A szerk.

Szóljon hangosan az áfa!

A szerk.

Horváth András volt adóellenőr egy kicsit magas hangon kezdte. Az évi ezermilliárd forint elcsalt általános forgalmi adó, pláne az ezerhétszázmilliárd, kicsit húzósnak tűnik.

Ha azt kéne gondolnunk Horváth Andrással együtt, hogy ez mind a cukor-, gabona-, kukorica és egyéb élelmiszer-áfa be nem fizetése, illetve fiktív visszaigénylése révén jött össze, haboznánk ezt gondolni. Az ezermilliárd mégiscsak a GDP majd' 3 százaléka, az összes Magyarországon valóban befizetett forgalmi adó egyharmada. A hiányzó ezermilliárd áfa úgy négyezermilliárd forint értékű feketén forgalmazott vagy soha nem létezett élelmiszert tételezne fel. Meg azt, hogy ebben a megasvindliben benne van mindenki; nemcsak az összes, a szektorban működő kis-, közepes és nagykereskedő és termelő, de minden, a pénz útja mellett elhelyezkedő hivatal és hivatalnok is.

Az viszont tény, hogy készült a nyáron egy körültekintő uniós elemzés, ami a 2011-es áfa-szakadékot, a VAT gapet épp ennyire taksálta. Ez a tanulmány a teljes beszedhető forgalmi adó mennyiségéből, ebből a hipotetikus, ideális számból kivonta a valóban befolytat. A különbség - az ezermilliárd - nemcsak a valóságos adócsalás, hanem a mentességek, kedvezmények, csődök és legális adómegkerülési technikák alkalmazása miatt elmaradt forgalmi adót is tartalmazza. A tanulmány nem azt állítja tehát, amit Horváth, még ha a szaldója hasonló nagyságrendű is.

Horváth arra is célozgatott, hogy ez a gigaadócsalás a politika fedezékében történik. Hogy leszólnak, és az adóhivatal nem is vizsgál, vagy ha vizsgál is, idejekorán lezárja, és elfelejti. Kifejezetten ugyan nem állította ezt - de amikor erről beszél, mégiscsak felsejlik előttünk a K-vonal. És mindenkinek van egy sztorija, amit valami haver hallott az ő haverjától, aki egy volt APEH-os gyerekkel puszipajtás. Az meg egyenesen tény, hogy az adóhivatal 2011-ben megszüntette a nagy és kusza adózók görbe ügyeinek felgöngyölítésére szakosodott ügyosztályát.

Ami mindebből a nyilvánosságban megképzik, az a következő. A rendszer úgy, ahogy van, rohadt. Bajaink, az ország hanyatlása politikai-gazdasági rendszerünk e végletes romlottságának tulajdonítható, mely romlottság kétpárti fogantatású, s éppúgy jellemző volt arra az időszakra, amikor még rendelkeztünk a parlamentáris demokráciákban bevett intézményekkel, mint a mostanira, amikor ezek megszűntek, megbénultak. A pénzszivattyú egy sajátos fajtájával van dolgunk, mely annyiban különbözik a Bogár László-i pénzszivattyú elméleti konstrukciójától, hogy abban a zsidók szivattyúznak, ebben meg konkrét bűnözőkkel spannoló politikusok. Az ilyen sztorik nem szoktak jó véget érni. Hogy mást ne mondjunk, a Fidesz épp evvel a - a hülyeségtudomány kedvelt szakszavával élve: - metanarratívával teremtett olyan hangulatot, ami a demokratikus intézmények - megannyi funkciótlan, sőt, káros díszlet - felszámolását, illetve kimiskárolását széles körben elfogadhatóvá tette.

Mielőtt abbahagyjuk Horváth András cincálását, még leszögeznénk, hogy lapzártánkig egyetlen bizonyítékot nem mutatott be egyetlen olyan áfacsalásos ügyletre sem, amelynek a kivizsgálását valaki megakadályozta vagy a vizsgálatot eltussolta, vagy eltussoltatta volna.

De Horváth András talán azért kezdte ilyen magas hangon, mert a magas hang kelt kellő figyelmet. Arra sincs egyelőre okunk, hogy a tisztességét kétségbe vonjuk, és azt is tudjuk, hogy mint mindenhol, csalnak áfát Magyarországon is. Lehet, hogy ez a magas hang jó taktika volt: másképp senki a füle botját nem mozgatta volna, és a felhajtás védettséget is jelent Horváthnak. Legyen parlamenti vizsgálóbizottság - még akkor is, ha a három hónapot, ami ennek az Országgyűlésnek még hátra lehet, s a kormánypárt ellenállását is belekalkulálva nemigen várhatunk tőle semmit (a rendszerváltás utáni huszonpár év történetében mindösszesen másfél olyan vizsgálóbizottságot tudnánk felidézni, amelyik valahonnan eljutott valahová). A NAV védje meg magát; biztosan meg tudja. Ha a fele, a negyede - de nem, a tizede igaz annak, amit Horváth állít, már megérte. És a többiről tudni fogjuk, hogy vaklárma volt; és valami mégis megmaradt Magyarországból.

Figyelmébe ajánljuk