"Olvasói levelek" - "A bozótharcosok győztek"

  • .
  • 2009. december 17.

Olvasói levelek

Magyar Narancs, 2009. december 3. Elszomorító, hogy a kedves hazánkban előforduló szégyenletes események kilenc, tekintélyes ország nagykövetét késztették - a frekvenciamutyizást követően - határozott tiltakozás közzétételére.
A tiltakozás súlyát és jelentőségét nem csökkenti az ország első polgárának külföldön tett kijelentése, amelyben sértőnek minősítette a diplomaták fogalmazását. Sokak szerint a kialakult és megtűrt állapotok összehasonlíthatatlanul jobban sértik nemzetközi tekintélyünket, mint a minket ért jogos kritika.

Az eseménnyel kapcsolatban kialakult szomorúságunkat másfelől csak fokozhatja az interjú, amely lesújtó képet fest az ország legnépszerűbbnek minősített rádióadásának stílusáról, a műsorkészítők kulturális elveiről, nyelvi és esztétikai igényességéről. Ha valóban ez a színvonal jellemzi a rádióhallgatók millióit, akkor némi megértés is kísérheti a politikai pártok szavazatszerző harcának módszereit, hangvételét, morális töltését, hiszen ők is csupán választóik elvárásainak igyekeznek megfelelni.

Az interjú szerint az idézett műsoron felnőtt nemzedék levélözönben biztosítja a készítőket, mindegy, kihez csatlakoznak, csak hallhassák őket. A kialakult helyzetben a legelszomorítóbb az, hogy nagy biztonsággal találnak befogadót, de az utánuk maradt, kétes értékű űr betöltésére is számos hasonló képességű, mindenre elszánt jelentkező pályázik. Az sem nyújt vigasztalást, hogy a közszolgálati média öntörvényű, véres hatalmi harcot folytató vezetői szemmel láthatóan a könnyebbik megoldást választva a bulvár felé vették az irányt. A lassan hiánycikké váló közszolgálatiság követelményeinek hovatovább már csak a Duna TV felel meg, de megfelelő támogatás és védelem híján ennek az adónak a fennmaradása is kétségessé válhat a kialakult, sanyarú kulturális erőtérben.

Kard Aladár

Figyelmébe ajánljuk