A választási bizottságok és a Kúria segítették ki a Fidesz-KDNP képviselőjét

Választás 2022

A helyi, majd a Nemzeti Választási Bizottság, később pedig a Kúria utasított el egy, a kormánypárt által elkövetett, teljesen egyértelmű törvénysértés miatti beadványt. Abszurd a végeken.

„Köszönöm szépen az eleki emberek támogatását! Megtisztelő számomra, hogy a polgármester úr és a képviselő-testület tagjai is támogatják az indulásomat” – írta Kovács József újrainduló fideszes országgyűlési képviselő még február 12-én, délelőtt 9 óra 55 perckor a közéleti Facebook-oldalán. Ez volt a támogatói aláírásgyűjtés első napja az április 3-i választás előtt, és a bejegyzéshez közel hatvan fotót mellékelt. 

A fotók egy része magánházaknál vagy az utcán készült, de legalább fél tucat – jól felismerhetően – az eleki városháza dísztermében, ahol a képviselő-testületi üléseket is tartják, hétvégenként pedig a polgári esküvőket. A városháza dísztermében készült fotókról négy helyben ismert önkormányzati képviselő arca köszön vissza: Kecskés Andreáé, Ferenczi Zsolté, Turóczy Andrásé és Veres Zoltáné.

A választási eljárásról szóló törvény arról is rendelkezik, hogy nem gyűjthető támogatói aláírás „állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben”. Akkor meg is írtuk, hogy milyen amatőr módon buktatta le saját magát a negyedik ciklusára készülő Kovács József, hiszen a törvénysértést maga dokumentálta és tette közzé

 
Veres Zoltán önkormányzati képviselő épp aláír Kovács Józsefnek az eleki városháza nagytermében
Forrás: Facebook/Kovács József

Az Egységben Magyarországért pártszövetség elsőre egy magánszemély révén tett bejelentést a megítélése szerint egyértelmű esetről a gyulai központú Helyi Választási Bizottságnak (HVB). A testület azonban a bejelentő és a mögötte álló ellenzéki pártszövetség megrökönyödésére elutasította a beadványban foglaltakat, mondván

„a fotókon található személyekről nem állapítható meg, hogy választópolgárok-e, továbbá az sem, hogy ajánlást gyűjtő vagy a jelöltet ajánló személyek-e”.

A HVB az elutasítása indoklásában azt is írta, hogy a fotókon látható dokumentumok nem igazolják minden kétséget kizáróan, hogy azok támogatói ajánló ívek, de „a rossz minőségű, elmosódott képek alapján is vélelmezhető, hogy a fotókon ajánlóívek szerepelnek.”

Azt viszont egyértelműen elismerte a választási bizottság, hogy a felvételek „megállapíthatóan Elek Város Önkormányzata hivatalos helyiségében (házasságkötő terem) készültek.” Ám a választási bizottság – dacára a törvény vonatkozó passzusának – nem ezt, hanem a kérdéses képeken szereplők beazonosításának hiányát látta döntőnek elutasító határozatában.

Valójában egy szempillantás alatt kideríthető, kik szerepelnek a Kovács József posztjában szereplő fotókon: egyrészt a helyi vagy választókerületi közélet minimális ismeretével, ami joggal lenne elvárható az illetékes Helyi Választási Bizottságtól; másrészt a döntő fontosságúnak számító beazonosítás a Narancsnak is körülbelül 15 másodperc alatt sikerült, miután összevetettük a Kovács József által közzétett fotókat az Elek város önkormányzata hivatalos oldalán a képviselő-testület tagjairól találhatókkal. Ezek alapján egyértelműen felismerni az előbb már említett Kecskés, Thuróczy, Veres és Ferenczi nevezetű képviselőket, amint jól láthatóan a testületi üléseknek is helyt adó díszteremben az aláírásgyűjtő ívet írják alá.

Az ellenzék ezután a szerinte „nevetséges indokokkal” elutasított határozat ellen fellebbezett a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB), ebben arra helyezték a hangsúlyt, amit egyébként az elsőfokú, elutasító határozat is elismert:

az aláírások gyűjtése – a törvényi tiltás ellenére – az eleki önkormányzat hivatalos helyiségében történt.

Az ellenzék álláspontja szerint ezért szükségtelen a fényképen szereplő személyek beazonosítása – bár ez sem lett volna megoldhatatlan feladvány –, minthogy a gyulai HVB sem vitatta az aláírások tényét. 

Az NVB azonban új frontot nyitott a vitában, az elsőfokú, elutasító határozat minden megállapítását elvetette, és egy merőben új érvvel utasította el a panaszt. A HVB-nek a kifogást elutasító rendelkezését ugyanis jogszerűnek találták, ám annak döntő érvét megsemmisítették, mondván tényleg nem kell a fényképfelvételeken látható személyek beazonosítása a jogsértés megállapításához. Az NVB szerint ez teljesen lényegtelen, viszont szerintük más az, ami nem egyértelmű:

„nem állapítható meg egyértelműen, hol történt a sérelmezett cselekmény,

mivel sem a fényképfelvétel, sem az internetes oldalon található tartalom nem bizonyítja kétséget kizáróan annak tényét, hogy a képeken látható cselekmény pontosan milyen helyszínen, mely helyiségben valósult meg és az sem, hogy azok milyen választási cselekményt rögzítenek.”

Vagyis míg a helyismerettel rendelkező Helyi Választási Bizottság a panaszbeadvány nyomán nem vitatta, hogy a kérdéses helyszín az eleki városháza nagyterme, a település (Elek) önkormányzati helyiségétől 230 kilométerre ülésező Nemzeti Választási Bizottság – nem tudni pontosan, mire alapozva –, ezt nem látta bizonyítottnak és erre hivatkozva utasította el az ellenzék panaszát.

„Ilyen alapon egy, a Hősök teréről készült fotóról sem állapítaná meg a NVB, hogy az a Hősök terét ábrázolja, és valóban ott is készült, mert nincs erről külön erre a célra készített és a fotóhoz mellékelt határozat” – reagált az NVB döntésére Fülöp Zoltán, az ellenzéki jelölt Leel-Őssy Gábor kampányfőnöke. Szerinte a helyzet arra a történetre hasonlít, amelyben a nyuszikától a farkas cigarettát kér, erre az füstszűrőssel és mezítlábas cigivel is kínálja őt, ám végül azért kapja a verést, mert nem volt rajta sapka.

Fülöp Zoltán hozzátette, mindebből levezethető, hogy

a választás törvényességét biztosítani hivatott szervek nem kevesebbet várnak el a panasztevőtől, minthogy rendőrrel együtt tetten érjék a jogszabálysértőt.

„Ez mégiscsak abszurd!” – mondta Fülöp. Végül jelezte, az ügyben a Kúriához fordultak, mert meglátásuk szerint „nincs olyan jogszabály, amely szerint minden tény és bizonyíték ellenére a törvénysértést elkövető fideszes képviselőnek lehet csak igazat adni.”

 
Kecskés Andrea aláír a "rejtélyes" teremben
Forrás: Facebook/Kovács József
 

A Kúriához beadott felülvizsgálati kérelmében az ellenzék úgy érvelt, hogy a kellő helyismerettel rendelkező gyulai központú helyi választási bizottság a panasz nyomán valónak fogadta el azt a tényt, hogy a kifogásolt fotók az eleki városháza nagytermében készültek, és hogy „a budapesti székhelyű NVB az adott tény valóságát nem vonhatja kétségbe azon az alapon, hogy ő maga nem rendelkezik ismerettel az adott tény valóságáról” – írták.

Azt is hozzátették, hogy a fideszes „képviselőjelölt által az ajánlásgyűjtés első napján megosztott, az indulását támogató választópolgároknak köszönetet mondó Facebook fotógalériában közzétett olyan fotó, amelyben az ajánlásgyűjtő ív sajátosságai egyértelműen azonosíthatóak, kellően alátámasztja, hogy a kérdéses fényképen egy választópolgár részéről ajánlóív aláírása történik.”

A harmadfokon eljáró Kúria viszont csak megerősítette az NVB álláspontját: „az NVB-nek nem állt rendelkezésére olyan bizonyíték, amely kétséget kizáróan, aggálytalanul igazolta volna, hogy a benyújtott fényképfelvétel Elek Város Önkormányzata házasságkötő termében készült, így az NVB csak azt rögzíthette határozatában, hogy nem állapítható meg: hol történt a sérelmezett cselekmény, további bizonyítékot pedig a bírósági felülvizsgálati kérelméhez nem csatolt a kérelmező”.

Megjegyezték azt is, „hogy nem adható felmentés a kérelmezőt terhelő bizonyítási kötelezettség alól.” Másrészt „a sikertelen bizonyítás következménye is őt (a panasztevőt – a szerk.) terheli. A bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására, miközben Elek Város Önkormányzata házasságkötő termének kinézete nem hivatalosan ismert, nem köztudomású tény.” Magyarul az ellenzéknek kellett volna bizonyítania, hogy a képeken ténylegesen a házasságkötő terem szerepel. 

Viszont a Kúria azt elismerte, hogy „a választási eljárás sommás jellege és a jogszabályban a bírósági jogorvoslatra előírt rövid határidők kizárják a bizonyítási eljárás lefolytatásának és ennek keretében hiánypótlási felhívás kibocsátásának a lehetőségét.” Ez viszont nagymértékben megnehezíti, adott esetben ellehetetleníti az ügy érdemi vizsgálatát, valamint a történtek és a valóság felderítését, bizonyítását, miközben a választási bizottságok döntést, a Kúria megfellebbezhetetlen határozatot hoz az ügyben. 

A Narancs a maga eszközeivel a bizonyítás még szóba jöhető állomásait próbálta meg bejárni, és az öt érintetthez, Kovács József fideszes parlamenti képviselőjelölthöz és a négy érintett eleki önkormányzati képviselőhöz fordultunk.

Kovács Józsefet még a választás előtt egy bélmegyeri fórumán kerestük meg, ahol kampánycsapata nem engedett a politikus közvetlen közelébe, de így is többször fel tudtuk tenni a kérdést: ha nem támogatói aláírásgyűjtés zajlott február 12-én az eleki városházán, akkor pontosan mi? „Magának nem válaszolok” – mondta Kovács, aki április 3-án fölényesen szerzett újabb mandátumot.

Az érintett önkormányzati képviselőktől azt kérdeztük, hogy azon a szombat délelőttön miért voltak az ilyenkor egyébként zárva tartó eleki városházán, mit csináltak ott, miért készült róluk fotó, és Kovács József (Fidesz-KDNP) képviselő mit köszönt meg az elekieken keresztül nekik is? Veres Zoltán érdeklődésünkre zavartan csak annyit mondott, hogy: „Ilyen ügyekkel nem foglalkozik.” (Sic!) A többiektől pedig nem kaptunk választ. 

Az ominózus február 12-i, délelőtt 9 óra 55 perckor közzétett bejegyzést azóta törölték Kovács József Facebook-oldaláról. 

Kedves Olvasónk!

Elindult hírlevelünk, ha szeretné, hogy önnek is elküldjük heti ajánlónkat, kattintson ide a feliratkozásért!

Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap.

Jöjjön el mindennap: fontos napi híreink ingyenesen hozzáférhetők! De a nyomtatott Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt.

Fizessen elő, vagy támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Figyelmébe ajánljuk