És a függöny? - A miniszterelnök vitatott luxusberuházása

  • Mészáros Bálint
  • 2005. október 13.

Belpol

A legújabb leleplezés eredményeként bekukkantha-tunk a miniszterelnök uszodájába, irigyelhetjük a liftjét, a vehemensebbek adócsalásra is gyanakodhatnak.

"A belső és külső ellenséggel vívott nemzetközi harc közben a munkásmozgalom vezetői mindig szakítottak időt a rekreációra." Ezzel kezdődött szeptember végén a Magyar Nemzet cikksorozata. A múltidézés során a kommunisták burkolt konspirációitól és nyílt mészárlásaitól a lap végül eljutott oda, hogy kései utódaik - Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára - nemcsak hogy hemperegnek az eszmetársaiktól örökölt pompában, de még adót is csalnak közben. A jelenlegi állás szerint Szijjártó Péter, az "Apró-Gyurcsány érdekkör gazdagodását" felderíteni hivatott bizottság fideszes elnöke a testülettel is vizsgáltatná az ügyet, hiszen adó egyenlő állami pénz, tehát rájuk is tartozik. A honatya a pártjával szimbiózisban élő napilap ("a sajtó") állításaira alapozza gyanúját, és felkérte a bizottság következő ülésén megjelenő miniszterelnököt, ugyan hozná magával a tisztázáshoz szükséges dokumentumokat.

Az ügy főszereplője

a kormányfő és felesége által tíz éve alapított és felváltva vezetett Fittelina Kft., melynek székhelye a Dobrev Klára tulajdonában lévő rózsadombi lakásuk volt. E 159 négyzetméteres ingatlan kizárólagos hasznosítási jogát a tulajdonos 16 millió forintért átadta a férjével közös kft.-nek. "Kérdés, vajon mi lehetett ezzel az ügylettel Gyurcsányék célja?" - tűnődött a Magyar Nemzet, de aztán hamar megtalálta a választ: évi 2,65 millió forintot költségként leírtak, ami "lehetővé tette a társaságiadó-fizetési kötelezettség különböző mértékű elkerülését". Innen azután már nem volt megállás: a kft. 1996-ban 58 millió forintos beruházást végzett az ingatlanon. Az összegből tellett uszodára, liftre, szaunára, függönyre, csillárra, szőnyegre és öntözőrendszerre is. "Mindannyiunkban felmerül hát a kérdés: vajon miért volt előnyös Gyurcsányék számára, hogy lakásukat a cégükön keresztül építsék át? Nos, ennek több nyomós oka lehetett." Ezek pedig a lap szerint a következők: magánemberként nem igényelhették volna vissza az áfát, cégük ezt megtehette (ezt 14 millióra kalkulálták, ami helyesen: 11,6 millió - részletkérdés), másfelől a folyamatos értékcsökkenési leírással a Fittelina Kft. mérsékelhette a társasági adó alapját. A csak veszteséget termelő vállalkozást végül 2003 októberében beolvasztották Gyurcsány Ferenc Altus Rt.-jébe. A veszteség "nagyon jól tud jönni, ha a hiányt képező társaságot egy igen nyereséges cégbe szeretnék beolvasztani. Ilyenkor ugyanis a beolvadó társaság veszteségével csökkenteni lehet a nyereséges beolvasztó társaság adóalapját, ami után természetesen kevesebb adót is kell fizetni."

A módszer egyszerű és régi: az információk megfelelően kiválasztott részhalmazának kizárólagos figyelembevételével nagyon könnyű az előre eldöntött következtetésre jutni. Magyarországon - mivel nem tiltja semmi - számos cégtulajdonos adja bérbe lakását a saját vállalkozásának, mert így több pénzt lehet kivenni a cégből, mint a hagyományos módon. Ha a társaság (korábban 18 százalékos kulccsal, mostanra 16 százalékkal) adózott nyereségéből vesz fel valaki osztalékot, akkor azt még személyi jövedelemadó (20, illetve 35 százalék) terheli, míg ingatlan bérbeadása után csak egyszer kell (korábban 20, most 25 százalékot) fizetni. Igaz tehát, hogy a Fittelina Kft.-nek az ügylettel csökkent az adóalapja, de eközben Dobrev Klárának a 16 milliós külön adózó, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem egyötödét be kellett fizetnie. Ennek ellenkezőjére, a mindenféle trükközést nélkülöző primer adócsalásra egyelőre nem utalt senki és semmi; azt valóban csak az adóhatóság dolga eldönteni. (Veszteséges vállal-kozásból persze nem lehet pénzt kivenni, így mindez a jogutód Altusra vonatkoztatható.)

A másik állítás szerint a Fittelina beruházása magánszemélyek ingatlanjait érintette (a közös tulajdonban lévő területek miatt Apró Piroskáét is), ezért az értéknövekedés után személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kellett volna fizetniük.

Ez is igaz, kivéve, ha

a magánszemélyek adózott jövedelmükből áfástul visszafizetik a felújítás értékét, és így a céges holmik a tulajdonukba kerülnek. A Népszabadság szeptember 30-i száma úgy értesült: ez megtörtént; a másnapi Népszavában Dobrev Klára ugyanezt mondta, a kormányfő pedig hangsúlyozta: mindig is kínosan ügyelt arra, hogy szétválassza magán- és üzleti célú beruházásait, valamint hivatkozott a cég 1997-es és 2000-es APEH-ellenőrzésére. Egyébként maga a Magyar Nemzet már szeptember 23-án beszámolt arról, hogy "a kormányfő zsigeri ösztöneinek engedve lízingszerződést kötött a Fitte-lina Kft.-vel az uszodára, a liftre, a szaunára és az öntözőrendszerre". Akkor tehát Gyurcsány mégiscsak megvásárolta az említett tételeket? (De vajon mi lehet a függönnyel?) Igaz, a lap kiemeli, hogy "a szerződéskötést megelőzően a Fittelina Kft. a luxusjavak könyvelésben szereplő értékét több mint 20 millió forinttal, 22,4 millióra csökkentette. A rendkívüli értékcsökkenés következtében viszont Gyurcsánynak kisebb összegű lízingdíjat kellett fizetnie a hirtelen lecsökkent értékű javakért." De ez már tényleg a felhőtlen mókázás terepe, hiszen a rendkívüli értékcsökkenés legális eljárás, azzal a következménnyel, hogy annak mértékével a társasági adó alapját meg kell növelni, mint ahogy a befolyt lízingdíjakkal is. Hogy miért Gyurcsány Ferenc lízingel, nem tudjuk, de annak a megítélésében, hogy adócsalásról van-e szó vagy sem, érdektelen. Így Gyurcsánynak a felesége lakásában lesz saját uszodája, liftje és persze öntözőberendezése, melyeket a futamidő végén természetesen a vagyonbevallásában szerepeltetnie kell. A Fittelina Kft.-t egyébként Dobrev Klára állítása szerint azért hozták létre, mert szerették volna a szemlőhegyi villa melletti ingatlanokat megvenni, odaköltözött volna az Altus Rt. is, "szervesen összekapcsolódva" a házukkal. Amikor a licitálásokon rendre alulmaradtak, az ingatlanhasznosításra gründolt céget meg is szüntették.

A hadjárat eredményeképpen

az Altus mint jogutód beperli a nagy múltú napilapot, de ez talán nem megfizethetetlen ár azért, hogy heteken keresztül halhattunk-olvashattunk Gyurcsány Ferenc és felesége gyanús ügyleteiről. Kimerítően megismerhettük a miniszterelnök pazar lakását (öltözőkabinok!, padlófűtés!), a magyar társadalom jelentős része úgyis utálja a gazdagokat, hisz az bűnöző mind, nemdebár. Egyúttal a Gyurcsány-bizottság is dolgozhat megint. Épp jókor: hiszen egy másik bizottságban egy másik jeles államférfiú belvárosi lakása a téma.

Neked ajánljuk