Esztergom polgármesterváltás után - Elhúzódó búcsú

  • Matkovich Ilona
  • 2010. november 4.

Belpol

Tíz év után Esztergom lakossága leváltotta a fideszes Meggyes Tamás polgármestert, és elsöprő többséggel Tétényi Éva független jelöltet választotta meg. A Fidesz városi szervezete azonnal bejelentette, hogy megfellebbezi az eredményt, és még az eskütétel előtt közölte: nem vállalnak alpolgármesteri tisztséget, viszont elvonnák a polgármester összes jog- és hatáskörét.
Tíz év után Esztergom lakossága leváltotta a fideszes Meggyes Tamás polgármestert, és elsöprő többséggel Tétényi Éva független jelöltet választotta meg. A Fidesz városi szervezete azonnal bejelentette, hogy megfellebbezi az eredményt, és még az eskütétel előtt közölte: nem vállalnak alpolgármesteri tisztséget, viszont elvonnák a polgármester összes jog- és hatáskörét.

A romos állapotában is impozáns, árkádos barokk városháza sokszorosan meghaladja egy harmincegyezer lakosú város igazgatásához szükséges hivatal méretét. Tétényi Éva, Esztergom kétharmados többséggel megválasztott polgármestere mégis csak többhetes "előszobáztatás" után foglalhatott el benne egy irodát, a korábbi alpolgármesterét. "Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az első napokban nem esett rosszul az irányomban tanúsított nemtelen viselkedés, hiszen ha valakit ilyen elsöprő többséggel megválasztanak, akkor joggal gondolja, hogy átveszi a hivatalt és nekilát a munkának" - mondja Tétényi, aki építészkarrierjét adta fel a városvezetésért. A 14 fős testület 10 fős Fidesz-frakciója azonban már az alakuló ülés előtt tudatta vele: nem kívánnak elfogadni alpolgármesteri tisztséget, és e döntésüket csak fél év múlva vizsgálják felül. Jelezték, hogy továbbra is Meggyes Tamás használatában kívánják hagyni a polgármesteri gépkocsit, aminek fenntartási költsége a várost terhelné, valamint a volt polgármesteri irodát is meghagynák Meggyesnek. Javasolták azt is, hogy a város jegyzője ne vehessen fel új városi alkalmazottakat, és a testület vizsgálja felül és vonja vissza a korábbi polgármester hatáskörébe átruházott feladatok végrehajtásának lehetőségét. Tétényi szerint a fideszes képviselők előterjesztéseinek egyértelmű célja az ő ellehetetlenítése. A fideszes többség a múlt hét végéig például azt sem szavazta meg, hogy legyen internet-hozzáférése, ő és a munkatársai a magántelefonjaikat használták.

Noha a város masszívan Fidesz-szimpatizáns - tavasszal Megygyest választotta országgyűlési képviselővé, október 3-án minden egyéni körzetben a párt indulóit juttatta a helyi képviselő-testületbe -, a Meggyes-ellenesség a volt polgármester mellett eleinte kiálló Fidesz elleni dühbe kezd fordulni. Ezt érzékelve Meggyest a múlt héten a fővárosi pártközpontba rendelték, és feltehetően felsőbb utasításra a volt polgármester nemcsak az autó- és irodahasználatról mondott le, hanem - rendőri részvétel mellett - átadta a városban eddig csak titokszobaként emlegetett irodáját is. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet azonban máig nem írta alá. Tétényi Éva, mint mondja, képtelen lenne a rokokó bútorokkal telezsúfolt, selyemtapétás szobában dolgozni, még a vastag perzsaszőnyegre sem szívesen lép rá. Az alakuló testületi ülésen bejelentette: a város egykori polgármestere és díszpolgára, Palkovics Károly hagyatékából berendezett, a lakosság elől eddig elzárt szobában - Meggyes volt irodájában - hamarosan helytörténeti kiállítás nyílik. (Meggyes Tamás portréját lásd: Büszkeség és bal ítélet, Magyar Narancs, 2008. július 3.)

Az első

A Dobó gimnázium tornatermében hatalmas tömeg részvételével megtartott alakuló ülésen Tétényi Éva szembesítette a jelenlévőket azzal, hogy a testület mulasztásos törvénysértést követ el, ugyanis minden tízezer főnél nagyobb településnek kell, hogy legyen alpolgármestere. Erre a Fidesz-frakció rövid tanácskozás után az egyetlen szocialista képviselőt, Nyíri Attilát ajánlotta, akivel korábban senki nem egyeztetett, és aki utólag egyszerű politikai blöffnek minősítette a javaslatot. Az alakuló ülés utáni közmeghallgatásról a fideszes tízek testületileg kivonultak, Tétényi Éva csak ezután számolhatott be a mostani városvezetésre hagyott terhes örökségről: a városnak húszmilliárdos, túlnyomórészt kötvénykibocsátásból származó hitele és 1,4 milliárd, részben 2009-ben lejárt kifizetetlen számlatartozása van (az önkormányzatok adósságrendezéséről szóló törvény előírja, hogy amennyiben a polgármester tudomására jut kifizetetlen tétel, azt rögtön jelentenie kell a képviselő-testületnek, illetve intézkednie kell).

Az első testületi ülésen a Fidesz-többség új szervezeti és működési szabályzatot (szmsz) akart életbe léptetni olyan kitételekkel, amik a jegyző és a közigazgatási hivatal szerint is törvénysértők. A Fidesz ennek ellenére megszavazta. Tétényi szerint az új szabályzat érvényesítése azt jelentené, hogy kétharmados többséggel megválasztott polgármesterként azt hajthatná végre szolgai módon, amit a Fidesz, pontosabban egy kitágított jogkörrel felruházott pénzügyi, ellenőrző és ügyrendi bizottság akar. A bizottság tagjai Meggyes Tamás expolgármester, Steindl Balázs frakcióvezető, Meggyes személyi titkára és Zoltai Dániel lenne. "Ez a tervezett új szabályzat oly mértékben sérti az erkölcs és az igazságosság szabályait, hogy nem írom alá. Ezért ebben a kérdésben polgári engedetlenséget jelentettem be, vállalva annak jogi következményeit" - mondja. Polgármesteri kézjegy nélkül nem jöhet létre e kiterjesztett hatáskörű új bizottság, ezért most működésképtelen a város. "Történt ennél durvább dolog is - folytatja Tétényi Éva. - Hoztak egy olyan határozatot, hogy a megüresedő álláshelyekre sem lehet új dolgozót felvenni a polgármesteri hivatalba. Jelenleg nincs piacfelügyelő, adóbehajtó, a kinnlevőségünk több százmilliós, de nem engednek felvenni embert, miközben megszavazták, hogy egy korábbi leépítési határozat szerint még tíz embert el kell küldeni."

A jobbára Fidesz-szimpatizáns lakosság körében értetlenséget vált ki a fideszes képviselők magatartása, hiszen október 3-án szavazataikkal egyértelműsítették, hogy Esztergom Fideszt akar Meggyes nélkül. A polgárok aláírásgyűjtésbe fogtak, arra kérve az egyéni választókörzetekben nyertes fideszes képviselőket - köztük a testületben képviselői helyet szerzett Meggyes Tamást -, hogy mielőbb tartsanak fogadóórát. Az emberek arról igyekeznek majd meggyőzni a helyi fideszeseket, hogy ne dolgozzanak a nagy többséggel megválasztott új polgármester ellen, és kezdjék meg végre az érdemi munkát.

Örökség

A polgármestert több jogász, könyvvizsgáló társadalmi munkában segíti, és rengeteg biztatást kap az emberektől is. Az irodája egyik asztalán fekszik a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat, amely - mint mondja - erőt ad a folytatáshoz a súlyosabb pillanatokban. Bízik benne, hogy előbb-utóbb a felső vezetéssel is egyeztethet.

A városházán korábban már építészként alkalmazott Tétényi egyelőre szeretné megismerni a városgazdálkodást, a jövőben meghatározó főbb sarokszámokat, amit semmiféle testületi többség nem akadályozhat meg. Azt mondja, a tények ismeretében kezdhet dolgozni a válságstáb, amely eldönti, hogy mit állítsanak le, és mit folytassanak. Az adósságrendezésről szóló törvény értelmében a testületi határozat ellenére is felkérhet egy pénzügyi biztost, aki rendezi a helyzetet.

A húszmilliárdos adósságállomány mellett biztató, hogy a város ipari parkja prosperál, a Suzuki mellé települ hamarosan a Volkswagen; erről és egyéb fejlesztésekről már tárgyalt az ipari üzemek vezetőivel. Mivel azonban Esztergom kistérségi központként számos közintézményt tart fenn, ezek évi 11 milliárdos költségvetése mellett az önkormányzatnak szűk tere marad az egyéb fejlesztésekre. A folyamatban lévő megaberuházások között van a Pázmány egyetem új épületszárnya a kanonoksoron, amelyre Esztergom több mint kétmilliárd forintot fordít; ez a tervek szerint jövőre készül el. Az erről szóló szerződést májusban írta alá az előző városvezetés és a kivitelező, a Reneszánsz - Fürdő Konzorcium. A polgármester szerint egyrészt jó a városnak, ha lesz még egy felsőoktatási intézménye, másrészt viszont felül kell vizsgálni azt az évi százmilliós kötelezettséget, amelyet a város húsz évre vállalt az egyház felé - erről és a további együttműködésről hamarosan tárgyal az egyházi vezetőkkel.

Felülvizsgálatra szorul továbbá az előző vezetés működése idején keletkezett több mint nyolcvan bírósági per. Ezek nagy része rágalmazási és becsületsértési, Meggyes Tamás neve alatt futó, bár az önkormányzat által fizetett ügy. A polgármester reményei szerint az új városvezetés Megygyes Tamás képviselő nevében nem kívánja ezeket folytatni, mint ahogy a volt polgármester eddig befejezetlen felsőfokú tanulmányainak további finanszírozását sem vállalja.

Esztergom városa négy éve két jegyzőt fizet. Csomor Sándor jegyző és Meggyes Tamás polgármester kapcsolata a kétmilliárdosra tervezett, ám végül négy és fél milliárdért elkészült élményfürdő építése idején romlott meg. Az önkormányzat akkor kiadott hivatalos közleménye szerint a jegyző "kerékkötőjévé vált a városban a közakarat érvényesülésének". Csomor ugyanakkor azt nyilatkozta korábban lapunknak: az volt a baj, hogy "a polgármestert zavarták a jogszabályok". A jegyzőt menesztették, és másikat vettek fel helyette, de miután a másodfokú bíróság jogerősen visszahelyezte Csomort jegyzői állásába, és ő többször próbált egyeztetni az áldatlan helyzetről a polgármesterrel, Meggyes azt mondta neki: "Te már nem létezel." Tétényi Éva ismeri az ügyet, és mint mondja, ebben is mielőbbi megegyezésre törekszik. A város büdzséjéhez túlméretezett élményfürdőre, többek közt a víz fűtésére évi 2-300 milliót fordítanak. Az utóbbi három évben a helyi médiára kifizetett 340 milliót is túlzottnak tartja. A közvélemény-kutatásokkal és kommunikációs tanácsadással megbízott Giró-Szász András politológus vezette Strategopolis tanulmányait is valószínűleg nélkülözni kényszerül az új városvezetés az általános pénzszűkében - erre ugyanis az elmúlt három évben hatvanmilliót költött Meggyes Tamás kabinetje. Felülvizsgálatra vár az esztergomi sportkoncepció is, amely a város általános és középiskoláit heti tíz testnevelésórára kötelezi, melyekből négyet délután kell megtartani.

"Olykor úgy érzem, egy abszurd tragikomédia szereplője vagyok - jegyzi meg a polgármester. - Elég vicces dolgok történnek. Egy önkormányzati büdzséből folyó építkezést koordináló értekezleten kiderült például, hogy nem létező geotermikus vízre készítettek terveket. Milliókért elkészült egy tervdokumentáció arra, hogy majd találnak valahol meleg vizet, de ez a víz nem létezik. Most emiatt átmenetileg áll az építkezés" - mondja Tétényi, aki építészként egyik fő feladatának tekinti a belváros rehabilitálását, olyan módon kötve össze az egyházi városrészt a belvárossal, hogy a nagy számban érkező turisták a forgalom beterelésével eljussanak a ma többnyire ürességtől kongó főtérre.

Az esztergomi szeretgom.hu portál nemrég sorozatot indított az elmúlt évek furábbnál furább közpénzköltéseiről, a városi LMP pedig Hová tűnt a pénz Esztergomban? címmel tárta a nyilvánosság elé első, az esztergomi közpénzek költéséről tett vizsgálódásai eredményét.

"A félig elkészült beruházások pénzügyi átvilágítását segíti, hogy az Állami Számvevőszék jelenleg vizsgálja a város pénzügyi gazdálkodását" - ezt már Nyíri Attila szocialista képviselőtől tudjuk meg. A képviselő-testület egyetlen szocialista tagja az előző testület munkájában is részt vett. Most szeretne visszakerülni a pénzügyi bizottságba, ahonnan korábban kizárták. "A városban több félbehagyott megaberuházás vár befejezésre. Ilyen a város szívében elterülő Prímás-szigeti mélygarázs fölött épülő szálloda torzója. A beruházást egy hárommilliós törzstőkéjű cég jegyezte, amely nem tudta befejezni a szálloda építését, a város 1,6 milliárd forint erejéig készfizető kezességet vállalt. A megvalósulatlan álmok sorába tartozik a tízmilliárdos Mesepark, a Héttornyú luxusszálloda és egy felüljáró, amely a Mária Valéria szállodát összeköti az élményfürdővel. Mindezekhez korábban rengeteg tanulmány és tervdokumentáció készült, amiket ki kellett fizetni. A korábbi szmsz szerint a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság a testület megkérdezése nélkül költhetett húszmillió forintig. A báboknak tekintett képviselők másfél perces hozzászólási lehetőséget kaptak, viszontválaszra egy perc állt rendelkezésre. A városházán évente falgombakutatást tartottak, nem tudom, hány helyre szereltek poloskát" - mondja Nyíri Attila, aki szerint a Fidesz Meggyes Tamásnak még megnyerte az országgyűlési választásokat, de már tavasszal érezhető volt, hogy a városban olyan a hangulat, mint egy felrázott pezsgősüvegben. Ezért is fogtak össze a Meggyessel szembeni erők. Nem ment egyszerűen, mert jöttek a szokásos fenyegetések. "Tétényi Évát is megnyugtatták, ha nem nyer, nem lesz maradása a városban" - meséli Nyíri.

Nincs megnyugvás

Az október 26-i önkormányzati ülést a Széchenyi téri kivetítőn figyelő emberek részletes helyzetelemzésbe fognak arról, hogyan és mikor reagál érdemben az országos vezetés az esztergomi fideszesek politikai ámokfutására. "A korábbi személyzeti politikából már nagyon sok embernek lett elege. Állások, egzisztenciák mentek tönkre. Szégyen, amit a Szent István-os tanárokkal műveltek - utal egy szülő a gimnázium kilenc pedagógusának elbocsátására. (Az egykor az ország legjobb középiskolái közé tartozó Szent István Gimnázium az elmúlt két évben botrányairól lett híres. Volt tüntetés, diáklázadás, tojásdobálás, eltűnt érettségi dolgozatok, diáköngyilkosság. A polgármester a tanárokat vádolta a kialakult helyzetért, a tanárok és a tanulók az önkormányzatot. A tanárok jó részét elküldték vagy maguk mentek el, a munkaügyi perek még nem zárultak le. - Lásd: Lenullázva, Magyar Narancs, 2009. szeptember 17.)

A kivetítőn megjelenő Tétényi Éva közben újabb alpolgármesterekre tesz ajánlatot. Mivel a Fidesz-frakcióban változatlanul nincs hajlandóság e pozíció betöltésére, a polgármester a testület két női tagját kéri fel. A jobbikos és az LMP-s képviselő társadalmi tisztségként el is vállalná, a Fideszben ülő tíz férfi azonban ismét elnapolja a döntést. A téren hangos fütyülés, amikor Meggyes Tamás a törvényesség tiszteletben tartásáról oktatja végtelenített körmondatokban a polgármestert. A tömeg reakcióját hallgatva arról bizonyosodunk meg, hogy Tétényi Éva támogatottsága egyre erősebb, míg a harag egyre nagyobb a régi vezetéssel szemben. Ahogyan egyikük fogalmaz: "A csecsemőtől az aggastyánig minden esztergomira hatszázezer forint tartozás jut. Az emberek itt Esztergomban már megbánták, hogy a Fideszre szavaztak az önkormányzati választáson."

Figyelmébe ajánljuk