Az a sztori megvan, hogy Soros György pénzén képzik ki kémelhárításra a Fidesz vezetőit?

  • narancs.hu
  • 2015. október 19.

Villámnarancs

A szigorúan titkos nemzetbiztonsági jelentés szerint ezt maga Deutsch Tamás mondta el – egy gólyabálon.

Nemrég a Fidesz leleplezte, hogy a bankár származású Soros György nemcsak a Hallgatói Hálózat fiatal aktivistáinak kiképzésében vállalt titkos, de fontos szerepet három évvel ezelőtt, hanem az egész migránsinvázió az ő számlájára írható, hiszen többek között „pénzzel támogatja a szervezett migrációt”, és magyarországi civilekkel is szövetkezik.

Ebből az alkalomból szeretnénk mutatni egy részletet Kőszeg Ferenc 2007-es publicisztikájából, amelyet – nem lehet véletlen! – a köztudomásúan bankárközeli Magyar Narancsban publikált:

Bár a rendszerváltás idején többször elhangzott, hogy volt III/III-asok nem dolgozhatnak a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, egyesek már a kezdet kezdetén az NBH-hoz kerültek, és a Fidesz-kormány idején újabbak csatlakoztak hozzájuk. Nemcsak Horváth József, aki a rendszerváltás előtt „balosokra” dolgozott, és akinek a kinevezését Kövér László magabiztosan helyes elhatározásnak minősítette, de Kékesdi L. Gyula is, akinek a „népiek” volt a szakterülete. „1989. november 10-én a Jogtudományi Egyetem gólyabálján Deutsch Tamás, a Fidesz választmányának tagja beszámolt a Soros György által támogatott menedzserképző működéséről, amely Budafokon, a volt Törley-villában folyik. Ezen a képzésen vesznek részt a Fidesz és az SZDSZ aktivistái, s a képzés kétszer hat hónapos stúdiumból áll. Ennek egyik felét Magyarországon, a másik felét Angliában folytatják a hallgatók. Deutsch beszélt arról, hogy a kinti képzés alatt sok mindenre kiképzik a hallgatókat, többek között a belső és külső elhárítással kapcsolatos ismeretekre is. A képzésre azért van szükség, mert államvédelemre, illetve valamilyen ezzel foglalkozó hivatalra minden körülmények között szükség van, de nem biztos, hogy ugyanazokkal az emberekkel kell ezt jövőre csinálni, mint eddig. A Soros Alapítvány támogatásával az SZDSZ és a Fidesz arra készül, hogy bármikor szakképzett embereket tudjanak erre a munkára beállítani.” Ezt az 1989. december 8-án kelt jelentést sok-sok ilyen jelentéshez hasonlóan ugyancsak Kékesdi őrnagy írta alá. De kár, hogy a tartalmából semmi sem valósult meg. Akkor talán ezt a cikket sem kellett volna megírnom.

Kőszeghez hasonlóan kételkedik a híresztelés igazságtartalmában Nóvé Béla történész, aki a Soros Alapítványról írt könyvében idézi fel egy másik változatát ugyanennek a történetnek. Azért hozzuk elő most mindezt, mert megkapó a hasonlóság a Fidesz és az MSZMP agitprop-osztályának módszerei között. Ma is tanulságos, amit Nóvé ír az ellenzéki aktivisták Soros pénzén történő kiképzésének pletykájáról:

Aligha érdemes sok szót vesztegetni e vélhetően a Münnich Ferenc Társaság vagy a hivatásos belügyi dezinformátorok „politikai boszorkánykonyháján” kifőzött koholmányra, mely a rendszerváltás előestéjén a „titkos CIA-összeesküvés” avítt propagandavádját igyekszik felújítani önleleplező igyekezettel. Maga a hír – azaz a hírnek álcázott denunciáló kísérlet – mindenesetre apró, ám jellemző korfestő adalék, hisz egyszerre minősíti szerzőit, címzetteit, sőt – mutatis mutandis – magukat a „hírbehozottakat” is… Miközben ugyanis jól példázza a régi (belügyi, párt-, államigazgatási, sajtó- stb.) apparátus rémhírterjesztő buzgalmát és paranoiás önkivetítéseit, egyúttal megerősíti a tényt, hogy kiváltképp vidéken, a passzív, gyanakvó és elbizonytalanodott „kisemberek” körében nagyon is megvolt a „közönsége” a demokrácia efféle célzatos kriminalizálásának, mely frusztrált és könnyen heccelhető közönség önigazolását azóta is a populista agitátorok bősz lejárató kampányaiban keresi.

Figyelmébe ajánljuk