Az Arago-birodalom a Lágymányosi-öbölben: Láb az ajtórésben

  • Bogár Zsolt
  • 2004. május 13.

Belpol

A városépítõ Demján Sándor példáját követve Leisztinger Tamás, az Arago Befektetési Holding Rt. vezére is grandiózus ingatlanfejlesztést tervez - igaz, õ a Duna túlsó partján. Az üzletember áprilisban a cégein keresztül meghatározó befolyást szerzett abban a projekttársaságban, melyet a XI. kerületi önkormányzat alapított tavaly õsszel a Lágymányosi-öböl hasznosítására.

A városépítő Demján Sándor példáját követve Leisztinger Tamás, az Arago Befektetési Holding Rt. vezére is grandiózus ingatlanfejlesztést tervez - igaz, ő a Duna túlsó partján. Az üzletember áprilisban a cégein keresztül meghatározó befolyást szerzett abban a projekttársaságban, melyet a XI. kerületi önkormányzat alapított tavaly ősszel a Lágymányosi-öböl hasznosítására.

A Kopaszi-gáton már harmadik hete biztonsági őr és úttorlasz zárja el a kocsibehajtót. Nagytakarítás zajlik: dömperszám tűnnek el az éveken át felhalmozott sitt- és szemétdombok, irtják a csalitost. A hepehupás földúton sorra fordulnak az elsötétített ablakú fekete Mercik. Nem az Aranyhal étterembe vagy a kerthelyiségeként megnyílt West Balkán nevű szórakozóhelyre mennek: azok a szezonra már ki sem nyithattak. Mindebből még a gáton vagy a Vízpart utca végén tanyázó hajléktalan romák is leszűrhették, hogy ideje szedelőzködniük, mert kezdődik az évek óta ígért "nagyberuházás".

Birtokon belül

Az öböl hasznosítása a meghiúsult világkiállítás óta húzódott. Barsiné Pataki Etelka álma, hogy az öbölben jachtkikötő, rekreációs park, víziszínpad létesül, egy időre feledésbe merült - pedig látványterv is készült róla. A környező önkormányzati földeket a kerület bevitte az általa alapított egyszemélyes Buda-Hold Kft.-be, nehogy a világkiállítás miatt az állam kisajátítsa. A tervezés lehetőségeit behatárolta az a tény, hogy az önkormányzati tulajdon csak egy relatíve szűk parti sávra koncentrálódott. Ugyanakkor a terület helyi védetté nyilvánításával sikerült megakadályozni, hogy a nemkívánatos ipar vagy kereskedelem véglegesen megtelepedhessen az öböl környékén.

A területre vonatkozó szabályozási terv elfogadása két önkormányzati cikluson keresztül késett - várták a beruházót. A parton emelkedtek a szeméthegyek, a vállalkozók bérleti szerződését évről évre megújították. Közmű híján alacsony vízszintkor erős volt a "csatornaszag".

Tavaly októberben az önkormányzat nevében Molnár Gyula polgármester (MSZP) megalapította az Öböl XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató Kft.-t, amelybe két ütemben bevitték a kerület tulajdonában lévő földrészleteket. Üzlettársként az Eravis Ingatlanforgalmazó Rt. bukkant fel, amely tavaly év végén megszerezte a szomszédos Budapesti Erőmű Rt. francia tulajdonosától a termelésből kimaradó, de a beruházás szempontjából fontos üzemrészeket az Erőmű SE sportlétesítményeivel együtt (kb. 90 ezer nm). Így már jóval tekintélyesebb, csaknem 54 hektáros összefüggő terület állt a fejlesztők rendelkezésére, amelyet a Kopaszi-gát-Lágymányosi híd-vasúti töltés-Dombóvári út-Vízpart utca-Hauszmann Alajos utca határol, délen pedig az erőműtől megszerzett részek.

Az Eravis Rt. a cégiratok tanúsága szerint január 26-án jelképes üzletrész (100 ezer Ft) megvásárlásával szállt be az Öböl XI.-be, hogy aztán március elsején 1,56 milliárddal tőkét emelve már felesben birtokolja a céget. Április 20-án az Arago Befektetési Holding Rt. tett szert 14 százalékos tulajdonosi befolyásra a félmilliárd forint értékű, újonnan kibocsátott üzletrész megvételével. A törzstőke így 3,633 milliárdra nőtt. Mivel az Eravis Rt. és az Arago Rt. "ezer szállal" kötődik Leisztinger Tamáshoz, az Öböl XI. többségi tulajdona néhány hónap leforgása alatt átkerült az önkormányzatéból a nagyvállalkozó érdekeltségébe (43+14 százalék). Az Öböl XI.-ben végrehajtott akció a Leisztinger-birodalom hagyományos üzleti filozófiáját idézi: tőkehiányos cégben minimális részesedés megkaparintása, az önrész viharos növelése tőkeemelés vagy részvényfelvásárlás útján; döntő befolyásszerzés, majd értékesítés jó időben, nagy haszonnal. Magától értetődik a kérdés: anyagilag hogyan jár a kerület a kisebbségi üzletrésszel a zsebében - az ország legnagyobb tőzsdecápájával közös cégben?

Bizonytalan fékek

"Az önkormányzat rendeletalkotóként, hatóságként és tulajdonosként is rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyek révén a projekt végrehajtását folyamatosan befolyásolni tudja" - mondta a Narancsnak Lakos Imre (SZDSZ), a kerület alpolgármestere. Ennek első lépése a szabályozási terv elfogadása, ami május 20-án kerül a testület elé. Noha tőkeemelések útján az önkormányzat részesedése tovább csökkenhet, 25 százalék + 1 szavazata mindig megmarad, ami megfelelő beleszólást enged alapvető kérdésekben. És akkor az építkezéssel, illetve az ingatlanhasznosítói tevékenységgel kapcsolatos engedélyekről még nem is beszéltünk. Lakos a Narancs kérdésére elhárította, hogy személyes érdemei lettek volna Leisztinger megnyerésében. "Csapatmunka volt. Az Eravis amúgy sem volt ismeretlen a kerület életében, hiszen munkásszállókat vett meg a kerületben, és voltak egyéb befektetései is." Az alpolgármester szerint az ügyben teljes volt a politikai konszenzus, amit az is jelez, hogy valamennyi kerületi frakcióvezető - rajta kívül Balás-Piri László (Fidesz - MPSZ) és Wiest János (MSZP) - tagja az Öböl XI. felügyelőbizottságának, az Eravisszal kötött szindikátusi szerződést pedig a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. Az egyik ügyvezetőt (Szalay Zoltán ingatlanszakember személyében) ráadásul az önkormányzat delegálta.

A kerület a fenti fékeket olyannyira elégségesnek tekintette, hogy Zala László ügyvédet, az Öböl XI. másik ügyvezetőjét, akit jogi berkekben Leisztinger bizalmi emberének ismernek, önálló cégjegyzési joggal ruházta fel gyakorlatilag minden lényeges kérdésben. Zala szentesíti például a társaság által megkötött valamennyi szerződést (beleértve a projekttel kapcsolatos fővállalkozói szerződéseket és azok módosítását), ő rendelkezhet az ingatlanokról - különösen a tulajdonjogi és a használati jogviszonyokról -, valamint az ingatlan megterheléséről. Lakos kiemelte: a felügyelőbizottság folyamatosan beszámoltatja a tagokat a társaság működéséről. Az Indexnek nyilatkozó Balás-Piri megjegyezte: az Arago 10 százalékos, félmilliárd forint értékű tőkeemelése olyan gyorsan történt, hogy csak utólag szereztek róla tudomást. Ennek fényében lehet némi kívánnivaló az üzlettárs ellenőrizhetőségét illetően. Pedig az ellenzéki frakcióvezetőnek nem lehet egy szava sem: a cégbíróság is egy napon, március 17-én értesült az Eravis január 26-i és március 1-jei üzletrészszerzéséről. (A beadványhoz csatolt alapítói határozatban és a tagjegyzéken szereplő keltezéseket szemmel láthatóan utólag - más betűtípussal, esetleg írógéppel - írták be.)

A gát környékén mindenfélét sutyorognak arról, hogy mit építtetne az Öböl XI. Az Aquapark tervére rábólint Zala László. Azt viszont nem érti, honnan vették, hogy az öblöt lezárnák zsilippel, tóvá alakítanák, a partra pedig szállodasort építenének. "A gátra a szabályozási terv eleve rengeteg zöldfelületet ír elő" - mondta Zala. Az alpolgármester is számos elképzelést ismer, de a döntést inkább szakemberekre bízná. "A héten postázzuk ki a tervpályázat anyagait 10-12 neves tervezőirodának. Arra kérjük őket, hogy engedjék szabadon a fantáziájukat, és próbálják megálmodni, hogy mit kellene ebben a városban, ezen a festői helyen csinálni. Azt szeretnénk, hogy miután az elismert szakemberekből álló zsűri kiválasztja a nyertest, még az év végére megszülessen az engedélyezési szintű tervdokumentáció, és hogy 2005-ben megindulhasson az építkezés." A beruházás két ütemben valósulna meg: a Budafoki úti építkezéssel együtt biztosan munkát ad 2008-2010-ig. De egyelőre a part menti részekről van szó, ahol júniusban elkezdődik a közművesítés.

A vízparti környezet nagy részét (191 ezer nm) az önkormányzat 1993-ban nyilvánította helyi jelentőségű védett területté, ami nem emelkedett ugyan fővárosi szintre (valamiért kimaradt a Fővárosi Közgyűlés 32/1999-es rendeletéből), de máig hatályban van. A Narancs birtokába került rendelet környezetvédelmi előírásai értelmében a fejlesztés nem változtathatja meg a kialakult táj karakterét, az öböl eredeti, természetes partvonalát. Nem létesíthető a vízszint szabályozására, a víz kormányzására szolgáló műtárgy (így a zsilippel lezárt tó terve is átlépné az elfogadhatóság határát). Mivel a Kopaszi-gát építési besorolása zöld közpark, mindössze két százalékban építhető be: a rendelet kizárólag a pihenést és a sportot (hajózás) szolgáló, valamint a táj arculatába illeszkedő vendéglátó és idegenforgalmi intézmények megépítését engedi. Az alpolgármester szerint a helyi védettségről szóló rendelet elveszti aktualitását. "Arra épp azért volt szükség, mert hiányzott az elfogadott szabályozási terv, aminek az előkészítését, illetve szakhatósági engedélyeztetését az előző ciklusban végre lefolytattuk, május 20-án pedig várhatóan elfogadja a közgyűlés." Lakos szerint új szabályozási terv készítését az üzlettárs megjele-nése sem indokolja. Mint a Természetvédelmi Hivataltól megtudtuk, a helyi védettség feloldását előzetesen véleményeztetni kell az illetékes környezetvédelmi hatósággal (ez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága). A természetvédelemről szóló törvény értelmében csak akkor járulhatnak hozzá annak feloldásához, ha a természetvédelmi szempontok azt már nem indokolják. Ellenkező esetben a védettségi szintet más rendelkezés sem csökkentheti (lásd az Alkotmánybíróság vonatkozó - 28/1994-es - határozatát). Vagyis a szabályozási tervben a beépíthetőség korlátai nem lehetnek kevésbé szigorúak, mint a védettség-ről szóló rendeletben. Mivel a Narancs nem tudott betekinteni a dokumentációba, kénytelenek vagyunk megbízni a képviselő-testület éberségében.

Menni kéne?

Közben az Öböl XI. a területet nem csak a szeméttől próbálja megtisztítani. A Lágymányosi híd szomszédságában megtelepedett építőipari cégek (Betonacél Kft., Konvex Kft., Zsalu Kft.) bérleti szerződéseit az év végén felmondta. Egy-két hónapon belül végképp elköltöznek - tudtuk meg tőlük -, ugyanakkor némelyiküknek a nyomaték kedvéért az utolsó hónapokban már alaposan megemelt bérleti díjakat kellett fizetni. A gáton és a Vízpart utcában lévő telkek többsége önkormányzati tulajdonban van: onnan bárki kitehető. A valódi magántulajdonosokat az Öböl XI. állítólag kárpótolja: úgy tudjuk, pár milliós összegről folyik az alku. A vendéglátók közül egyedül a Partside nyert az idény végéig egérutat: az üzletvezető elhárította megkeresésünket, így nem tudtuk meg, hogyan sikerült elérni a haladékot. (Úgy hallottuk, a szezonra új üzemeltetővel állapodott meg a polgármesteri hivatal.) Várhatóan a Lágymányosi hídhoz települ át a vízi rendőrség, Richtárik Vilmos "negyven éve gátőr" sorsa még bizonytalan.

Kifejezetten rosszul érintheti a beruházás a Spartacus SC kajak-kenu telepét, az ország egyik legpatinásabb utánpótlásbázisát, ahol a kétszeres olimpiai és többszörös világbajnok Kolonics György és a többszörös világbajnok Kovács Katalin is nevelkedett. A telep Margitsziget és Százhalombatta között az egyetlen kajakos központ, naponta 90-100 gyerek evez az öbölben. Mivel a telek az Iposz Sportalapítvány tulajdonában van (és sikerült is megvédeni az önkormányzattal szemben egy kétéves perben), nem tehetők ki. Ráadásul a vízitelepre 15 éves elidegenítési tilalom van érvényben: csak kárpótlás fejében és sportminiszteri külön engedéllyel kerülhet szóba a költözésük. Az Öböl XI. tudomásunk szerint először a Nagy-Duna mellett ajánlott fel telephelyet, de a nagy hajósforgalom miatt ez nem volt megfelelő megoldás. Legújabban az öböl bejáratához költöztetnék őket, egy kacsalábon forgó kajaktelepre.

A közeli kábelgyár focipályáját követően bezár az Erőmű sport-pályája is (30 ezer nm). Az öt korosztályos focicsapat előre láthatólag végéig maradhat: az új tulajdonos ingyen bocsátja rendelkezésükre a pályát, míg a beruházás el nem éri a területet. Az önkormányzattól származó értesüléseink szerint az utánpótlás a készülő közeli műfüves pályán kaphat játéklehetőséget.

Arról, hogy mi épüljön a sporttelep helyén, Zala László még nem tud egyértelmű választ adni: "Pláza és lakópark biztosan nem. Elképzelhető, hogy iroda, szabadidőközpont, esetleg múzeum."

Bogár Zsolt

Ezer szál

Az Arago Befektetési Holding Rt. kárpótlásijegy-hasznosítással foglalkozó jogelődjét az elméleti fizikus végzettségű Leisztinger Tamás gründolta 1995-ben. Az Arago az elmúlt nyolc évben öt tőzsdei cégben is meghatározó befolyást szerzett (Eravis, Pick, Zalakerámia, BÁV, Pannon Váltó), és szerepet vállalt tőzsdén kívüli gyógyszer-, szálloda- és húsipari vállalkozásban is. Az Eravis Rt. Leisztinger vezetése alatt szállodákat üzemeltető cégből ingatlant bérbe adó társasággá vált, melynek hihetetlen tartaléka a könyvekben érték alatt jegyzett ingatlanvagyona. Az Eravis abból a szempontból is érdekes, hogy ez a társaság alapította a Domestore Kft.-t, amely időközben az Arago legnagyobb tulajdonosává lépett elő. Emlékezetes volt, amikor az utóbbi két cég egy nagyobb Eravis-részvénycsomagot kötött át 2001-ben nyomott áron a tőzsdén, amiért az Aragót a Szász Károly vezette pénzügyi felügyelet alaposan megbüntette.

Figyelmébe ajánljuk