Srebrenica

  • 2001. augusztus 16.

Publicisztika

"Egyszerűen csak odahozták a buszokat. És tudták, mert olyan káosz volt Srebrenicában, hogy ha odahozzák azt az öt buszt, vagy akárhány járművet, az emberek elmennek velük. Csak elmenekülni akartunk onnét, menekülni."

n "Egyszerűen csak odahozták a buszokat. És tudták, mert olyan káosz volt Srebrenicában, hogy ha odahozzák azt az öt buszt, vagy akárhány járművet, az emberek elmennek velük. Csak elmenekülni akartunk onnét, menekülni."

"Pánikban voltak, féltek, és egymás hegyén-hátán nyomakodtak a katonákhoz, a katonáimhoz, az ENSZ-katonákhoz, akik csillapítani próbálták őket. Azokat, akik elestek, eltaposták."

"Láttunk két szerb katonát. Az egyik őrt állt, a másik pedig a lányon feküdt, letolt nadrággal. És láttunk egy lányt, a földön feküdt, valami matracféleségen. A matrac véres volt, és a lány is tiszta vér volt. A lába kék-zöld volt. Még vér is folyt a lábán. Sokkos állapotban volt. Teljesen megőrült."

"Egyszer csak nagy lövöldözés kezdődött a raktárban, és nem tudtuk, honnan jön. Puskák, gránátok, géppisztoly. Olyan sötét volt a raktárban, hogy nem láttunk semmit. Az emberek sikoltozni kezdtek, kiabálni, segítségért kiáltozni. Ez így ment egészen alkonyatig."

"Nem is érte a lábam a padlót, a raktár betonpadlóját... A lövöldözés után valami furcsa meleget éreztem, ami a vérből jött, ami a betonpadlót borította, és én a halottakon lépkedtem, akik ott feküdtek. De volt, aki még életben volt, és amikor rájuk léptem, hallottam, hogy nyögnek, kiabálnak, mert olyan gyorsan mentem, amilyen gyorsan csak tudtam."

"Amikor tüzet nyitottak, a földre vetettem magam. Egy ember a fejemre esett. Azt hiszem, azonnal megölték. Éreztem, ahogy a forró vér végigcsorog rajtam. Hallottam, ahogy az egyik ember segítségért kiáltozik. Azért könyörgött nekik, hogy öljék meg. És ők meg csak azt mondták, hadd szenvedjen. Majd később öljük meg."

E tanúvallomás-részleteket a hágai törvényszék augusztus 2-án kihirdetett ítélete tartalmazza, mely ítélet Radislav Krsticre, a boszniai Szerb Köztársaság hadseregének (VRS) tábornokára népirtás bűntette miatt 46 év szabadságvesztést ró ki.

Krstic a VRS Drinai Hadtestének volt a parancsnoka 1995. július 13-ájának estéjétől. Ama ténynek a bizonyítása, hogy Krstic épp ekkor vette át e posztot, nem kis erőfeszítésébe került a vád képviselőinek. De végül előkerült az a hivatalos pecséttel ellátott kinevezés, ami beteljesítette Krstic végzetét, és amelynek bizonyítékként való elfogadása után egyértelművé vált, hogy Krstic - mint a VRS Mladic tábornok utáni második embere - büntetőjogi felelősségre vonható a Drinai Hadtest aktív közreműködésével 1995. július 11. és július 19. között kivégzett 7000-8000 srebrenicai boszniai muzulmán férfi erőszakos haláláért, és 25-30 000 srebrenicai boszniai muzulmán nő elüldözéséért.

A hágai ügyészség a Krstic-per során vagy 30 000, a VRS-től elkobzott katonai dokumentumot vizsgált át, több, mint száz tanút (túlélőket, a holland ENSZ-kontingens tagjait, szakértőket) vonultatott fel, feltárta a műholdfelvételek alapján azonosított tömegsírok egy részét, áttanulmányozta azokat a beszélgetéseket, amelyeket a VRS vezetői rádión folytattak egymással, és amelyeket a Boszniai Köztársaság hadseregének lehallgatói lejegyeztek. De az ítélet jelentősége nem csak a bizonyítási eljárás alaposságában, a srebrenicai muzulmán enklávé elfoglalását követő "pokoli tizenegy nap" lehető legprecízebb dokumentálásában, illetve a minden nemzeti, vallási, etnikai, történelmi részrehajlástól mentes, mércéül csak az emberi szenvedést használó bírói mérlegelés higgadtságában áll. A vigaszt nem csak az a tudat jelenti, hogy vannak emberek, és van intézmény a világon, amely néhány évvel e szörnyű bűnök elkövetése után minden követ megmozgatott azért, hogy fény derüljön a tömeggyilkosságok körülményeire, az elkövetők pontos szerepére és az áldozatok kilétére; hogy, a költővel szólva, "tálba fogja a vért, vigyázva, hogy egyetlen csöpp se vesszen el". (Még akkor is, ha a bűntény teljes rekonstrukciója elképzelhetetlen: az elkövetők gondosan ügyeltek arra, hogy áldozataikat megfosszák a személyazonosságukra utaló dokumentumoktól, mielőtt lelőtték, majd tömegsírokba dózerolták őket.)

Az ítélet Krsticet népirtás bűntettében marasztalja el: azaz Krstic avval a céllal és szándékkal követte el a terhére rótt gyilkosságokat, súlyos testi sértéseket, üldözéseket, hogy egy népcsoportot részben megsemmisítsen. A lényeg a szándék: e nélkül a népirtás vádja - a legsúlyosabb vád - nem állt volna meg. Az ítélet egyenes vonalat húz a között, amit Krstic a boszniai muzulmánokról, Nagy-Szerbiáról, a Drinán inneni és a Drinán túli "szerb földek" egyesítéséről gondolt, illetve mondott (és ami nem volt más, mint az uralkodó szerb ideológia), és amit tett.

Az előítéletektől és a nacionalizmustól a tömeggyilkosságig.

Neked ajánljuk

Dobosviccek

„Srácok, van kedvetek meghallgatni a szerzeményeimet?”, szól az egyik legelcsépeltebb dobosvicc csattanója. A közvélekedés szerint a dobosok tipikusan háttérbe húzódó, nem túl izgalmas figurák, de ahogy Dave Grohl, Phil Collins, Don Henley vagy akár Szikora Róbert példája mutatja, megfelelő tehetséggel és szorgalommal belőlük is lehetnek nagy sztárok. Az elmúlt hetekben két neves angol zenekar dobosa is szólóalbumot jelentetett meg – mindkét lemezre érdemes időt szakítani.

Hordta a jelet

  • - minek -

Mátyás Attila számos zenekaron és zenei korszakon átívelő, lassan négy évtizedes pályafutásában különleges epizód a rövid ideig létező Agnus Dei (Isten báránya) zenekar.

Intimebb invenciók

Bacsó Kristóf legutóbbi szerzői anyaga nem konceptlemez, a szaxofonos nem szokott ilyeneket készíteni. A gondolatok, a képzetek, a keresztutalások sokkal összetettebben bontakoznak ki dallamaiból és témáiból, mint hogy kiragasszon egy képet középre, és a körül motozzon a lemez végéig. Bacsó az irányadó jazzalkotók közé emelkedett a rá jellemző nyugodt, intellektuális megközelítéssel; a saját együttesein kívül elsősorban a Modern Art Orchestra szaxofon szólamvezetőjeként és a Zeneakadémia jazz tanszékének élén.

Dehogy vagyunk egyedül

A vígjáték műfaja lefelé tartó pályájának igencsak a végét járja már, s mint számos híres képviselője, mára elgyengült, fárasztó, és ha mond is valamit, az gyakran kellemetlen vagy csitítgatni való. Elég csak az utóbbi idők tömeggyártott spin-off sorozataira gondolnunk, ha az eredetiek színvonalának revíziójával nem is szívesen zaklatnánk fel magunkat.

Tekintetek tüzében

  • Révész Emese

Czene Márta technikai tudása kivételes, nem sajnálja az időt és a fáradságot a részletek megmunkálására, vékony festékrétegei, kifinomult vonalrajza, kimért kompozíciói a reneszánsz fénykorát és a fotórealizmus legjavát idézik. Önmagában ez vajmi kevés lenne azonban ahhoz, hogy érdekes legyen a kortárs szemlélőnek.

Purcell zongorája

Az 1695-ben elhalálozott Henry Purcellnek természetesen nem volt zongorája, hiszen Bartolomeo Cristofori csak egy évtizeddel később találta fel a zongora ősének tekinthető fortepianót, majd újabb 60–70 évnek kellett eltelnie, amíg ez a hangszer lassan egyeduralkodóvá válva kiszorította billentyűs társait. „Purcell, a zongora poétája” – kommentálta a koncert előtt egy barátom kissé helytelenítő mosollyal Szokolov műsorát, aki a koncert teljes első félidejét az angol mesternek szentelte.

Az az űzött hang

„A csapat a Váladék nevű kocsmában gyűlt össze, hogy levonja a nap tanulságait”, olvassa fel színtelen hangon, hadarva A hosszú nap című tárcanovellájának első mondatát Tar Sándor valamikor 1993-ban. Hova sietett vajon? Vagy inkább honnan menekült? Semmi érzelem nincs a hangjában, és mégis zaklatottnak tűnik, talán a gyorsan eldarált szavak, a szinte fuldokló lélegzetvételei miatt. Hallgatni is felkavaró.

Az élet értelme

Ferdinand von Schirach izgalmas szerző: jogászból lett író, ami a hazánkban is játszott két színdarabján meg is látszik. A Terrort a Katona József Színház mutatta be 2016-ban, az Istent most láthatjuk először. Mindkettő zárt tárgyalás formáját ölti, a Terror a tárgyalóteremben játszódik, s bár az Istenben elhangzik az intelem, hogy „ügyvédnő, nem a bíróságon vagyunk”, és látszólag egy nyílt pódiumbeszélgetésen veszünk részt, valójában teljesen nyilvánvaló, hogy de, most is a bíróságon vagyunk. Ahol mi, nézők vagyunk bírók, és a felsorakoztatott számtalan érvből kell levonnunk a végső következtetést, majd szavaznunk kell arról, hogy támogatjuk-e Kertész Tibort abban, hogy orvosi segítséggel vessen véget az életének.

Korszerűtlen elmélkedések

  • Zelei Dávid

„Valószínűleg nem vagyok regényíró; valószínűleg olyan esszéíró vagyok, akinek regényeket kell írnia, mert esszét írni nem tud”, nyilatkozta egyszer a portugál José Saramago. Magyarul eddig hiányzó regényét, a Festészeti és szépírási kézikönyvet kézbe véve pedig minden eddiginél jobban mögé láthatunk e Nobel-díjasként azért álszerénynek ható kijelentés miértjének.

Körözik Putyint

A Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC) elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök és Marija Alekszejevna Lvova-Belova, a gyerekjogok oroszországi elnöki biztosa ellen. Mindkettőjükkel szemben az a megalapozott gyanú merült fel, hogy legkésőbb 2022. február 24-ét követően ők maguk adtak parancsot gyermekek kényszerdeportálására és kényszeradoptálására, illetve nem akadályozták meg alárendeltjei­ket ebben. Ez a nemzetközi jog szerint háborús bűnnek számít.

Mindent és mindenkitől

Megkárosítva érzi magát és feljelentést tervez több olyan orosz állampolgár, aki magyar letelepedési kötvényt vásárolt a VolDan Investments Ltd. nevű közvetítőcégen keresztül.

„Még erős a magyar felhozatal”

Mi a helyzet a Trafóval a Sberbank csődje óta? Visszakapták-e a pénzüket? – kérdeztük az illetékestől. A beszélgetés során szó esett még arculatváltásról, színházi fenntarthatóságról, a független előadóművészek helyzetéről, egyáltalán a magyar kultúra kilátásairól.