Szombathelyi telekügyletek: Szomszédok

szerző
Fodor Sándor
publikálva
1998/36. (09. 03.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

A nyugati végeken - hála az osztrák vásárlóerőnek - egyre-másra épülnek a kisebb-nagyobb bevásárlóközpontok. A Tesco, Szombathely egyik legsikeresebb kaufencentruma mára odáig jutott fejlődéstörténeti szempontból, hogy kinőtte önmagát. A cég képviselői éppen azon dolgoznak, hogy a Magyarországot ábrázoló térképen Szombathely nevéhez újabb zászlócskát tűzhessenek ki. És ha az ambiciózus multik zászlót akarnak bökni a falitérképbe, akkor a telekspekulánsok előbb-utóbb pezsgőt bonthatnak.

A nyugati végeken - hála az osztrák vásárlóerőnek - egyre-másra épülnek a kisebb-nagyobb bevásárlóközpontok. A Tesco, Szombathely egyik legsikeresebb kaufencentruma mára odáig jutott fejlődéstörténeti szempontból, hogy kinőtte önmagát. A cég képviselői éppen azon dolgoznak, hogy a Magyarországot ábrázoló térképen Szombathely nevéhez újabb zászlócskát tűzhessenek ki. És ha az ambiciózus multik zászlót akarnak bökni a falitérképbe, akkor a telekspekulánsok előbb-utóbb pezsgőt bonthatnak.

"Az erősebb kutya barátkozik", foglalja keretbe (némi eufemizmussal) a világ rendjét Bosics Jenő, aki néhány esztendővel ezelőtt több társával egyetemben birtokolta a Zanati út és a várost elkerülő út melletti szántók egy jelentős részét. Értéktelennek tűnt a föld, hiszen Bosics úr elmondása szerint az út melletti 100 méteres sávra építési tilalom volt érvényben. Kis idő elteltével mégis fölkereste a tulajdonosokat képviselő Bosics urat két szombathelyi vállalkozó, Molnár György és Wagner Kálmán, hogy megvásárolják a kérdéses ingatlanokat.

"Kellett a pénz"

- indokolja Bosics úr az üzlet létrejöttét. Ami egyébként gyorsan ment: eladtak Wagner Kálmánéknak egy egyhektáros területet 15 német márka/négyzetméter áron (vagyis cirka 18 millió forintért), majd egy jóval nagyobb területet, négyzetméterét 16 márkáért. Így a - szombathelyi földhivatalban a 0206/21-es, 0206/22-es, valamint 0206/23-as helyrajzi számon jegyzett - területek tulajdonjoga Molnár György és Wagner Kálmán birtokába került. A szomszédos 0206/14-es hrsz. ingatlant már korábban megszerezte a szombathelyi székhelyű Vasi Savaria Invest Kft.

A következő menetben - nem tudjuk pontosan, hogyan - április- májusban mind a négy tulajdoni lapra fölkerült a Tesco Global Áruházak Rt. neve. A cég tudniillik tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmet nyújtott be, ami a földhivatalban használatos nyelvezet szerint azt jelenti, hogy Molnár György és Wagner Kálmán, valamint a Savaria Invest Kft. eladták a földterületet a kaufencentrumos társaságnak. A fent említett egyhektáros területnél a tulajdoni lapon Wagner Kálmán neve mellett egy jelzálogbejegyzés iránti kérelem is szerepel. Információink szerint ennek hátterében az áll, hogy a bevásárlóközpontot üzemeltető cég 166 millió forint előleget fizetett a területért Wagner Kálmánéknak. A másik tulajdonos, Molnár György belterületbe vonás iránti kérelmet jegyeztetett be, ami azt is jelentheti, hogy a Tesco akkor egyenlíti ki a teljes vételárat, ha a szombathelyi önkormányzat közgyűlése elfogadja a kérdéses terület részletes szabályozási tervét, s így a Tescónak lehetősége nyílik az építési engedély megszerzésére. Nagy valószínűséggel erre mondta kicsikét dünnyögősen Bosics úr, hogy az erősebb kutya.

De mitől erősebb az egyik kutya, mint a másik?

Például attól, hogy nem alulinformált. A szombathelyi főépítész arról tájékoztat, hogy a Bosics úr által említett 100 méteres építési tilalmat az önkormányzat már régen föloldotta. Wagner Kálmánék tehát már ennek tudatában vásárolhatták meg a területeket, s nyilván arról is lehetett információjuk, hogy a Tesco terjeszkedni óhajt a vasi megyeszékhelyen.

Maga a terület

mindenféle változásokon ment keresztül. Először ipari területként szerepelt az Általános Rendezési Tervben, majd része lett annak az ipari parknak, amelynek elnyeréséért a Claudius Ipari és Innovációs Kft. nyújtott be pályázatot az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz. A Claudius Ipari és Innovációs Kft.-t a szombathelyi önkormányzat és a Nyugat-Pannon Regionális Kft. (melynek egyik alapítója szintén az önkormányzat, az igazgatósági tagok névsorában pedig ott találhatjuk Wagner András polgármestert) alapította, 30 milliós törzstőkével, melyből 15 milliót az önkormányzat fizetett be. A társaság tevékenységi körébe tartozik az ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés és -becslés, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. A cég egyik ügyvezetője Somlai Tibor, aki a nyolcadik éve regnáló SZDSZ-es Wagner András polgármester gazdasági tanácsadójaként vált ismertté.

Az ipari park minősítést tehát sikerült elnyerni, és Somlai Tibor véleménye szerint az ország legjobb adottságú ipari parkja jött létre némi önkormányzati és PHARE-segédlettel. Az ügyvezető leszögezi: az ipari parknak két feladata van. "Az egyik, hogy segítse a betelepülőket, vagyis az általuk igényelt szolgáltatásokat egyablakos ügyintézési móddal rendezze le, természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében." A másik feladat, hogy a nem közművesített területeket előkészítsék arra, hogy az infrastruktúra kiépítése után a befektetők számára értékesíthetők legyenek. Ezeket a feladatokat, fejtegeti Somlai, a kft. menedzseli. A társaság jelenlegi, 42 millió forintos törzstőkéje ugyanis nem elegendő sem területvásárlásra, sem közműépítésre.

Mindezzel vélhetően összecseng, hogy a Claudius Ipari és Innovációs Kft. 1998. május 5-i taggyűlésén Wagner András polgármester "jelentősnek tartotta az ipari park területére készülő közműtanulmányt, amelynek alapján a társaság információs bázisként működhet a betelepülni szándékozó vállalkozók számára". Somlai Tibor ugyanezen az ülésen megpendítette, hogy a közművek mellett "fontos a szabályozási terv elkészítése, amelyet az előzetes számítások alapján a Régió Építő Kft. 1,5 millió forintért készítene el, és ezáltal a társaság egy digitális adatbázissal rendelkezne, mely később a betelepülni szándékozó társaságok számára elengedhetetlenül fontos". Megjegyzendő, hogy miközben Somlai Tibor a szabályozási terv elkészítését szorgalmazta, Wagner Kálmánék már el is passzolták az ipari park területén található földjeiket a Tesco Global Áruházak Rt.-nek.

Ezt követően az önkormányzatnál szokásos ügymenet

sajátosan alakult

A rendezési terv programjának elfogadása után ugyanis általában az önkormányzat készíti el a Részletes Rendezési Tervet (amit január elsejével szabályozási tervre kereszteltek), most viszont ezt a megbízást a Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. kapta. Somlai Tibor szerint ennek kizárólag az az oka, hogy az önkormányzat nem rendelkezett részletes közműtervvel, így ezt nekik kellett elkészíteniük a befektetők jobb informálása érdekében. Innen már logikus lépés volt, állítja, hogy a részletes szabályozási tervet is az ipari kft. tervezteti meg, annál is inkább, mert az önkormányzat költségvetésében erre nem volt fedezet. Az építési engedélyek kiadásához viszont nélkülözhetetlen a részletes szabályozási terv, nem beszélve arról, hogy a PHARE-támogatásokat - amelyek például a terület közművesítéséhez kellenek - szintén a szabályozási terv meglétéhez kötik. Így csúszott át a megbízás az ipari park kft.-hez, ami szakmailag még indokolhatónak is tűnik.

Somlai Tibor másik érvként azzal hozakodik elő, hogy a szintén az ipari park területén építkezni szándékozó Siemens már szeptemberben szeretné megkezdeni a munkákat, s nem volna szerencsés egy ilyen jó nevű multinacionális cég érdekeit figyelmen kívül hagyni. Az ipari park területén tehát lényegében minden egy nagy célt, a Siemens mielőbbi "beindulását" szolgálja.

A terv elkészült, innentől a labda az önkormányzat térfelén pattog, a főépítész által előterjesztett anyagot megtárgyalják az érdekelt bizottságok, s a következő közgyűlés hivatott áldását adni a részletes szabályozási tervre. Egy esetleges pozitív döntéssel multiéknak eldördül a startpisztoly. Somlai nehezen tud elképzelni más lehetőséget, hiszen, mint mondja, minden szakmai szervezet és hatóság által jóváhagyott tervről van szó, ráadásul ezzel megkoronázhatnák az általa sikertörténetnek nevezett egyéves munkát.

Csermelyi András, a városfejlesztési bizottság elnöke szerint az ipari park kft. által elkészíttetett részletes szabályozási terv szakmailag valóban korrekt, viszont több ponton eltér a korábban már jóváhagyott rendezési programtól, ráadásul úgy, hogy izmosabban jelennek meg Wagner Kálmánék érdekei, mint az önkormányzatéi.

Az út mellett például egész egyszerűen eltüntetnek egy kötelezően előírt 20 méteres zöldterületi sávot, ami nyilván megnöveli az eladható földterületet. A másik gond, hogy a Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. által prezentált terv a már meglevő két forgalmi csomópont mellett egy harmadikat is létesíteni kíván a bevásárlóközpont megközelíthetősége miatt. Ráadásul véletlenül éppen ott, ahol csak Wagner Kálmán földterületén keresztül lehetséges az áthaladás.

Somlai Tibor fontosnak tartja újfent leszögezni, hogy a társaság eredeti célja a letelepülni szándékozó vállalkozók segítése. Hogy milyen zászlók alatt jelennek meg, őt abszolúte nem érdekli, ő csak a szakmai szempontokat tartja szem előtt. Valóban, a rendezési terv programja tartalmazott egy 20 méteres zöld sávot, ám úgy ítélték meg, hogy abban az esetben, ha ezt közterületté nyilvánítják, nem lesz majd pénz a folyamatos karbantartására. Ezért javasolták, hogy ez a 20 méter a mellette levő telek hátsó vége legyen, így az építési engedély során elő lehet írni, hogy küllemében milyen legyen a terület. S mivel a szabályozási terv előírja a zöld terület nagyságát, azt a szívességet is megteszik a tulajdonosnak, hogy ezt a sávot beszámíthatja a kötelező zöld területbe. Somlai Tibor az új közlekedési csomóponttal kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, hogy a Tesco, amely öt és fél milliárd forintot kíván beruházni, s amely az itteni 13 hektár tulajdonosa, joggal várja el, hogy legyen egy lecsatlakozás a leendő áruházhoz.

Csakhogy: a földhivatali bejegyzések jelenlegi állása szerint a területnek nem a Tesco a tulajdonosa, hanem a Vasi Savaria Invest Kft., Molnár György és Wagner Kálmán.

E felvetésünkre Somlai úr megnyugtat: ezzel nem foglalkozik, nincs köze hozzá, idén májusban, amikor a szabályozási tervet készítették és a földhivatalban kikérték a térképet erről a területről, minden egyes telek be volt jelölve helyrajzi számmal, s akkor ez a Tesco tulajdona volt. Mi több, Somlai úr a pletykákból is úgy tudja, hogy a terület április 17. óta a Tesco tulajdonában van.

Ezzel szemben, ha valaki veszi a fáradságot, és beballag a földhivatalba, arról győződhet meg, hogy - az 1998. augusztus 28-i állapot szerint- például a 0206/21 helyrajzi számú földterület tulajdonosa fele-fele arányban Wagner Kálmán és Molnár György. A Tesco Global Áruházak Rt. április 16-án nyújtott be tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmet, ami nem azonos a tulajdonjoggal. Vagyis, ha a Claudius Ipari és Innovációs Kft. ügyvezetője májusban informálódott a terület tulajdonosáról, az nem lehetett más, mint Wagner Kálmán és Molnár György.

Minket ez nem érdekel

- jelzi Somlai úr maximális elfogulatlanságát. Itt egy szakmai anyagról van szó, és egyáltalán nem érdekes, hogy ez a terület kinek a tulajdona.

Az ipari park ügyvezetője egyébként a társaság alaptőkéjének csekélyke mértékére hivatkozva hárítja el azt a gonoszkodó kérdést, hogy vajon az önkormányzat által alapított ipari park kft. miért nem szerezte meg, pontosabban vásárolta meg a kérdéses földterületeket, hogy aztán ő adja tovább némi haszon reményében, esetleg egy olyan adásvételt hozzon tető alá, amely az önkormányzat által alapított kft.-t, jutalék címén, komolyabb összeghez juttatná.

Somlai Tibor egy júliusi tárgyaláson leszögezte: a terület nem a kft. tulajdona, nem is törekszik a megszerzésére, de a beruházók számára bizonyos szolgáltatásokat elvégezhet, és közvetítő szerepet játszhat "a tulajdonosok felé".

Nem kétséges, van abban valami egyedi íz, ha az ember tulajdon szomszédjának, egyébiránt a polgármester testvérbátyjának közvetít (abban a hiszemben, hogy a Tescónak közvetít). Somlai Tibor és Wagner Kálmán ugyanis szomszédok. Na nem úgy, ahogy Vágásiék és Magenheimék, ám amiként a nagyszerű televíziós szagában minden rosszulléthez, balesethez Magenheim doktor érkezik (azt a látszatot keltve a nézőben, hogy ő az egyetlen mentőorvos Budapesten), valahogy Szombathelyen is Wagner Kálmán ér oda általában elsőként. És azért ennek van némi szaga.

Fodor Sándor

szerző
Fodor Sándor
publikálva
1998/36. (09. 03.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra