Törvényességi eljárás egy szcientológiai alapítvány ellen:Háború a lelkekért

  • Kovács Gabi
  • 2000. március 23.

Belpol

Tavaly kiemelten közhasznúnak minősítette a Fővárosi Bíróság a szcientológiai egyház által létrehozott Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. A több országban (így Magyarországon is) számos bírálatot kiváltó szcientológusok a "pszichiátriai barbarizmus" ellen hirdettek keresztes hadjáratot. Egy év múltán - bejelentések alapján - a Fővárosi Főügyészség törvényességi eljárást indított az alapítvány működésének a felülvizsgálatára.
Tavaly kiemelten közhasznúnak minősítette a Fővárosi Bíróság a szcientológiai egyház által létrehozott Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. A több országban (így Magyarországon is) számos bírálatot kiváltó szcientológusok a "pszichiátriai barbarizmus" ellen hirdettek keresztes hadjáratot. Egy év múltán - bejelentések alapján - a Fővárosi Főügyészség törvényességi eljárást indított az alapítvány működésének a felülvizsgálatára.

A kiemelten közhasznú minősítést azok a szervezetek, civil szerveződések kaphatják meg, amelyek állami vagy önkormányzati tevékenységet is vállalnak, és ezt alapító okiratukban meggyőző hitelességgel fel is tüntetik.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány bemutatkozó kiadványában többek között az alábbiak olvashatók:

"A pszichiátriai barbarizmus Magyarországon

Sajnos L. Ron Hubbard (a szcientológiai egyház alapítója) szavai ma is helytállók. A >>ma terroristáiA kiemelten közhasznú szervezetté való minősítés

a legnagyobb elismerés,

amit egy társadalmi szervezet az államtól kaphat, mondja Végh Péter, az alapítvány elnöke. Az állam nézőpontjából az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány által végzett tevékenység kiemelkedően hasznára válik a közösségnek és így az egész országnak, és ez még nem minden, fejtegeti a MaNcsnak. Az alapítványnak engedélye van arra, hogy polgári szolgálatosokat foglalkoztasson, vagyis ma már katonai szolgálat helyett választható a pszichiátriai elnyomás elleni harc is - folytatja az elnök.

Végh Péter lapunknak elmondta: naponta több száz telefonhívást kapnak a sértettektől. Noha pontos listájuk nincs a hivatalukkal visszaélő pszichiáterekről, az alapítvány szórólapjai mindenütt megtalálhatók, így bárki, aki pszichiátriai visszaélés áldozatának érzi magát, segítséget kaphat tőlük. Tizenkét főállású munkatárssal dolgoznak a város egyik legforgalmasabb pontján, és két professzionális ügyvédjük gyakorlatilag bármilyen jogi problémával megbirkózik. Hogy miért is élnek vissza a pszichiáterek a helyzettel, erre nehezen lehet válaszolni - véli Végh Péter. Tény az, hogy emberek vagyunk, és vannak emberek, akik furcsa dolgokat tesznek - vázol egy lehetséges magyarázatot.

"Bizonyára világos mindenkinek, hogy a pszichiátria sok esetben igen komoly pénzek felett rendelkezik. A pénz: energia. Olyan energia, amelyre szükség van egy cél eléréséhez. Egy nagy cél eléréséhez néha rengeteg energiára van szükség, és ki mondta, hogy a pszichiátriai elnyomás kezelése nem egy nagy cél?", mutat rá az alapítvány kiadványa egy jelentős összefüggésre.

Az elmeműködés zavarai

okozhatnak olyan problémákat, amelyek során a beteg képtelenné válik saját helyzetének megítélésére, és gyógyulása érdekében nem tud felelős döntést hozni. Ebben az esetben a beteg törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) határoz helyette, az előbbiek hiányában más hozzátartozók nyilatkozhatnak - mondja Fridli Judit. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvivője szerint a beteg véleményét cselekvőképtelen állapotában is tiszteletben kell tartani. Ezért szervezetük ilyen jellegű tevékenysége elsősorban a jogvédelemre és a jogreformra irányul. Évek óta működtetnek jogsegély-szolgálatot, vállalják pszichiátriai betegek jogi képviseletét is.

A TASZ munkatársait az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány már többször is felkereste. A szcientológusok együttműködést szorgalmaztak, de Fridli Judit szerint nagy különbség van a két szervezet működése között. A TASZ elsősorban egy olyan független szakmai és társadalmi kontroll jelenlétét szorgalmazza, amely a pszichiátriai intézmények nyitottságát tenné lehetővé. A legfontosabb, hogy megfelelő, humanizált pszichiátriai ellátás létezzen Magyarországon. A TASZ-nak nem célja a pszichiátriát az emberek fölötti eltorzult hatalom egyik formájaként feltüntetni; szerintük az alapítvány ellenséges hangnemben ítéli meg ezt az orvosi szakmát.

Nem lehet tudni,

mi van mögötte,

az alapító okiratok alapján nehéz eldönteni, "ki a jó és ki a rossz fiú", állítja Perge Lajos, a Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiumának a vezetője. Csak működés közben derülhet ki, mi is egy-egy társaság valójában. Általában "cizellált kritériumrendszernek" kell megfelelniük azoknak, akik a kiemelt közhasznúságra törekszenek. Ezt a minősítést jóval kevesebben kapják meg, mint a közhasznúság akkreditációját.

Éppen ezért furcsállotta Veér András, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Főigazgatója azt a bírósági döntést, amely kiemelten közhasznúnak minősít egy olyan alapítványt, amely megkérdőjelezi a pszichoterápiás kezelések létjogosultságát, és a pszichiátriát elnyomó intézménynek tartja. Szerinte a döntés elsősorban nem a pszichiátriára nézve jelent veszélyt, hanem a magyaroszági bírói gyakorlatot teszi nevetségessé. A szcientológiai egyház alapítványi kiadványa úgy fogalmaz: büntetendő cselekmény, ha valaki drogokat ad valakinek, kivéve, ha ezt egy pszichiáter teszi. Az angol drug szónak a magyartól eltérő használata itt okkal félreérthető. A drug magyarul gyógyszer, de a magyar nyelvhasználatban a kifejezés a kábítószerek szinonimája. A főorvos szerint az alapítvány célja a pszichiáterek elleni gyűlöletkeltés; a gyűlöletkeltés viszont nem fér össze az alkotmányos jogokkal.

A márciusban megkezdett törvényességi vizsgálat elsősorban azt ellenőrzi, hogy a kiemelten közhasznú társaság alapító okirata megfelel-e a törvényeknek, működése pedig megfelel-e az alapító okiratban rögzített céljainak, vagyis átvállalt-e létező, törvényekben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot - mondja Szabados Zsuzsa megbízott osztályvezető ügyész. Az emberi jogok védelmére vállalkozó szervezeteknél sajátosan értelmezhető az állami feladatok átvállalása. Ha a törvényben nincs pontosan kimutatható állami vagy önkormányzati feladat - mint mondjuk "a pszichiátriai visszaélések elleni küzdelem" -, az állam az emberi jogok érdekében toleránsabb, és többnyire szélesebben értelmezi a közhasznúság fogalmát, a cizellált kritériumrendszer ellenére is.

Persze e toleranciának vannak határai. Mivel az alapítvány működésében a kiemelt közhasznúság garanciális jelentőségű és fontosságú, a bíróság elsősorban a nyilvánosság biztosítását, a működés átvilágíthatóságát kéri tőle. Hogy a főügyészség ki(k)nek a bejelentésére kezdeményezte az eljárást, és hogy vajon a törvényességi vizsgálat során a bírói döntés helyességét felülvizsgálják-e, erre - az ügy "kezdeti állapotára" hivatkozva - lapunk nem kapott választ.

A TASZ úgy gondolja,

hogy az új egészségügyi törvény, bár jogi védelmet biztosít a pszichiátriai osztályokon kezelt betegek számára, a szociális és pszichiátriai ellátás intézményrendszerének a reformjára nem gondolt. Az egészségügy átalakulása során nagyon sok jól működő pszichoterápiás osztály szűnt meg: a kezelésre szorulók száma nem csökkent, a színvonalas intézményeké annál inkább. A TASZ úgy látja, hiba volt a törvényhozók részéről az is, hogy elutasították azt a mentálhigiénés vizitáló bizottságot, amely éppen a pszichiátriai visszásságok külső, jogi kontrollját biztosította volna.

Így fordulhatott elő az, hogy ezek ellátását olyan civil szervezet vállalhatta magára, amely a pszichiátriában ellenséges hatalmat lát. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány üzenetének utolsó bekezdésében ez áll: "A háborúnak ugyan még nincs vége, de már számos csatát megnyertünk az elnyomás ellen. Továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy rászolgáljunk a bizalomra."

Kovács Gabi

Neked ajánljuk