Tévé

Iskolatévé

Veled is megtörténhet

Film

Ha a latin szentenciák ismerői megrögzötten másképp tudják is, azért persze már régóta a televízió az élet tanítómestere. Divattippektől a valóságshow-k érintkezési etikettjéig, a csillagjegyek sorsdöntő jelentőségének sulykolásától a tiszta énekhang fogalmának viszonylagosságáig szinte minden tárgyban oktat minket a tévé, csak győzzük figyelemmel.

Legújabban azonban a kereskedelmi csatornák a mindennapi élet veszélyzónáira is kiterjesztették pedagógiai ténykedésüket, immár valóságos életproblémák didaktikus feldolgozására is vállalkozva. Ilyen, alaposan kidolgozott óravázlat nyomán haladó műsor a Tv2 dramatikus sorozata is, amely a múlt hétfőn éppenséggel a nőbántalmazás, a családon belüli erőszak minden kétséget kizáróan aktuális, sőt fájdalmasan égető kérdését ígérte körüljárni.

A történet középpontjában Tárnoki Tünde doktornő áll, aki azt sejtve, hogy egyik páciensének sérüléseit a férj verése okozta, magánnyomozásba kezd. Érintettsége személyes, merthogy első házasságában maga is elszenvedője volt hasonló bántalmazásoknak, ám "a 38 éves doktornő" (ahogyan az akkurátus narrátori szöveg minden harmadik alkalommal hivatkozik a főszereplőre) ma már boldogan él második férje oldalán. Erről a boldogságról, akárcsak a cselekmény gerincét alkotó nyomozás minden egyes mozzanatáról a kamera elé beültetve is vall, s talán hogy jobban meggyőződhessünk tanultságáról, szavait sorról sorra haladva olvassa le a vélelmezett súgógépről. Már-már hitelességi szeplőcskét emlegetnénk az Erőss Pál-féle, néhai Jogi esetek nyomdokán haladó műsorral kapcsolatban, ha ennél nagyobb bakik nem zavarnák meg elmerülésünket a történetben. Hogy a szereplők "távolságtartást" emlegetnek, s hogy a sztorit lezáró összegzésben a doktornő mindjárt arról számolhat be, hogy az erőszakos férjet "örökre eltiltották" a gyermekétől ("Tárnoki Tünde elégedett"), az még hagyján! De az már a forgatókönyv-írói valóságismeret zéruspontjáról árulkodik, hogy a cselekmény kulcsproblémájává ez a sarkalatos kérdés válik: hogyan tudta meg betegének címét az orvosnő? Kileste az adatbázisból, vallja be Tünde, s ugyanezt fogalmazza meg vád formájában Tünde főnöke is, jóllehet, mi, nézők már a legelején a szemtanúi lehettünk annak, amint az orvosi hivatását lelkiismeretesen gyakorló hölgy egy receptet ad át sorstársának: vélhetően kitöltött receptet, névvel és lakcímmel, de talán még tajszámmal is, ha nagyon szőrszálhasogatóak akarunk lenni.

S mégsem ezek a szembeötlő hibák a legzavaróbbak, s még csak nem is a történet erőltetett mozzanatai, hiszen tudjuk, az életben olykor ennél sokkalta erőltetettebb ötletekkel is bátran előhozakodnak (lásd: vak komondor). Hanem egy halálosan komoly társadalmi probléma szappanoperásítása, a nyilvánvaló irtózás attól, hogy az élet éles-szögletes valósága megjelenjen az iskolatévé adásában. Így aztán marad a lekerekítés, a képi világ és a nyelvi regiszterek teljes kilúgozása: IKEA-bútorokkal és a Szomszédokból kölcsönzött részeg családfővel, téli spanyol úttal és kétszeres záróidillel. Ahogyan azt Tünde elképzeli!

Tv2, július 8.

Neked ajánljuk