Fundamentalista szőnyegbombázás a progresszív keresztények ellen

  • narancs.hu
  • 2021. április 3.

Narancsblog

Monostori Tibor történész a Narancsban nemrég amellett érvelt, hogy a keresztények nyugodt lélekkel támogathatják az azonos neműek házasságát és örökbefogadását. Írása heves, sokszor alpári reakciókat váltott ki a református egyház radikális alegységeiből.  

Monostori Tibor közgazdász, történész és református egyháztag a Narancs hasábjain nemrég az Isten védelme felé című írásában amellett érvelt, hogy a hívő keresztények biblikusan és szabadon támogathatják az azonos neműek házasságát és jogukat az örökbefogadásra – szerzőnk csak azt kérte a konzervatív keresztényektől, hogy ha ezt nem is fogadják el, de ne zárják ki. Ez a remek esszé reflexió, egyfajta válaszcikk volt Márkus Tamás református lelkipásztornak, az Evangelikál Csoport vezetőjének Miért nem támogathatja egy keresztény az azonos neműek házasságát? című, januárban megjelent írására. (777blog.hu, 2021. január 31.). Ebben Márkus azt fejtegeti, hogy a keresztyén hitet magukénak vallók nem támogathatják a homoszexuálisok házasságát, sem örökbefogadását, mivel ez a támogatás hitehagyást jelent.

Monostori írását már egy korábbi pengeváltás is megelőzte: Márkus ugyanis februári, a Vasárnap.hu-n megjelenő írásában (A progresszív keresztyénnek úgy kell az egyházi botrány, mint egy falat kenyér, 2021.02.18.) sokkal sarkosabban fogalmaz, a progresszív keresztyéneket parazitáknak, élősdiknek nevezi, akiknek „szükségük van egy gazdatestre”, és nem „termelnek”, csak „legelnek”. A cikk miatt Monostori Tibor és Huszár Ágnes nyílt levélben szólította fel a Magyarországi Református Egyház Zsinatát és a zsinat lelkészi elnökévé akkor frissen kinevezett Balog Zoltán exminisztert, hogy határolódjanak el az írástól és annak gyűlöletkeltő, a nácizmus retorikáját idéző megszólalásaitól. A nyílt levélre nem kaptak választ.

A Narancs-cikk aztán tovább szította a téma körül feléledő egyházi vihart, amely megmutatta azt is, hogy mit jelent a konzervatív keresztények hangadói számára a Márkus által hangoztatott „óvó szeretet”.

A melegek házasodása és örökbefogadási lehetőségei a református egyházon belül is vitatott pontnak számítanak, legalábbis megfelelőnek arra, hogy a konzervatív, fundamentalista irányzatot képviselők lerohanják nemcsak Monostorit, hanem a teljes progresszív (és liberális) református irányzatot a publicisztikában elhangzott érvekért és kijelentésekért. A cikket követően sorra jelentettek meg nyílt leveleket és válaszokat a legnagyobb egyházi portálokon,

hirtelen megugrott a progresszív kereszténységet kárhoztató elmélkedések száma, az irányzat és Monostori „tévedéseinek”, egyesek szerint „hazugságainak” témája még igehirdetésekbe is bekerült.

Monostori néhány nappal a cikk megjelenése után közleményt adott ki, hogy a publicisztikájában szereplő érvek csak saját álláspontját és nem felekezetének hivatalos álláspontját tükrözik, és bár ki nem zárták, de megkérték, ezentúl ne nyilatkozzon úgy, hogy az egyház tagjaként hivatkozik magára. (Miközben minden szempont szerint annak hivatalos és teljes jogú tagja.)

A vitából kitűnik, hogy vannak kérdések, melyekben a református egyháztörténeti hagyományokkal szemben mára egyre kevesebb tér nyílik a valós kérdésfeltevésre, s fősodorrá kezd válni egy olyan konzervatív többségi irányzat, amely a progresszív álláspont nem vitapartnerként, hanem kárhoztatandóként kezeli. Annak ellenére, hogy a progresszív irányt képviselők számtalan egyháztörténeti kérdésben adtak már olyan válaszokat, amely beépült az egyház mai szabályai és elismert dogmái közé. (A női lelkészség rendkívül fiatal, mégis az egész világon nagyon elterjedt intézménye erre is példa: Kihívás protestánsoknak a progresszivitásról és a teremtés rendjéről, Felszabtér, 2021.03.17.)

A vita érvei többnyire teológiai, illetve filozófiatörténeti áttekintésben veszik végig azt – a Biblia értelmezésétől Pál jelentőségén át egészen Freudig eljutva –, hogy miért tekinti Isten bűnnek az azonos neműek szexuális kapcsolatát.

A retorika a szakirodalmilag jegyzetelt állításoktól a progresszív keresztények „élősdinek” nevezéséig vagy éppen Júdással való párhuzamba állításáig megy el.

Monostori március 4-i cikkére az egyház több közismert személyisége válaszolt. Köntös László református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője és Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója egy Facebook-bejegyzésben érvelt a „A „progresszív” bibliamagyarázat hazugsága” ellen. Szerinte Monostori (és a progresszív keresztények) a keresztény bibliaértelmezési hagyomány ellenfelei, és a történetiség eszméjével akarják megsemmisíteni a Biblia által kijelentett örök igazságokba vetett hitet. A korábban a hungarista Pax Hungarica Mozgalomhoz tartozó, majd a kormánybarát Hír TV-n katolikus hitvédőként feltűnő Szász Péter közösségi oldalán vette elő Monostori gondolatait. Szabados Ádám teológus hosszú, teológiai és filozófiai példákkal alátámasztott esszében válaszolt Divinity című blogján (Egy keresztény hit van, márc. 6.), ebben amellett érvel, hogy az apostoli tanítás egyértelműen és világosan fogalmaz arról, hogy a homoszexualitás bűn. Emellett „helytelennek és félrevezetőnek” nevezi a kereszténység szétválasztását konzervatívokra és progresszívekre. Írása szerint ugyanis „nincs olyan kereszténység, amelyik az apostolok tanítását tekinti mércének, és olyan kereszténység, amelyik számára a világ haladása a mérce. Ezek közül csak az egyik valódi kereszténység. Beszélgetni természetesen lehet ezekről a kérdésekről, és ha ezt tesszük, mindenképpen tiszteljük egymásban Isten képmását, de az egyház alaprajza kétezer évvel ezelőtt már elkészült, arról nincs mit vitázni a falakon belül.”

Az Evangelikál Csoport honlapján Monostori március 4-i cikke óta nyolc cikk jelent meg, ezek egy része közvetlen válasz Monostori publicisztikájára, más része a progresszív kereszténység kritikája.

Már a cikkek címének felsorolásából is kitűnik, hogy az óvó szeretet és többoldalú vita helyett inkább a lerohanás a jellemző: Az önistenítés támadásától távolodva – válasz Monostori Tibor “Isten védelme felé” publicisztikájára (márc.8.), John MacArthur a szivárványról, az LMBTQ mozgalomról és a Bibliáról / Tim Keller a homoszexualitásról (márc.8.), Gondolatok az úgynevezett “progresszivizmus” 19. századi szellemtörténeti gyökereiről / Nyílt levél Monostori Tibornak (márc. 9.), Köntös László: A „progresszív” bibliamagyarázat hazugsága (márc. 9.), 5 jel, hogy gyülekezeted rálépett a progresszív keresztyénség útjára (márc. 10.) – e cikk nyitóképe egyébként rothadó almákat ábrázol –, Pál apostol Platón-képe / Nyílt levél Monostori Tibornak, 2. rész (márc. 19.), 10 dolog, amit mindenkinek tudnia kellene a kereszténység homoszexualitásról vallott felfogásáról (márc. 21.). Ezek egyike, Dr. Kovács Kálmán Árpád Pál apostol Platón-képétől induló írása a végkifejletében egyenesen odáig jut el, hogy a melegházasság támogatását a nekrofília, a pedofília és a vérfertőzés legalizálásával állítja párhuzamba.

Monostori publicisztikája közvetve az állami médiába is eljutott. Egy metodista istentiszteleten (Kossuth Rádió, március 21.) az igehirdető azt fejtegette, hogy félelmetesnek találja, ahogy a világ átszövi az egyház életét, és teret nyer magának a liberális gondolkozás. Az Alaptörvényt említve helyeselte a házasságról abban szereplő pontokat, hangsúlyozva, hogy az egyház nem kényelmesedhet el, imádkozni kell a feljebbvalókért, hogy „nyugodt és békés életet élhessünk”. A Narancs-cikk részleteit ismertette a Mandiner, s a kommentszekcióban előkerülő homofób és kirekesztő megszólalások nemhogy óvó, de még a felebaráti szeretet nyomát sem mutatják.

A cikk által felvetett téma a kormányzati támogatásban is részesülő Vasárnap.hu-t sem hagyta nyugodni. Ebben a cikkben (Ez már a végjáték – avagy mi folyik Amerikában?, 2021. 03. 10.). a progresszív irányzatok amerikai eluralkodása miatt már a véget vizionalizálják, s a konzervatív keresztények vallásszabadságának megszűnését látják abban, ha teret engednek a progresszív álláspontnak. Az írás retorikája a magyar kormánypárti kommunikációból ismerős: „Hazánkban is érezhetően egyre erősebb az a lobbi, mely mindennel, ami csak a csövön kifér, harcol a férfi és nő egyedisége ellen, a keresztény családmodell szentsége ellen, s azért, hogy minden évezredes érték végleg el legyen égetve a haladás oltárán. Nő a nyomás, erősödik a harc. Közelednek a frontvonalak. Itt az idő, hogy mi is harcba szálljunk az Úr oldalán.”

A melegházasság, illetve az azonos nemű párok örökbefogadásának támogatása és a progresszív keresztények ellen indított szőnyegbombázás nem független egymástól. Monostori az ÉS-ben írott korábbi cikkében (Össze kell-e fogniuk a keresztényeknek?, 2021.02.19.) figyelmeztet arra, hogy a konzervatív egyházi álláspontok összefonódnak a kormánypárti érdekekkel.

A Vasárnap.hu gyakorlatilag közös fóruma az ultrakonzervatív katolikus és református oldalnak – e két fundamentalista közösség itt a politikai kérdésekben nagy egyetértésben talál egymásra, miközben vallásilag gyakorlatilag eretnekként tekintenének egymásra.

 

A szintén erősen konzervatív egyházi nézetek fórumát jelentő 777 blog több mint 70 ezer követővel rendelkező médiummá vált. A politikailag támogatott vallási kötődésre pedig még konkrétabb példa Balog Zoltán exminiszter és református lelkész februári megválasztása a Magyarországi Református Egyház legfőbb döntéshozó szerve, a zsinat lelkészi elnökévé.

(Címlapképünk illusztráció)

Figyelmébe ajánljuk