Jobbikos törvénymódosító javaslatok

Az alkotmány is üldözze a melegeket

  • narancs.hu
  • 2012. április 11.

Belpol

A szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében törvény-, sőt alaptörvény-módosító javaslatokkal állt elő a Jobbik. Az alábbiakban minden megjegyzés nélkül szemezgetünk Mirkóczki Ádám képviselői önálló indítványaiból.

Szemelvények Magyarország Alaptörvényének módosító javaslataiból:

Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez…

A békés gyülekezés jogának gyakorlása nem valósíthatja meg a szexuális magatartászavarok – különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat – népszerűsítését, és nem járhat a társadalom által általánosan elfogadott szexuális magatartásformákkal nyíltan szembehelyezkedő szexuális magatartászavarok – különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat – megjelenítésével, népszerűsítésével.

Indoklás:

A békés gyülekezéshez való jog nem korlátozhatatlan alapjog, ugyanis más alapjog védelme érdekében a korlátozás szükségszerű és elkerülhetetlen…

Jelen alaptörvény-módosítás a többségi társadalom és annak alapvető egysége, a család érdekében, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata … érdekében feltétlenül szükséges, amely szerint: „A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme, és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.” A gyülekezési jog korlátozására nem egy adott személlyel szemben, hanem a keresztény alapokon nyugvó társadalom egyetértését nem bíró cél hirdetésének megakadályozása érdekében kerül sor, így ez nem ütközik a nyilatkozat 20. cikkében kimondott békés gyülekezés jogával sem…

A javaslat – különös tekintettel az elmúlt időszakban történt szexuális magatartászavarok megjelenítését és népszerűsítését célzó rendezvények szervezésére, lásd „melegfelvonulás”, „melegolimpia” – nevesíti azon korlátozó elvet, amely szerint – keresztény szellemiségben – a családok védelme és a fiatalság egészséges szexuális orientáltságának kialakítása érdekében az egyes szexuális magatartászavarok közterületi, utcai, követendő mintaként való, szervezett formában történő megjelenítése tiltott.

Valljuk, hogy az általánosan elfogadottól eltérő szexuális orientáltság szexuális magatartászavar, és mint ilyen, magánügy, tehát nem tartozik a közterületet rendeltetésszerűen használni kívánó, családokból és fiatalokból álló széles társadalmi réteget megjelenítő csoportokra…

Szemelvények a reklámtörvény, a sajtószabadságról és a médiáról szóló törvények, valamint a büntető törvénykönyv módosítására vonatkozó javaslatokból:

 

Mirkóczki Ádám. A keresztény szellemiségre hivatkozik


Mirkóczki Ádám. A keresztény szellemiségre hivatkozik

Fotó: MTI / MTI

Tilos az olyan reklám, amely egyes szexuális magatartászavarokat – különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat – társadalmilag általánosan elfogadott, követendő példaként mutat be. Tilos továbbá az e szexuális magatartászavarok népszerűsítése, terjesztése érdekében működő, e szexuális magatartászavaroknak teret adó rendezvények és szórakozóhelyek népszerűsítése…

 

A médiatartalom nem lehet alkalmas a többségi társadalom egyetértését nem bíró, annak bírálatát kiváltó egyes szexuális magatartászavarok – különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat – népszerűsítésére.

Nem szabad médiatartalomban közzétenni szexuális magatartászavart – különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot – társadalmilag általánosan elfogadott, követendő példaként megjelenítő, népszerűsítő kereskedelmi közleményt, továbbá szexuális magatartászavaroknak teret adó rendezvények és szórakozóhelyek megjelenítését, népszerűsítését tartalmazó kereskedelmi közleményt...

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki más, azonos nemű személlyel folytatott* szexuális kapcsolatot (fajtalanság), illetve egyéb más szexuális magatartászavart nagy nyilvánosság előtt népszerűsít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

…Büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy is, aki mást nagy nyilvánosság előtt fajtalanságra, annak eltűrésére vagy más szexuális magatartászavar tanúsítására rábír, vagy rábírni törekszik.

A büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a tizennyolcadik életévét betöltött elkövető

a) a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve a fajtalanságot vagy más szexuális magatartászavart írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján reklámozza vagy ilyen cselekményben közreműködik,

b) a … cselekményt kiskorú sérelmére követi el.

A büntetés kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a … bűncselekmény sértettje az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.

Ha mindezt nem a népszerűsítés szándékával teszi a 18. életévét betöltő személy, akkor elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Indoklás:

Az előterjesztés célja, hogy gátat szabjon a szexuális szabadosság, különösen az abnormális,  különböző szexuális devianciák egyre fokozódó társadalmi térnyerésének…

Az előterjesztés leszögezi, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata, vagyis a heteroszexualitás semmilyen tekintetben nem azonos a homoszexualitással, a transzneműséggel, transzvesztitizmussal, biszexualitással és a pedofil magatartással, ezért azt jogi téren is védelem illeti meg. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben a már napjainkra „tabuvá” vált problémához senki nem mert érdemben hozzányúlni, így a már kialakult tendencia maximálisan alkalmas a jövő generációk egészséges szexuális szokásának veszélyeztetésére. A szellemi, fizikai és lelki egészség mellett ugyanilyen fontos a pszichoszexuális irányultság normalitásának megőrzése, ezért a fiatal generációk egészséges szexuális gondolkodásának érdekében szükséges a jelen szabályozás…

Ezen devianciákkal szemben nemcsak a közvetlen és közvetett áldozatok, hanem a jelenség ellen jogilag fellépni akaró intézmények és állampolgárok is védtelenek, így a probléma jogorvoslása nem halogatható. Az előterjesztés alapvetése, hogy a szexuális irányultság minden embernek szuverén joga, így az csak az alanyra és senki másra nem tartozik, ezért azt propagálni, reklámozni, másokra közvetlenül vagy közvetve rákényszeríteni nem szabad.

* Javítás, először rosszul írtuk (folytat), köszönjük a kommentelőnek, aki felhívta rá a figyelmünket. A szerk.

Figyelmébe ajánljuk