Nulla kreditet kaphatnak az őszi félévre az SZFE-hallgatói

  • narancs.hu
  • 2021. január 15.

Belpol

A félévet nem érvénytelenítenék, de a krediteket áttetetnék tavaszra. A hallgatók még mindig nem tudnak semmi biztosat.

Az SZFE kuratóriuma ugyan nem érvényteleníteni az őszi félévet, de azt nulla kredittel regisztrálná minden hallgatónak: a megszerzett őszi krediteket pedig a tavaszi félévre írná be- írja a hvg.hu. A lap birtokába jutott információk szerint az őszi félévet az önköltséges hallgatóknak ki kelle fizetniük, de az ösztöndíjas hallgatóknak nem számítana bele a 12 államilag támogatott félévbe. A terv zavaros, az egyetem polgársága nem érti, mi a célja ezzel a kuratóriumnak, ráadásul hiába indul nemsokára a tavaszi félév, egyelőre semmi biztos információt nem kaptak. Még a kollégisták sem tudják, hol lakhatnak majd.

A hvg.hu információi szerint az SZFE oktatói -  január elején az osztályfőnöki egyeztetéseken és a Minőségmenedzsment Tanács egyik ülésén - értesültek az egyetemvezetésnek egy olyan tervéről, amely alapján ugyan érvényesnek tekintenék a hallgatók őszi félévét, de a krediteket erre az időszakra lenulláznák és azokat a tavaszi félévben megszerzettként regisztrálnák.  

Bár a kuratórium eredetileg érvényteleníteni akarta a teljes őszi félévet, de december 18-án a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy ezt nem tehetik meg. Ennek ellenére az egyetem oktatói és hallgatói arról számoltak be a lapnak, hogy az új vezetőség nem adta még írásba, hogy érvényes-e az őszi félév, illetve nem történt hivatalos tájékoztatás arról sem, hogy februárban hol folytatódhat az oktatás, és hová költözhetnek vissza két hét múlva az egyetem kollégistái.

A kuratórium a nullakredites félévzárás tervét sem adta írásba, az azonban a Minőségmenedzsment Tanács egy dokumentumában szerepel, hogy a Tanács nem tudja elfogadni, hogy az ősszel elvégzett kreditekett a tavaszi szemeszterben könyveljék. A megszólalók szerint ez több szempontból is problémás megoldás lenne, ugyanis így például nulla kredittel senki nem kaphatna tanulmányi ösztödíjakat. 

Arra, hogy az őszi félév valóban érvényes marad, az utalhat, hogy a hallgatók által kapott levélben azt írják, az ösztöndíjas hallgatóknak 2021. január 15-ig kell pótolni az őszi félév díjának elmaradt befizetését. Furcsa azonban, hogy ugyanebben a levélben az állami ösztöndíjas hallgatók őszi félévéről azt írják: „nem kerül beszámításra és levonásra a rendelkezésre álló 12 állami félévből, továbbá nem kerül beszámításra és levonásra a tanulmányai befejezésére rendelkezésre álló félévei számából sem”. Így azonban komoly egyenlőtlenség lép fel az önköltséges és állami támogatásos diákok között.

A hvg.hu azt írja, hogy a nekik nyilatkozó egyetlen egyetemi forrás sem érti, miért lehet jó az új vezetésnek a félév nullakredites elismerése, ha egyszer a kuratórium szerint ez nem jelenti azt, hogy a hallgatóknak újra el kell végezniük az őszi kurzusaikat. Az érintettek attól tartanak, hogy a bonyolult adminisztrációs variálás később valami módon mégis arra ad majd lehetőséget a kruratóriumnak, hogy valamiképpen szankcionálják a történteket és válogathassanak, melyik kreditet ismerik el, és melyiket nem, vagy arra kötelezhessék a hallgatókat, hogy más, eddig nem ismert tanároknál is felvegyék az órákat.

Az osztályfőnökök január 11-én újra levelet írtak a vezetőségnek, amelyben leszögezték: „az őszi szemeszter teljesítéseinek valós időben, első félévként való elismeréséhez, annál is inkább, hogy az Egyetem jelenlegi vezetői több ízben megerősítették, hogy tisztában vannak vele, hogy oktatás zajlott az intézményben, miként azzal is, hogy január hónap folyamán a szokott rendben vizsgáztatunk."

Mindeközben a kuratórium módosította az intézmény Szervezeti és Működési Rendjét.  Átalakul az eddig a működést átláthatóbbá tevő Minőségmenedzsment Tanács, ők az akkreditációs ügyekért felelnek majd, elnöküket az eddigiekkel ellentétben viszontnem választhátják meg maguk, hanem a rektor feladata lesz kinevezni. A Tanácsba az intézetvezetők 1-1 főt delegálnak (a korábbi 3-3 helyett), a kancellár 3-at, a doktori iskola és a HÖK pedig egyet-egyet: azaz - értelmezi a hvg.hu -  feltehetően döntő többségbe kerülnek az új vezetés által kinevezettek delegáltjai. 

Hozzáteszik, hasonló lesz a helyzet  a Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottságnál, illetve az egyetem életébe bevették a tömegsportot, és beillesztettek egy kommunikációs- és programirodát is, amelynek vezetőjét a kancellár nevezi ki.

A hvg.hu birtokába került másik levél alapján  az SZFE új vezetése az eddiginél szigorúbb adminisztrációs rendszert kívánnak bevezetni. (Az új vezetőség szerint elfogadhatatlan, hogy az oktatók nem adminisztrálták rendszeresen az órákat - miközben november 6-án kizárták őket a Neptunból.) Ebben a levélben ráadásul be akarják kérni papír alapon az összes olyan levelezést, amelyben az oktatók felszólították az egyetem polgárságát "az Egyetem normális működésének helyreállítására, a házirend betartására, az Egyetem legitim vezetőinek a létesítményekbe történő beengedésére"; a Tanácsnak szóló levélbe pedig az is bekerült, hogy "az egyetem jó hírnevét, vagy vezetőinek jó hírnevét sértő nyilatkozatot egyetemi alkalmazott a továbbiakban ne tegyen", és az SZFE-t érintő ügyben ezentúl csak a kancellár, a rektor, ill. az általuk kinevezett személy nyilatkozhat.

 

 

 

Neked ajánljuk