Miért fontos a vállalkozási szerződés tenderek esetén?

  • - BP Digital -
  • 2020. június 27.

Gazdaság

A jogban a vállalkozási szerződés olyan szerződéses forma, ami alapján a vállalkozó egy dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére vagy egyéb, munkával elérhető eredmény létrehozására köteles, miközben a megrendelő kötelezettsége az átvétel és a díj megfizetése. Mindez az eredmény függvénye.

A vállalkozási szerződés ún. eredménykötelem, vagyis vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó a tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítására vállal kötelezettséget, a megrendelő pedig az átvételre és a vállalkozói díj megfizetésére. A cél tehát az eredmény elérése. Ez például nagyban más, mint egy megbízási szerződés, hiszen ott a megbízott akkor is jogosult lehet a díjra, ha az eredmény nem valósult meg. Manapság elég ritka, hogy valaki szóbeli megállapodást köt, lássuk be, az adott szó értéke sajnos már nem elég biztosíték. Ezért a tenderek, megbízások kiírásakor majd megkötésekor írásos formában rögzíteni kell a vállalásokat.

Mikor kell vállalkozási szerződés kötni?

Bizonyos helyzetekben alapfeltétel az írásos szerződés, illetve erre tartalmi, formai és jogi előírások is vonatkozhatnak. De a vállalkozási szerződés létrejöhet szóban és ráutaló magatartással is, vagyis az érintettek szabadon dönthetnek arról, melyik pontján terelik írásos mederbe a megállapodásukat.

Kötelező írásos szerződéses forma egy ingatlan adásvétel vagy csere  lebonyolítása, az építészeti-műszaki tervezések, építőipari kivitelezési tevékenységek, vagy a közbeszerzések bármely érintett területe (utaztatás, építési beruházás, szolgáltatás).

Egyéb esetekben is ismert a vállalkozási szerződés, a tudomány területén például a kutatási szerződések, agrárgazdasgában a mezőgazdasági vállalkozói szerződés,

 

A szerződés egyik nagyon hangsúlyos eleme a tevékenység végzésének a helye. Ha ugyanis a munkát a megrendelő által meghatározott helyen kell végezni, akkor a megbízó felelőssége, hogy a terület munkavégzésre alkalmas legyen. Ha a munkaterület alkalmatlan, a vállalkozó akár fel is mondhatja a szerződést.

Meg kell határozni a vállalkozási szerződésben a munka kezdésének időpontját és a teljesítési határidőt is, és persze a vállalkozói díj sem maradhat ki.

 

A vállalkozói díj kifizetése

Feltétele az eredménykötelem, tehát a produktum létrejötte, mind minőségi, mind a mennyiségi kritériumoknak megfelelően, és a rögzített határidők szerint. A Ptk. alapján a vállalkozói díj esedékessége a szerződés teljesítésekor jelentkezik. A díj megfizetése a vállalkozónak csak akkor jár, ha a vállalt eredmény megvalósult, a produktum átvehető és használatba vehető.

Vállalkozási szerződés a közbeszerzésekben

A közbeszerzések esetében a vállalkozói szerződés megkötésének előfeltétele az ún. alkalmassági feltételek teljesítése. A követelményeket és teljesítésük módját a közbeszerzési törvény (Kbt.) szabályozza, és ezek már az ajánlattétel szakaszában fontos szerepet játszanak. Az alkalmassági feltételek alapvetően három részre oszlanak: gazdasági és pénzügyi megfelelés, műszaki és szakmai alkalmasság, valamint bizonyos esetekben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplése.

  • A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához az esetek többségében elegendő a vállalkozás pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat, amely két évre visszamenőleg szól. Emellett az árbevételi adatokról szóló nyilatkozat, és a szakmai felelősségbiztosítás is megfelelő lehet az alkalmasság igazolására.
  • A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a legelterjedtebb és legegyszerűbb a referenciák bemutatása. Három évre visszamenőleg szükséges bemutatni a korábbi munkákat, de a megrendelő akár hat évet is kérhet. Megoldás lehet a szakemberek és a szervezetek bemutatása is, illetve a  vállalkozó részletesen bemutathatja, kik lesznek azok, akik részt vesznek a projektben, és ők milyen szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság kapcsán általában kötelező előírás, hogy a vállalkozó szerepeljen a cégnyilvántartásban vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, a vállalkozó rendelkezzen a megfelelő engedélyekkel, jogosítványokkal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az igazoló iratok másolatait be kell nyújtania az ajánlatkérőnek.

Egy megbízás, üzlet megkötésekor a bizalom fontos, de manapság csak akkor lehet maximálisan biztosra menni, ha van mindkét fél által elfogadott és aláírt vállalkozási szerződés. Sajnos még ez sem mindig jelent száz százalékos biztonságot, hogy a mű elkészül határidőre, a leírt kritériumoknak megfelelően. A szerződésszegés súlyos jogi következményekkel járhat.

Neked ajánljuk