Romlásveszély - A Gutenberg Otthon jövője

Lokál

Tízmilliós nagyságrendű közösköltség-tartozást halmozott fel a Gutenberg Otthon társasház alsó két szintjének tulajdonosa, ráadásul félbehagyott építési munkálatai a többi lakás állapotát is veszélyeztetik. A műemléki védelem alatt álló ház és a BHG-2006 Ingatlanhasznosító Kft. (BHG) pere évek óta húzódik.

Megdöbbentő, hogy a ház egyik lakójának, Annár Gyulánénak az unokahúga volt az egyetlen halálos áldozata a legsúlyosabb budapesti épületomlásnak, az 1994. februári " utcai tragédiának. "A BHG tervezője 5 éve itt járt, és szent esküvel megígérte, hogy nálunk nem fordulhat elő ilyesmi" - meséli Annárné, aki ötvennégy éve él a házban férjével, de most aggódva figyelik a nappali és a hálószoba válaszfalán, a fürdőszoba csempéjén az egyre táguló repedéseket.

Belül


Belül

 

A nyomdászszakszervezet bérházában a folyamatos leválasztások és átépítések után a lakások - hivatalosan: albetétek - száma 38-ról 64-re emelkedett.

Kivert falak

A Gutenberg tér 4. huszonegy éve társasház, a lakóközösség a nyomdászszakszervezettel közösen volt tulajdonos, de 2007. április 1-jével a BHG-2006 Kft.-hez került a szakszervezeti tulajdon, vagyis az épület földszinti és magasföldszinti részei (egyebek mellett az egykori Gutenberg Művelődési Otthon és Könyvtár). A cég ügyvezetője, Lovas Tamás ambiciózus tervekkel érkezett, de a lakók csak a rombolást látták.

"Leverte a vakolatot, kiverte a válaszfalakat, az épület fele alá minden építési és bontási engedély, talajmechanikai vizsgálat nélkül szivárgót építtetett. A Gutenberg tér és a Bérkocsis utca sarkán, egy ablakon hordatta ki a sittet és a nyomdászok könyvtárának értékes darabjait" - emlékszik vissza a 2007-es tavaszi eseményekre Bulkainé Ádámosi Margit, a társasház intézőbizottságának elnöke. A munkálatokat az örökségvédelmi hivatal 2007 júniusában leállíttatta (a ház 1993 óta védett épület, 2009-ben kapott műemléki státuszt), a közgyűlés által is jóváhagyott továbbépítési terveket egy év múlva fogadta el a hivatal építési osztálya. De további bontási munkálatok után teljesen leállt az építkezés, vélhetően azért, mert a lehetséges bérlő időközben továbbállt. Információink szerint Lovas Tamás többfunkciós kulturális központot szeretett volna létrehozni a Gutenberg téren, a díszterem üléssorait azért szedette fel, hogy az konferenciateremként is használható legyen. (A BHG ügyvezetője lapunknak nem kívánt nyilatkozni, mondván, folyamatban lévő ügyről van szó.)

Már 2008-ban jelezték a lakók, hogy a falon repedések jelentek meg, ennek kivizsgálására 2009 márciusában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által ajánlott szakemberek statikai bejárást tartottak a BHG épületrészében. Még ebben az évben statikai szakvélemény készült, minek alapján a KÖH határozatában kötelezte a BHG-t a színházterem alapozásának visszatöltésére, az engedély nélkül megbontott födémek helyreállítására, a nyílászárók felülvizsgálatára és pótlására, a szintén engedély nélkül épített szivárgó szakértői kivizsgáltatására. A lapunk birtokába került, három évvel ezelőtt született határozat kimondja, hogy "a műemléki védelem alatt álló épület földszintjének és félemeletének általános műszaki állapota nem kielégítő, ennek fenntartása az egész ház állékonyságát, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, továbbá méltatlan az épület műemlék voltához".

Kívül


Kívül

Fotó: Sióréti Gábor

 

A BHG először a KÖH-nél fellebbezett, majd közigazgatási pert indított a hivatal ellen. A keresetet - melyben a szakértők elfogultságára, valamint arra hivatkozott, hogy a statikai problémákat a tetőtér egyes beépítései is okozhatták - 2011. november 10-én a Fővárosi Bíróság jogerősen elutasította. Lovasék álláspontja szerint a károk a közös tulajdonban keletkeztek, így azok helyrehozása az egész társasház feladata volna. Ezt az érvelést a bíróság az építési törvény alapján dobta vissza, mely kimondja, hogy az építtető beavatkozása nyomán kialakult hibák javítására az építtetőt - és nem a tulajdonost - kell kötelezni. Mivel a munkálatok teljes körű elvégzésére nem került sor, a KÖH 2012. augusztus 30-i végzésében 500 ezer forintos eljárási bírsággal sújtotta a BHG-t.

A lakók szerint érdemi előrelépés azóta sem történt. A Narancs birtokába került legfrissebb, 2012. június 14-i szakértői állásfoglalás szerint a kibontott alapozást a színpad alatti részen nem töltötték vissza, az aljzatbetont csak részlegesen állították helyre, a szivárgóról nem készült szakvélemény. A nyílászárók pótlása sem történt meg, az ablakok egy része télen is nyitva volt, vagy már eleve be volt törve az üveg. Debreczeniné Hetesi Lilla tartószerkezeti szakértő és Debreczeni László építészmérnök megállapítása szerint "az épület állagmegóvásának elmaradása olyan mértékű tartószerkezeti károkat eredményezhet, amelyek miatt az épület tűrhető minősítését vissza kell vonni". Bulkainé arról számolt be, hogy az elmúlt években többször került közvetlen veszélybe a ház biztonsága: a 2009-es bejáráson egy rossz állapotban talált pillért 24 órán belül meg kellett erősíteni, 2012 februárjában pedig csőtörés volt a BHG épületrészén. Külön érdekesség, hogy a pillérek állapotával kapcsolatos problémákra már egy 2007 májusában született műszaki leírás is felhívta az építtető figyelmét.

Költségvonzat

Ráadásul az intézőbizottság számításai szerint Lovas Tamás immár mintegy 17 millió forint közös költséggel tartozik a társasháznak. Ebben az ügyben is perek sorozata indult, fizetésre azonban csak 2010-ben kötelezte a BHG-t a bíróság. Ekkor 4 millió 200 ezret kellett a cégnek kifizetnie - a 2009. december 31-ig felhalmozott adósságát -, ami megtörtént, de az összeg kamatait jelentős késéssel kapta meg a lakóközösség. Azóta viszont a 36,8 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Lovas Tamás - jogi képviselője útján - a közgyűlés minden, közös költségre vonatkozó határozatát megtámadta, 2010-ben például kisebbségi érdekeire hivatkozva azt kérte, hadd fizethesse a megállapított költségeknek az ötödét. Tavaly májusban 14 millió forint közös költséget ítélt meg a bíróság a társasháznak, de Lovasék egy éppen folyó másik perre hivatkozva - melynek tárgya a közös költségek mértéke - fellebbeztek. A per feljebbviteli tárgyalása tavasszal lesz, de folyamatban van a "Gutenberg Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 2012. évi költségvetésének megtámadása" nyomán indult bírósági eljárás is, sőt a BHG a társasház ügyvédjét és a közösköltség-tartozás behajtóját is feljelentette. Úgy tűnik, a BHG egyértelműen az időhúzásra játszik, perre perrel válaszol, s "A Gutenberg Otthon lakóközössége körülbelül 3 millió forintot költött ügyvédi költségre, a nyílászárók és a temperálás hiánya miatt az első emeleti lakók rezsiköltségei emelkedtek, az ügybe belefeccölt munkaórák számát inkább meg sem tippelném" - sorolja a vállalkozás költségeit Bulkainé Ádámosi Margit. A házban a korábbi évek tartozásai miatt eleve magasabb közös költséget állapítottak meg, ezt most a BHG nem fizetése miatt lehetetlenség csökkenteni, sőt a 2009-es azonnali beruházáskor 13. havi közös költséget kellett beszedni. Az intézőbizottság tagjainak elmondása szerint a társasház csődközeli helyzetben van, ha a BHG-n kívül más lakók is késnek a fizetéssel, könnyen előfordulhat, hogy a ház nem tudja finanszírozni közüzemi díjait. Pályázatok elnyeréséről a megfelelő önrész hiányában évek óta nem is álmodhatnak, a BHG még életveszély-elhárítási pályázatban sem volt hajlandó közreműködni. Pedig a 2000-es évek közepéig egymást érték a szerkezeti és közműfelújítások, épületrestaurációs munkálatok a házban, 2006-ban Kós Károly-díjat kapott a lakóközösség a "homlokzatfelújításért, az ólomüveg ablakok, a kovácsoltvas korlátok és más, művészi színvonalon kivitelezett részletek kijavításáért".

Jó szomszédi viszony

A házban arról számoltak be, hogy Lovas Tamás grandiózus tervekkel és ígéretekkel érkezett a Gutenberg térre, a lakókkal egy, a háttérben meghúzódó nagy befektetőt sejtetve, aki a különböző felújítási munkálatokban is a társasház segítségére lehet. Amikor a közgyűlés beleegyezése kellett az építési tervekhez, még szaloncukrokat is dobált a postaládákba.

A pereskedés kezdete óta azonban színét sem látni a környéken, a BHG telephelyeként feltüntetett Kölcsey utcai irodában nem veszi át a leveleit, a lakógyűlésekre ügyvédjét küldi, aki megfelelő ismeretek és felhatalmazás hiányában aligha lehet képes a normális párbeszéd elindítására. "Négy éve nem beszéltem ezzel az emberrel, telefonjaimat nem veszi fel, leveleimre, e-mailjeimre nem válaszol. Kétszer szólt hozzám a bíróságon, akkor is a szemembe hazudott" - jellemezte a helyzetet az intézőbizottsági elnök, aki szerint "pillanatokon belül" meg kell csináltatni a BHG által kivert válaszfalakat, és mivel Lovas nyilvánvalóan időhúzásra játszik, a kulturális örökségvédelem felszólításai pedig hatástalannak tűnnek, megint csak a társasháznak kell lépnie (a KÖH súlyvesztéséről lásd Porod is neki szolgál, Magyar Narancs, 2012. szeptember 20.). Ám azt nem tudja, hogy honnan teremthetnék elő az ehhez szükséges pénzt.

Figyelmébe ajánljuk