A polgármesterjelölt üzlettársa szénné perelné a falut

  • Kohout Zoltán
  • 2014. október 2.

Kis-Magyarország

Jogvitába fulladt a hagyományos nyári sörfesztivál szervezése a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón. Ha a pert az ügyben közvetetten érintett helyi polgármesterjelölt üzlettársa megnyeri, a község súlyos kiadások elé néz.

A csendes, ligetes vidékéről és fürdőtaváról ismert Kunfehértó legfőbb idegenforgalmi rendezvénye, a sörfesztivál évente több ezer vendéget vonz; ez komoly bevételhez juttatja a községkasszát és néhány helyi vállalkozást. A rendezvény társszervezését az utóbbi években az Euromedia Creative Kft. (EMC) vállalta. (A jó helyi kapcsolatokkal rendelkező cég több kunfehértói projektben részt vesz, köztük az egyik legnagyobb a szennyvízprogram kommunikációja). A kezdetben felhőtlen együttműködés akkor vált problémássá, miután – az önkormányzat egyik vezető beosztású tisztségviselője szerint – az EMC mind többet kért volna az összes bevételből; az egyezség esetleges módosítása a különféle kereskedelmi jogokból eredő bevételeket és a jegyek árának bizonyos százalékát is tartalmazta volna.

A rendezvényeknek is otthont adó kunfehértói üdülőövezet

A rendezvénynek otthont adó kunfehértói üdülőövezet

 

A vita vége az lett, hogy az önkormányzat – számos egyeztetés után – egyhangú döntéssel felmondta a megállapodást. Az említett tisztviselő szerint azért döntött így a képviselő-testület, mert aránytalanul soknak találta az EMC követeléseit. Így aztán a falu apparátusa volt kénytelen vállalni a rendezvényszervezést.

Maga a vita akkor került ki a szélesebb nyilvánosság elé, amikor Sarok Krisztián polgármesterjelölt utalt rá a honlapján posztolt nyílt levélben. Ebben azt állította: Hegyes Edina alpolgármester és képviselő azzal rágalmazta őt, hogy drogozik, és hogy (a sörfesztiválügy kapcsán) elszámolási vitában áll azzal az önkormányzattal, amelynek polgármestere kíván lenni. Mivel Hegyes Edina ismét indul a helyi képviselő-választáson, Sarok úgy fogalmazott, hogy az ő „személye lejáratására utaló pletykálkodás a politikai haszonszerzés céljából” történik.

Hegyes Edina nem honlapon, hanem egyenesen Sarok Krisztiánnak válaszolt, de kérésünkre nekünk is megküldte reagálását. Mint írja, meglepődött, hiszen korábban éppen Sarok és az EMC kérte, hogy a vitát senki se „részletezze” a „külvilág” felé. Igaz, az önkormányzat és az EMC együttműködésének részletei – minthogy közpénzről van szó – a helyi képviselő-testület ülései és azok nyilvános jegyzőkönyvei, dokumentumai révén korábban is bárki számára hozzáférhetők voltak. Így az is, hogy az EMC-nek ma is többmilliós szerződésállománya van a községgel (az említett víziközmű-beruházás okán), és ahhoz sem kell különösebb kutakodás, hogy az EMC jelenleg egy cirka 25 millió forintos követelést tart nyilván a szűk 500 milliós költségvetésű faluval szemben.

Hogy ez utóbbi jogos vagy sem, azt eldönteni a jogértelmező bíróság dolga. Az azonban bizonyos, hogy ennek a 25 milliós kárigénynek az esetleges érvényesítése „jelentősen megnehezítené” a község működését. Erről Hegyes Edina alpolgármester tájékoztatta a polgármesterjelöltet. A jogász végzettségű képviselőjelölt biztos abban, hogy az igazság az ő oldalukon áll, ugyanis Sarok nyílt levelére válaszul közölte: „egy esetleges per esetén kész az EMC és a község között fennálló szerződés felmondását eredményező egyhangú döntés hátterét és körülményeit tanúvallomásként elmondani”. A békesség érdekében azért hozzátette: bízik abban, hogy Sarok – aki Fehértó polgármestere szeretne lenni – „elhatárolódik ettől a jogilag és pénzügyileg is megalapozatlan (…) követeléstől”.

Sarok Krisztián

Sarok Krisztián

Fotó: sarokkrisztian.hu

Sarok Krisztián ezek után magyarázkodni kényszerült, és újabb nyílt levelében azt bizonygatta, hogy neki az EMC-ben sem tulajdonrésze, sem alkalmazotti viszonya nincs – így nem részese az EMC és a község közötti jogvitának. Azt viszont elismeri nyilvános válaszában, hogy „a fesztivál szervezésében alvállalkozóként részt vettem, és tudok a fesztivál szervezésével kapcsolatos folyamatokról, egyes esetekben én folytattam le az egyeztetést az önkormányzat képviselőjével”. Majd – bármilyen bírósági döntést megelőzve – nemcsak előre jogellenesnek nevezi az önkormányzat EMC-vel való szerződésbontását, de azt is állítja, hogy Fehértó az EMC-t „nem fizette ki”, sőt „kockáztatja a megegyezéses rendezés lehetőségét”.

Az esetről szerettünk volna Sarok Krisztiánnal is beszélni, de elzárkózott attól, hogy nyílt levelein kívül nyilatkozzon a sajtónak.

Helybéli forrásaink szerint az ügy kipattanása és kiéleződése váratlanul érte a helyi közvéleményt. Kunfehértón most búcsúzik a közélettől a többször megválasztott veterán községvezető, Harnóczi Sándor, és a helyére Sarok Krisztiánon kívül Huszár Zoltán, a községüzemeltetés vezetője pályázik. A kampány eddig békésen zajlott a településen, amihez hozzájárult a jelenlegi képviselők – köztük Huszár Zoltán – azon vállalása, hogy a falu pénzügyi helyzetére tekintettel nem vettek fel tiszteletdíjat az önkormányzat tagjai. Ezzel egyébként 3 év alatt cirka 30 milliót spóroltak meg a falunak. Forrásaink szerint viszont a fentebb ismertetett elszámolási vita alapjaiban befolyásolhatja a kampány hangulatát és kimenetelét.

Neked ajánljuk