Párnacsata (Kérdezni szabad)

Egotrip

Kérdezni szabad Talán még emlékeznek rá, legutóbb a szocializmus korszakának dúsan burjánzó pletykáiról esett szó e hasábokon. Ezúttal a nemiség korabeli tárgyalásmódjainak egy másik válfaját vizsgáljuk meg közelebbről, amely viszont éppenséggel helyet kapott a korlátozott sajtónyilvánosságban, s idővel mind elfogadottabbá és népszerűbbé vált: az intézményesült orvosi tanácsadást.

Kérdezni szabad

Talán még emlékeznek rá, legutóbb a szocializmus korszakának dúsan burjánzó pletykáiról esett szó e hasábokon. Ezúttal a nemiség korabeli tárgyalásmódjainak egy másik válfaját vizsgáljuk meg közelebbről, amely viszont éppenséggel helyet kapott a korlátozott sajtónyilvánosságban, s idővel mind elfogadottabbá és népszerűbbé vált: az intézményesült orvosi tanácsadást.

A műfaj sajtóbeli meghonosodása korántsem volt magától értetődő fejlemény, hiszen a szexualitásról való nyílt beszéd sokakban, s köztük nem egy közéleti kiválóságban keltett ellenérzéseket az idő tájt. A népben és nemzetben elgondolkozgató Veres Péter, az ország Péter bácsija például többször is felemelte intő szavát a szabadosság térnyerése, és különösen a budapestiek hanyatló, s a vidék romlatlanságát is veszélyeztető nemi erkölcsei miatt. S noha a humorista Darvas Szilárd szellemesen hárította el e súlyos vádakat ("úgy értesültem, hogy maga az eljárás városban és falun is azonos"), még jó pár évnek el kellett telnie, amíg a privilegizált nőgyógyász, Hirschler Imre ismeretterjesztő könyveit Bumugyapusztán is kezükbe vehették az információt szomjúhozó téeszparasztok és hitveseik.

Ilyeténképp nem csodálható, hogy a sajtóban a hatvanas évek közepén megjelenő első orvosi/szexológiai tanácsok közrebocsátói roppant óvatosságot és visszafogottságot tanúsítottak. Hosszú esztendőkön át a jeligés levelekre adott módfelett burkolt válaszok jellemezték még a szexuális tanácsadás úttörőjének, a tavaly elhunyt Veres Pálnak a munkásságát is. A Kommunista Ifjúsági Szövetség lapjában, az egyszerre végtelenül bornírt és hiánypótló Magyar Ifjúságban eleinte névaláírás nélkül üzemeltetett "Az orvos válaszol" rovat bizony gyakorta desifrírozásra kényszerítette kíváncsi ifjú olvasóit. Mert amíg a szájápolásról vagy a légcsőhurutról áperté üzent a tanácsadó, addig a szexről értekezvén ilyesforma kódolt választ küldött 1968-ban az alighanem az önkielégítésről informálódó fiatalkorú levelezőnek:

"Az a kérdés, amelyet felvet, és amely megkeseríti az életét, sokkal gyakrabban fordul elő, mint gondolná. Ifjúságom idején nekem is igen hasonló gondjaim voltak."

Majd úgy egy évtizeddel később, valószínűleg azonos témát érintve, így hangzott az orvosi üzenet:

"A kielégülést nem hozó jelen formula mellé alkalmazza a kielégülést jelentő múlt tevékenységét is."

Ugyancsak némi vulgárhermeneutikai okoskodással dekódolható Veres Pálnak az az 1973-as válasza, amely alkalmasint a homoszexuális vonzalmat tárgyazta: "Ezen a született adottságon nem lehet változtatni és nem is kellene, mert vannak olyan leendő élettársjelöltek, akiknek éppen ilyen partnerre van szükségük." S amikor már ennyi nyíltság is megengedhetetlennek tetszett: "Éa többi még rejtjelesen sem tartozik a nyilvánosság elé".

A szigor fellazulása azonban idővel lehetővé tette a kevésbé körmönfont, mi több, a keresetlen tanácsadást is, s Veres Pál örömmel élt is a kínálkozó lehetőséggel. Nem mindenki követte a példáját, hiszen a szép emlékű Új Tükör máig tevékeny szexológiai levelezője még 1987-ben is kedvvel húzódott a szakkifejezések mögé (pl. "inceszt vezérlésű kötődésről" írván), s állandó rovatában fontosnak tartotta "felvenni a harcot a fékevesztett szabadossággal". A nyolcvanas évekre mindazonáltal elfogadottá vált olyan, korábban lehetőleg óvatosan került szavak kinyomtatása az orvosi tanácsadó rovatokban, mint a magömlés, az önkielégítés vagy a petting. Sőt, lassan az extrémebb témák is fel-feltünedeztek, s amikor egy kéjvágyó vidéki levelező megfogalmazta leküzdhetetlen gumibugyi-fetisizmusát, Veres közzétette a vágyott ruhadarab legyártására ingyen és bérmentve vállalkozó K. Z. PVC-hegesztő kisiparos nagyvonalú felajánlását.

A szabadabb diskurzus nagyobb teret engedett a felvilágosításnak, s egyszersmind lépten-nyomon alkalmat kínált a megrökönyödésre, amennyiben betekintést engedett a tájékozatlanság feneketlen mélységeibe. A korábban áldatlanul meggyökeresedett tévhitek (hátgerincsorvadás az onanizálástól, vagy hogy csak a rosszéletű nők, dajnák és egyéb riherongyok élvezik a közösülést stb.) mellett ugyanis felmerült, miszerint vajha visszaszerezheti-e szüzességét a leányzó, ha óvodáskorában előszeretettel, azonban előrelátás nélkül játszott papás-mamást. S az elhíresült klasszikus kérdés, amely alighanem elvitte a pálmát: lehet-e teherbe esni a tömött villamoson? Mert a bakfis, aki a nyolcvanas évek elején ezzel a kérdéssel fordult a KISZ központi lapjához, őszintén kétségbe esett, amikor a délutáni csúcsforgalomban valósággal rápréselte magát egy férfi. Az eset már önmagában is "nagyon ciki" volt, ám a villamosról leszállván a leányt hányinger fogta el, kebleit feszülni érezte, farkasétvágya pedig még édesanyjának is szemet szúrt.

Az ilyen és ehhez hasonló felvetések ihlették meg azután a keresetlenségével jócskán a nyomtatott sajtó előtt lépdelő Hofi Gézát, aki az alábbi, apokrif olvasói kérdés megválaszolására vállalkozott: lehet-e házaséletet élni a kecskével? S ha már felemlítettük a kérdést, álljon itt befejezésül a derűt fakasztó felelet is: "Lehet-e a kecskével... hát én csak annyit üzennék a levélírónak... pajtás, ne csüggedj, a kecskét mindjárt el fogod felejteni... ahogy megismerkedsz a tehénnel!"

Neked ajánljuk

Grandiózus pamparamm

Raffaello 1514-ben befejezett freskóján I. Leó pápa és Attila néz farkasszemet egymással. Míg az egyházfő felett Szent Péter és Szent Pál levitál, a hun lovak riadtan szökellnek hátra, a barbár küldöttség pedig megretten a keresztény Isten jelenlététől.

Vivát!

Ha azt mondjuk, hogy augusztus 20. Magyarországon immár hagyományosan a nagy fővárosi falunap izzadmányos ünnepe, a színes, szagos, hangos talmi kunsztstüklik, égbe lőtt hamburgerek rajongóinak nagy találkozója, amikor megnyílnak a főváros csak erre az alkalomra tartogatott csodái az egymás sarkára hágni, falkában élvezkedni imádó tömegek előtt, akkor nyilvánvalóan lenézzük a vidéket, a vidékieket, a városi alacsonyabb néposztá­lyo­kat, mindenkit, aki úgymond felutazott, aki szembejön, s nincs kalap a fején.

Bármilyen szakos

Az elmúlt napokban több felől hallottuk rebesgetni – és nemcsak tanároktól, szülőktől, hanem tankerületi szakelemektől is –, hogy a kormány az ősszel a koronavírus-járvány újabb hullámára hivatkozva online oktatást rendel el. Néhány nappal ezelőtt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is erről posztolt a közösségi oldalán, mi több, szerinte már „főispáni hivatalból” is érkezett ilyen értelmű szóbeli jelzés. A képviselő „teljesen életszerűnek” nevezi e lehetőséget, ámbár némi kétkedés is kiérződik soraiból.

Nadrágszíj a függönyre

Nem hirtelen támadtak és nem is múlnak el egyhamar a színházi szakma gazdasági nehézségei. A független, az önkormányzati és az állami fenntartású teátrumok növekvő rezsiárakkal és csökkenő nézőszámmal számolnak, de a jegyárakon senki sem mer nagyot emelni.

„Ha nem dicsérnek”

Urbán András előadásaiban láthattuk először itthon, aztán egyre több darabban tűnt fel. Nagyabonyi Emese újvidéki színésznővel a hazai és vajdasági színjátszás közötti különbségekről, a pálya nehézségeiről és a megtett útról beszéltünk.

A pimasz légy

A nemzetközi jog alapja az államok szuverén egyenlősége. Ebből adódóan bármely állam nemzetközi kapcsolataiban szinte semmi sem történhet annak kifejezett hozzájárulása, azaz szavazata nélkül. Kende Tamás írása az uniós magyar vétók margójára.

Haptákban

A kormány 52 milliárdos bérfejlesztést jelentett be, amelyből a rendőrök is részesülnek. Ez komoly emelés, de kérdés, hogy hosszú távon megállítja-e az állomány csökkenését.

Lombjuk se rezzen

A közelmúltban a mindenféle szükséghelyzetre hivatkozva született, s nagy szakmai felháborodást kiváltó kormányrendelet az egyéb szempontból is sérülékeny erdőállományban könnyítené meg a fakivágást. Nem véletlenül.

„Ötven százalék!”

Évek óta 25 ezer szakdolgozó hiányzik a magyar egészségügyi rendszerből, és ha nem jön érdemi változás, 2023 januárjára ötszörös lesz a különbség az orvosok és a szakdolgozók bére között. A MESZK javaslatcsomagot küldött az államtitkárságnak, és bízik a párbeszédben, a mielőbbi béremelésben.

Nagykapu

Aj Vej-vej következetesen és mindenáron, minden megnyilatkozásával, ideértve a műalkotásait is, az emberi szabadságról, mint alapvető jogról beszél. Nála nincs kiskapu és mellékzönge: az üzenet a kezdetek óta ugyanaz. A kifejezési formák változtak, azok is szervesen egymásból építkezve.