41 millióból működtették.) A döntést az úszásoktatás persze megsínyli.

A képviselő-testület említett március 14-i ülését zártra tervezték, amitől utóbb elállt a polgármester. Pedig volt kockázata, mert a BVSC-ingatlanok átvételét tíz nappal korábban nem sikerült megszavaztatnia a testülettel: a tizenöt fős Fidesz-frakcióból hatan nem szavazták meg a művelet bizonytalan - százmillióktól akár milliárdokig terjedő - pénzigénye miatt. Bár 14-ére a Fidesz kötelező szavazást rendelt el, a renitensek továbbra sem támogatták. Ferdinandy István, akitől Papcsák a múltkori fiaskó után elvonta jogköreit, Harrach Péter (id. Harrach Péter kereszténydemokrata országgyűlési képviselő fia, a zuglói KDNP elnöke) és még négy fideszes nem vett részt a szavazásban. A tulajdonosi bizottság támogatta, a pénzügyi bizottság - szavazategyenlőség miatt - nem döntött. A képviselők végül 12 igennel - a polgármester, egy jobbikos és egy civil képviselő támogatásával - felhatalmazták Papcsákot, hogy folytasson tisztázó tárgyalásokat a MNV Zrt.-vel, és kösse meg a szerződést. A Fidesz-KDNP-frakció szakadása azt jelzi, hogy a polgármester a továbbiakban csak külső támogatással tudja fenntartani immár egyszavazatnyira olvadt többségét.

Figyelmébe ajánljuk