Volánbusz-tender: Minden kockázat nélkül

Pompásan hasítanak

Belpol

A piaci versenyt korlátozva, a közpénzeket ésszerűtlenül felhasználva, többszörösen törvényt sértve szerződtette egyik alvállalkozó partnerét 2007-ben a Volánbusz Zrt. - derül ki a Magyar Narancs birtokába került jelentésből. A közlekedési társaság a közbeszerzést úgy írta ki, hogy csakis előnytelen üzletet köthetett a Kontakt-Busz Kft.-vel. A cég a kormányváltás után sem esett ki a Volánbusz kegyeiből.

Lepp Lászlót, a Kontakt-Busz (KOB) Kft. ügyvezető-tulajdonosát (2006-2010) tavaly nyáron az Országgyűlés a Volánbusz reorganizációs programját és 2003-2010-es működését vizsgáló eseti bizottsága is meghallgatta. Lepp 2006-ban lépett ki a Volánbusz Zrt.-től, ahol 1972-től dolgozott; szerelőként kezdte, kelenföldi üzemigazgatóként folytatta, vállalkozási igazgatóként szerelt le. Még abban az évben megalapította lányával a Kontakt-Busz Kft.-t, amely 2007 májusában elnyerte a Volánbusz Zsámbék és térségére kiírt alvállalkozói tenderét: öt évre szóló, 3,87 milliárd forintos megbízása évi 2 millió 800 ezer kilométer menetrendszerű járat üzemeltetésére vonatkozott. Sebestyén Enikő, a Volánbusz Zrt. egykori ügyviteli igazgatója a bizottság előtt azt mondta: 2003-ban a tulajdonos állam kérésére dolgozták ki a programot abból a célból, hogy a működés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát növeljék. A reorganizációs intézkedések révén az árbevételt növelni, a ráfordítást csökkenteni tudták. A kiszervezésnek a Volánbusz vezérigazgatói székébe a BKV menedzsmentjéből 2002-ben érkezett Pekli Ferenc látott hozzá, aki 2010 őszig maradt a társaság élén.

Ész nélkül

A KOB megbízását vizsgáló 2011-es jelentés számos ponton törvénybe ütközőnek találta az alvállalkozó kiválasztását és a szerződés teljesítését. Már az ellentétes volt a közbeszerzési gyakorlattal, hogy a Volánbusz nem vizsgálta a jelentkezők referenciáját. Az előző évben alakult KOB-nak persze aligha lett volna esélye túljutni e rostán: szolgáltatások megrendelésekor általában hároméves gyakorlatot várnak el a pályázóktól. A műszaki alkalmasságot a kiíró mindössze egyetlen szakember meglétéhez kötötte.

A tenderre jelentkező három cégből az első kör - a Pannonbusz kizárása - után kettő maradt talpon: a Kontakt-Busz és a NAD Nové Zámky (erről lásd keretes írásunkat). A Lepp-vállalkozás egy kilométer megtételéért 300 forintot kért, a szlovák társaság 340 forintot. A bírálati szempontok másik eleme a forgalomba adandó buszok átlagéletkora volt. A NAD-nál ez 60 hónap, a Kontakt-Busznál mindössze 1 hónap volt, Lepp ugyanis újonnan vásárolt kínai buszokra építette a flottáját. Az országgyűlési bizottság előtt úgy nyilatkozott, hogy a kínai buszok világszínvonalú gyártók részegységeiből készültek, az áruk csak 70 százaléka volt a más gyártmányú, hasonló műszaki színvonalú buszokénak. (Ezeket a King Long buszokat később a szakmában "limlom" buszokként is emlegették a felmerült műszaki, szakmai problémák miatt.)

2007. június 29-én a Volánbusz a KOB ajánlatát hirdette győztesnek, jóllehet az eljárás során nem tisztázódott, hogy az ajánlattevők az elvárt szolgáltatást milyen konstrukcióban, saját tulajdonnal vagy bérelt eszközzel teljesítik. A vizsgálat szerint "ez a körülmény alapvetően befolyásolja az ajánlatok összehasonlíthatóságát, különös tekintettel az ajánlatkérő által választott értékelési módszertanra".

A júliusi szerződéskötés után a KOB terheit a Volánbusz anyagiakban is kifejezhetően csökkentette. 2008 februárjában négyoldalú megállapodás köttetett: a Volánbusz engedményezési eljárásban a CIB Lízing Zrt.-nél átvállalta a buszok lízingdíjával kapcsolatos tartozást. A konstrukcióban a Kontakt-Busz volt az engedményező, partnereként a semmiből előlépő T&J Busz Kft.-t tüntette fel, míg a buszok szállítója a Neobusz Magyarország Kft. volt. A 2006 végén alapított T&J-be 2007. augusztusban ugyanaz a luxemburgi offshore cég, a Taibo Beteiligungen AG szállt be, amely 2007 májusában a Kontakt-Busz tulajdonosa lett, 2006-ban pedig megalapította a Neobuszt. Az egy tőről fakadó KOB, T&J és Neobusz így kvázi a Volánbusz kontójára üzletelt egymással. Az sem érdektelen körülmény, hogy a kizárt Pannonbusz Kft.-nek ugyanaz a Kelemen János és Hámor Tamás volt a tulajdonosa 2003-2011 között, akik a T&J-nek is 2007-2009 között.

 

Jolán és a Volán


Jolán és a Volán

Fotó: Németh Dániel

 

Garancia nélkül

A T&J az előbb taglalt közbeszerzési eljárásban nem vett részt, egy másikban viszont igen: erre hivatkozva emelte partnerévé a KOB. A közbeszerzési átvilágítás ezt az eljárást törvénysértőnek találta, mivel szerződést kötni csak a tárgyalások szerinti tartalommal lehetett volna. "Az is kérdéses, mely körülmények indokolták, hogy a két különböző közbeszerzési eljárásban nyertes személyek ugyanazon szállítóval és ugyanazon termékre szerződtek, egyazon megállapodásban. Ez a tőkepiaci törvény szabályaiba ütköző, tiltott versenyjogi magatartások tanúsítását is felveti" - nyomatékosítja a szakértő. Egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy az engedményezési és tartozásátvállalási szerződés feltételei a tiltott állami támogatásban való részesülést is megvalósíthatják. Ráadásul a tartozás átvállalása nem biztosít garanciát az állami megrendelő részére, a Kontakt-Busz valamenynyi kötelezettségéért a Volánbusz tartozik helytállni: így például, ha a KOB csődbe megy, a Volánbusz fizet tovább a buszokért.

Eredetileg a szerződésben volt egy ún. jóteljesítési garancia kitétel, ezt azonban a tárgyalások során törölték: ezzel gyakorlatilag levették a teljesítésért való felelősséget a vállalkozó válláról. A vizsgálat fölveti: az állami vagyonról, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló jogszabályok értelmében egyáltalán volt-e lehetősége a Volánbusznak arra, hogy a vállalkozási szerződést ilyen feltételek mellett megkösse. Ha nem, a szerződést ez okból érvénytelennek kellett volna minősíteni.

Önök kérték

Bár a személyszállítást 2008. januárban kellett volna kezdeni, 2008. március 31-én június 30-ára tolták a startot. Indokát a módosító okiratban nem tüntették fel - rója fel az újabb jogsértést a vizsgálat. Viszont a KOB számára kedvező szerződésmódosítások ekkor indultak be: 2008. július 8-án visszamenőleges hatállyal a 300 forint/alapkilométer vállalási díjat levitték ugyan 200 forint/alapkilométerre (plusz 90 forint üzemanyagdíj), ám 2010. február 26-án 331 forintra növelték. A gépek használatáról 2008. decemberben újabb szerződést kötöttek. 2009. februárban a Volánbusz a soros szerződésmódosításban elismerte a lízingdíj árfolyamkockázatából eredő többletköltségeket, azaz átvállalta a KOB-tól a svájci frank erősödése miatti díjnövekedést. E szerződésmódosítás körülményeit a vizsgálat nem tudta feltárni, mivel a rendelkezésre álló dokumentumok erre nem adtak lehetőséget. Annyi viszont bizonyos - mutat rá a szakértő -, hogy egy adott szolgáltatás kockázatai a vállalkozót, és nem a megrendelőt szokták terhelni. Április 20-án a Volánbusz újabb gesztust gyakorolt, az alapkilométer-díjat 223 forintra engedte emelni, június 9-én pedig a KOB-ot illető bevételarányos díjat 40-ről 60 százalékra. A Volánbusz "versenyt torzító módon átvállalta a vállalkozó üzleti kockázatát, mely körülményekről az alap-közbeszerzési eljárást megindító és közzétett hirdetmény egyáltalán nem tartalmazott rendelkezéseket, így a megrendelő a piaci szereplőknek egyenlő esélyt sem biztosított az eljárás során, hogy hasonlóan kedvező feltételek mellett ajánlatot tudjanak tenni" - vonja le a következtetést a közbeszerzési átvilágítás.

Június 15-én a sorrendben hetedik szerződésmódosítás során a vállalkozó jogosulttá vált előleg kérésére is a várható havidíj 50 százalékáig. A tizedik módosításban, 2010. március végén a Volánbusz elismerte az infláció feletti üzemanyagár-növekedésből adódó fajlagos többletköltségeket. A tizedik szerződésmódosítás részeként immár üzemanyag-kompenzációt is kezdett fizetni a vállalkozónak.

Laukó Mária korábbi stratégiai igazgató a parlamenti vizsgálóbizottság előtt úgy látta, szakmailag jó munkát végeztek, a reorganizációs program elemei most is hatékonyan működnek, például az alvállalkozók bevonása a járatok üzemeltetésébe. A KOB 2009-ben gyorsított eljárás keretében a Buda környéki Volán-járatokat vehette át 1,7 milliárdos megbízás keretében. A Volánbusz javát szolgáló első lépésre 2010 decemberében került sor, amikor az új vezetés felmondta a lízingdíj-kompenzációt. 2010 novemberében Lepp Lászlót ismét a Volán Egyesülés műszaki-fejlesztési igazgatójának választották.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Volánbusz gazdálkodása miatt 2012. februárban feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A Narancs megkeresésére a rendőrség azt közölte, hogy az ügyben a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya indított nyomozást 2012. március 9-én, hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor.

A KOB mindezektől, valamint a Gazdasági Versenyhivatal 2010. áprilisi, kartellgyanú miatt elrendelt KOB-os és T&J-s razziájától, a kormány- és tulajdonosváltástól függetlenül nem esett ki a Volánbusz kegyeiből. Tavaly egyedüli pályázóként ismét elnyerte a zsámbéki régió vonalait a Volánbusz 2,2 milliárd forintos tenderén. A T&J szintén egyedüli ajánlattevőként lett a gödöllői régió volánbuszos alvállalkozója, megbízásának értéke 1,4 milliárd forint.

L. Simon kormányközelben

A lízingbe indoklás nélkül bevont T&J egyik gazdája ma a Príma Busz Kft. - tavaly nyár óta a Kontakt-Busz társtulajdonosa is -, amelynek egyik tulajdonosa 2000-2012 között a Kiter Ipari és Szolgáltató Kft. volt. A Kitert 1995-ben L. Simon László kulturális államtitkár másodmagával alapította (lásd: A Tank kitérői, Magyar Narancs, 2012. június 28.); érdekeltségét 2002-ig tartotta meg, de 2004-ig kézbesítési megbízottja volt a cégben üzletrészt szerző, Nevadában bejegyzett Economic Research of Central Europe Ltd.-nek. Akkor aztán két évre L. Simon másik cége, a Ráció Kiadói és Idegenforgalmi Kft. vásárolta be magát. A Kiter a Széles Gábor érdekeltségében lévő Videoton Holding Zrt.-vel 1998-ban alapította és 2006-ig fele részben birtokolta a VT Transman Személyszállítási Kft.-t. A VT kezdetben a székesfehérvári ipari park munkásjáratait üzemeltette, ma már a BKV 23, az Alba Volán négy járatát is, továbbá ellátja a budaörsi menetrendszerű személyszállítást. L. Simon 1998-2004 között a VT felügyelőbizottsági tagja volt. A Kiter a VT-n kívül két regionális, Kassa és Érsekújvár környékét ellátó szlovák busztársaságot is megszerzett: az egyik a Volánbusz-tenderen elbukott NAD Nové Zámky volt. (A Kiter 2009-ben az angol Arriva-csoporthoz került, amelyet a német állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn vásárolt fel.) A Volánbusz tavalyi tenderputtonyának harmadik nyertese, a Príma Busz érdekeltségében lévő Color Tours Kft. egyedüli pályázóként jutott a jászsági vonalak 3 milliárd forintos üzemeltetéséhez.

Figyelmébe ajánljuk

Hol az ember?

A megfilmesíthetetlen könyvek megfilmesítésének korát éljük – ezek pedig nagyrészt sci-fik. Herbert Ross Dűnéjének sokszor nekifutottak, mire Denis Villeneuve szerzői húrokat pengető két blockbustere végre a tömegek igényeit is képes volt kielégíteni; Isaac Asimov Alapítványából az Apple készített immár második évadát taposó, csillogó űroperát – a Netflix pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű, kultikus hard sci-fijébe, Liu Ce-hszin kínai író Hugo-díjas A háromtest-triló­giá­jába vágott bele.

Nem viccelnek

  • - minek -

Poptörténeti szempontból is kerek jubileumokkal teli lesz ez az év is – novemberben lesz negyven éve, hogy megjelent a The Jesus and Mary Chain első kislemeze, a melódiát irgalmatlan sípolásba és nyavalyatörős ritmusba rejtő Upside Down.

Elszáll a madárnő

„Én nem tudok, és nem is szeretek a képeimről beszélni. Amit el tudok mondani, azt csak színnel tudom elmondani. Képeimbe belefestettem az életem tragédiáit és örömeit. Ez volt az életem” – halljuk a művész vallomását a kiállítás első termében, a falra vetített 1977-es rövidfilm részleteként.

Aktivizmus színészekkel

  • Erdei Krisztina

Csoszó Gabriella aktivista fotós, töretlen kitartással vesz részt az ellenzéki tüntetéseken és osztja meg képeit azokkal, akik szeretnének mást is látni, mint amit a NER kínál.

Házasok hátrányban

  • Kiss Annamária

Középkorú házaspár egy protokollparti után vendégül lát egy fiatal párt egyetemi lakosztályuk teraszán, hajnali kettőkor. Az elején mit sem sejtenek arról, hogy ez lesz valamennyiük életének talán leghosszabb éjszakája.