Tischler János: Tiszta forrás (Csendőrpertu Brezsnyevvel)

publikálva
1998/19. (05. 07.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Kádár János 1981. június 22-én saját kérésére fogadta Valerij Muszatov elvtársat, a budapesti szovjet nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét. Muszatov elvtárs tájékoztatást adott arról, hogy Stanislaw Kania et., az éppen szétesőben és rettentő nagy slamasztikában lévő Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára egy nappal korábban telefonon felhívta Leonyid Brezsnyev elvtársat. A mondott et. épp jól megérdemelt pihenését töltötte a Krímben. A beszélgetés apropóját az adta, hogy éppen befejeződött a LEMP IX., rendkívüli kongresszusa, amelyen az állampárt megpróbálta rendezni sorait a lassan tízmilliós Szolidaritás szakszervezettel szemben. A kongresszus előtt még fennállt a veszélye annak, hogy Kaniát nem választják újra, mert túlságosan puhány a szocialista Lengyelország ellenségeivel szemben. Kaniát végül ismételten megválasztották, de mivel valóban nem akarta erőszakkal megoldani a válságot, 1981 októberében megköszönték addigi fáradozásait. Helyére a vaskezű Wojciech Jaruzelski tábornok került, aki két hónappal később, december 13-án bevezette a hadiállapotot.

Kádár János 1981. június 22-én saját kérésére fogadta Valerij Muszatov elvtársat, a budapesti szovjet nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét. Muszatov elvtárs tájékoztatást adott arról, hogy Stanislaw Kania et., az éppen szétesőben és rettentő nagy slamasztikában lévő Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára egy nappal korábban telefonon felhívta Leonyid Brezsnyev elvtársat. A mondott et. épp jól megérdemelt pihenését töltötte a Krímben. A beszélgetés apropóját az adta, hogy éppen befejeződött a LEMP IX., rendkívüli kongresszusa, amelyen az állampárt megpróbálta rendezni sorait a lassan tízmilliós Szolidaritás szakszervezettel szemben. A kongresszus előtt még fennállt a veszélye annak, hogy Kaniát nem választják újra, mert túlságosan puhány a szocialista Lengyelország ellenségeivel szemben. Kaniát végül ismételten megválasztották, de mivel valóban nem akarta erőszakkal megoldani a válságot, 1981 októberében megköszönték addigi fáradozásait. Helyére a vaskezű Wojciech Jaruzelski tábornok került, aki két hónappal később, december 13-án bevezette a hadiállapotot.

Kania megválasztása után azonmód tájékoztatta az eseményről Brezsnyev et.-at. S hogy a szovjetek miért adták át Budapesten a telefonbeszélgetés szövegét? A válasz egyszerű: bevett gyakorlat volt, hogy ha a szovjet-más kommunista csatlós párt viszonyban érintett volt egy harmadik komm. csatlós párt is, akkor az utóbbit is tájékoztatták. A két példányban készült, szig. biz. jelzést viselő dokumentumban ez áll:

"S. Kania: Köszöntöm Önt, Leonyid Iljics.

L. Brezsnyev: Üdvözlöm, Stanislaw. Mindenekelőtt még egyszer szívélyesen köszöntelek a LEMP KB első titkárává történt újjáválasztásod alkalmából. Figyelemmel kísértem a kongresszus munkáját. Nehéz kongresszus volt. Te hogyan értékeled?

S. Kania: A kongresszus nehéz helyzetben zajlott, Önnek igaza van. De végeredményben a kongresszus megteremtette a kibontakozás feltételeit. Erre vonatkozóan semmiféle kétely nem merülhet fel. Nem tudom, Grisin és Ruszakov elvtársak jelentették-e Önnek, hogyan zajlott a kongresszus.

L. Brezsnyev: Olvastam minden tájékoztatást, ami ezekben a napokban Varsóból érkezett. Figyelemmel kísértem, miképpen tudósított a televízió a kongresszus munkájáról.

S. Kania: Ön bizonyára tudja, hogyan fogadta a kongresszus V. V. Grisin elvtárs felszólalását. A küldöttek tapssal fogadtak a Szovjetunióra utaló minden megemlékezést, buzgón támogatták a barátság gondolatát az Önök országával, s szolidaritásunkat a szocializmus eszméjéért vívott harcban. Ez kellő benyomást keltett.

A kongresszus jó dokumentumokat fogadott el. Ez különösen a párt szervezeti szabályzatára vonatkozik, amelynek kidolgozásában segítettek nekünk az Ön elvtársai. Lehetséges, hogy más dokumentumokban vannak nem egészen jó megfogalmazások. De reméljük, hogy a gyakorlatban korrigáljuk azokat. Sajnos, a Politikai Bizottságba nem kerültek be elvtársak, akiket ott szeretnénk látni. Ezek Zabinski és Grabski elvtársak. Grabski kevés szavazatot kapott a titkos választásnál. Véleményem szerint ő sok hibát követett el, és ezért nemcsak a revizionisták, hanem a jó elvtársak szavazatait is elvesztette.

A PB jelenlegi összetétele teljes biztosítékot nyújt arra, hogy jobban fogunk dolgozni. Tagja lett Milewski belügyminiszter. Tervünk, hogy a KB adminisztratív titkári posztját adjuk neki. Ön valószínűleg jól ismeri őt.

L. Brezsnyev: Hallottam róla, de magam nem találkoztam vele.

S. Kania: A PB tagja és a KB titkára lett most J. Czyrek külügyminiszter. A KB titkáraivá választottunk két elvtársat, akik alsóbb szintű pártmunkát végeztek. Ezek Z. Michalek és M. Wozniak. Az első a mezőgazdasági, a második a gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni. Reméljük, hogy Michalek - aki egy nagy állami gazdaság igazgatójaként dolgozott - segít a falut átalakítani. A PB összetétele egészében jó. Megbízható emberek lettek a tagjai.

L. Brezsnyev: Az jó, ha így van.

S. Kania: A vezető szervekbe sikerült beválasztani mindazokat, akiket én szerettem volna. A PB tagjainak listáján 18 jelölt volt, s 14-et kellett megválasztani. A titkos szavazásnál azok estek ki, akiket én nem tartottam alkalmasnak.

Ruszakov elvtárs nagyon tartott attól, hogy Rakowskit beválasztják a vezetésbe. Megígértem neki, hogy erre nem kerül sor. Ezt nem volt könnyű megvalósítani, miután Rakowskit még a LEMP KB első titkárává is meg akarták választani. De ez nem sikerült nekik, és én elégedett vagyok.

Rettenetes az ország gazdasági helyzete. A piaci áruhiány miatt fennáll a lázongások lehetősége. Nagyon sok minden hiányzik, még a cigaretta is. Mindezt részletesen elmondtuk az Önök küldöttségének, akikkel tegnap találkoztunk. A küldöttséggel részletesen ismertettük az ország gazdasági helyzetét. Az elvtársak megígérték, hogy jelentenek erről Önnek.

L. Brezsnyev: Moszkvában mindent figyelmesen megvizsgálunk.

S. Kania: Jaruzelski elvtárs és a PB minden tagja üdvözletét küldi.

L. Brezsnyev: Köszönöm. Add át Jaruzelski elvtársnak és a többieknek az én üdvözletemet is.

S. Kania: Most mi ki fogjuk dolgozni lépéseink konkrét tervét, amelyeknek támadóbb jellegűvé kell válniuk.

L. Brezsnyev: Ez helyes. Köszönöm az információt. Szeretném elmondani a saját véleményemet. Úgy értékeljük, hogy a kongresszus komoly erőpróba volt mind a párt számára, mind személyesen számodra. Élesen rávilágított az opportunizmus és az opportunisták által képviselt fenyegetés mértékére. Ha szabad kezet kaptak volna, a leninizmusról eltérítették volna a pártot a szociáldemokrácia útjára. Ráadásul egyszerűen aljas módon viselkedtek, és piszkos rágalomhadjáratot indítottak.

Ezzel együtt a kongresszus végeredménye és az, hogy most már a legmagasabb pártfórum választott meg Téged az első titkár tisztjére, már megbízható alapot teremt a válság megoldását és a helyzet stabilizálását célzó határozott és következetes intézkedések számára.

A legfontosabb, hogy ne vesztegessük az időt. Az embereknek azonnal érezniük kell, hogy a vezetés megbízható kezekben van. Úgy tájékoztattak, hogy a "Szolidaritás" a ti légitársaságotoknál szervezendő sztrájkkal fenyegetőzik. Meg kell nekik mutatni, hogy megváltoztak az idők. Több kapituláció nem lesz. Egyetértesz ezzel?

S. Kania: Teljesen egyetértek.

L. Brezsnyev: Végeredményben az egész harc még előttetek áll. Nem lesz könnyű küzdelem. Az ellenforradalom -amelynek veszélyéről már nem egyszer beszéltünk Veled - nem szándékozik lerakni a fegyvert.

De szeretném azt hinni, hogy az aktíva és minden kommunista egybekovácsolásával Te és elvtársaid képesek lesztek az események menetét megtörni, visszaverni a szocializmus ellenségeit és megvédeni a szocialista Lengyelország vívmányait.

Ebben a helyzetben Te, Stanislaw, bizton számíthatsz szolidaritásunkra és támogatásunkra.

A szovjet nép megelégedettségét fejezi ki, hogy Téged választottak a párt vezetőjévé. Ezzel együtt figyelemmel fogja kísérni a lengyelországi események további menetét. Ez természetes, hiszen a szovjet emberek szívéhez közel áll mindaz, ami nálatok történik. És az események menetének függvényében fognak alakulni a szovjet-lengyel kapcsolatok gazdasági, politikai és más területeken.

Telefonhívásodat felhasználva meghívlak hozzánk látogatásra. Pihenhetnél egy kicsit, és természetesen lehetőségünk nyílna egy alaposabb beszélgetésre. Kívánok Neked, Stanislaw, erőt és egészséget.

S. Kania: Köszönök mindent, amit mondott.

L. Brezsnyev: Én, mint mindig, nyíltan és őszintén megmondom, amit gondolok.

S. Kania: Tudom, hogy Ön mit vár tőlünk. Önnek feltétlenül igaza van, amikor azt mondja, hogy a támadásba való átmenet érdekében minden erőnket mozgósítani kell. Mi ezt értjük. Biztos lehet abban, hogy minden tőlem telhetőt megteszek a nehézségek felszámolására. Torkon ragadjuk az ellenforradalmat.

L. Brezsnyev: Kívánok Neked és elvtársaidnak ebben teljes sikert.

S. Kania: Köszönöm az üdülésre szóló meghívást. Nekem gyakorlatilag nincs lehetőségem a pihenésre. Már megmondtam minden elvtársnak, hogy nem megyek szabadságra. De lehetséges, egy-két napra Önhöz utazom, hogy beszélgethessünk.

L. Brezsnyev: A közeli napokban Husák és Kádár elvtársakkal találkozom.

S. Kania: Ha egyetért vele, az időpontot később közölném, ha már világosabban látok.

L. Brezsnyev: Megértem, hogy Neked valóban sok munkád van. Végre kell hajtani a kongresszus határozatait.

S. Kania: Kívánom, hogy Ön, Leonyid Iljics jól pihenjen, sok erőt gyűjtsön. Erre nemcsak a szovjet kommunistáknak, de mindannyiunknak szükségünk van.

L. Brezsnyev: Köszönöm a jókívánságokat. De sehogy sem tudom az ügyektől szabaddá tenni magamat még a szabadságom alatt sem. A Veled folytatott beszélgetést megelőzően tárgyaltam telefonon Grúzia, Kazahsztán, valamint a rosztovi, volgográdi és sztavropoli terület vezetőivel. És így megy mindennap.

S. Kania: De mégiscsak kell lehetőséget találni, hogy pihenhessen.

L. Brezsnyev: Köszönöm. Még egyszer sikereket kívánok Neked, Stanislaw. Viszontlátásra."

Jaruzelski tábornok nemrégiben egy konferencián elmesélte, hogy élete alkonyán a lassan teljes stupiditásba merülő Brezsnyev et. minden kommunista pártvezetővel -beleértve a mi szeretett Kádár Jánosunkat is - így beszélt. S a kérdésre, hogy az illető pártvezér miért nem tegezte vissza Leonyid Iljicset, Jaruzelski azt válaszolta: csak nem képzeljük, hogy a kommunista világbirodalom - egyébként is hetven felett járó - vezetőjével, akinek érdemeit számos kitüntetéssel ismerték el, ezt meg merték volna tenni? Hát hol volt ő Brezsnyev et.-hoz képest? Hát hol volt bárki Brezsnyev et.-hoz, a fél világ urához, a reszkető kezét az atomfegyverek indítókulcsain nyugtató Kreténhez képest?

publikálva
1998/19. (05. 07.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

Kis-magyarország

még több Kis-Magyarország...

Narancs

Blog

még több cikk