Hírösszefoglaló

  • 1996. május 23.

Belpol

Brit-szerb pénzbotrány
"Ha igaz, ez a brit parlamentarizmus eddigi legnagyobb botránya" - reagált Robin Cook munkáspárti politikus arra a hírre, hogy a kormányzó toryk az elmúlt négy évben összesen több mint százezer font "adományt" kaptak a háborús bűnök miatt nemzetközi körözés alatt álló Radovan Karadzic boszniai szerb vezetô környezetétôl. A The Sunday Times tényfeltáró cikke szerint a palei szerb központból 1992-ben és 1994-ben is (tehát már a boszniai háború alatt, amikor brit katonák állomásoztak a térségben ENSZ-zászló alatt) 50 ezer font adomány érkezett a brit konzervatívok kasszájába, egyértelműen befolyásolási céllal. Az elsô adományt a toryk belsô pártvizsgálat után visszautalták, mondván, az "könnyen visszakövethetô Karadzicig", a két évvel késôbbit azonban már egy szerbbarát tory pártaktivista szervezte egy Londonban élô szerb "üzletembertôl". A toryk központi hivatala ismét vizsgálatot ígért az ügyben.

Jelcin nyitása Az orosz választási kampány finisében Jelcin elnök közölte: elnökké választása esetén kész koalíciós kormányt létrehozni, amelyben helyet kapna "minden politikai erô" képviselôje. Jelcin már eddig is tett engedményeket legerôsebb riválisainak, a kommunistáknak; ez a nyilatkozata egyértelműen a Javlinszkij vezette jóval gyengébb liberálisoknak tett gesztus, annál is inkább, mert a radikálisan piacpárti Javlinszkijnek felajánlotta az elsô miniszterelnök-helyettesi posztot is. Az orosz államfô egyben megerôsítette, hogy bár tudomása van egy ellene készülô merényletkísérletrôl, mindenképpen elutazik Csecsenföldre, "hogy tárgyalóasztalhoz ültessem a feleket". A szakadár kaukázusi köztársaságban egyébként tovább folytatódott a csecsen állások bombázása, vasárnap este pedig, még jó látási viszonyok között, többórás tűzpárbaj alakult ki egy hidat védô orosz belügyi alakulat és a hídon áthaladó szintén orosz katonai egység között.

Kritizált alkotmányozás Vastagh Pál igazságügy-miniszter szerint zátonyra futhat az új alaptörvény kidolgozásának folyamata, ha a pártok nem tanúsítanak kellô önmérsékletet, és ha az alkotmány-elôkészítô bizottság nem veszi kellô mértékben figyelembe a szakmai, politikai szervezetek véleményét, bírálatait. Egy balatonfüredi jogászfórumon a miniszter egyben megígérte, hogy felgyorsul az igazságszolgáltatás reformja. Élesen bírálták a kormány által benyújtott, többpárti konszenzus alapján készített alkotmánykoncepciót az MSZP Baloldali Tömörülésének vezetôi, akik fôként azt kifogásolták, hogy a tervezetbôl kimaradtak a szociális jogok (munkához, szociális biztonsághoz való jog), valamint a gazdasági és kulturális "alapjogok". Hasonlóan fogalmazott egy több baloldali civil szervezetet tömörítô alkotmány-elôkészítô bizottság is, amely szerint nagy a veszélye annak, hogy az alkotmányozás folyamata a parlamenti pártok monopóliuma marad.

Bôs: teljes gôz A múlt hét vége óta, miután a szlovák gazdasági miniszter, Jan Ducky felavatta az eddig nem teljes kihasználtsággal működô erôművet, teljes kapacitással működik a bôsi vízi erômű. A miniszter szerint "helyes döntés" volt az immár nyolc turbinával és két zsilipkapuval üzemelô bôsi létesítmény felépítése úgy is, hogy a magyar fél idôközben felhagyott a Nagymarosnál tervezett második lépcsôfok megépítésével. Ducky kiemelte: az erômű teljesítménye a szlovák energiaigényeknek mintegy tíz százalékát fedezi, így Szlovákia 2005-ig tartó energetikai koncepciójában továbbra is számításba veszik a vízi energia hasznosítását. A gazdasági miniszter reményét fejezte ki, hogy a bôsi erômű hatékonysága meggyôzi majd a magyar illetékeseket a nagymarosi objektum felépítésének szükségességérôl.

Surányi kontra Nomura A londoni Nomura szakértôi szerint a magyar kormány fokozatosan távolodik a kemény gazdasági megszorító programtól, és ennek egyik jele a nyolcszázalékos vámpótlék fokozott leépítése. A világ egyik legnagyobb piacelemzô háza úgy tudja: Medgyessy Péter pénzügyminiszter máris szembekerült Surányi Györggyel, a jegybank elnökével, aki ellenzi, hogy Medgyessy mérsékelni akarja a forint havi leértékelésének ütemét. A Nomura szerint a gyenge év eleji teljesítmény és a kormányzati szigor felpuhulása miatt fennáll a veszélye annak, hogy a tervezettnél nagyobb lesz a fizetési mérleg hiánya. Surányi György élesen elutasította a Nomura elemzését: szerinte "minden alapot nélkülöznek" a PM és az MNB kapcsolatának megromlására vonatkozó megállapítások; a londoni intézetnek "fogalma sincs a magyar gazdaság helyzetérôl".

Orbán az EU-csatlakozásról Orbán Viktor, a parlament európai integrációs bizottságának elnöke szerint rosszul alakulnak Magyarország EU-csatlakozásról szóló tárgyalási esélyei, és ebbôl a szempontból kedvezôtlen, hogy a többi társult ország közé soroltak minket. A Fidesz - MPP elnöke egy, az európai szociális biztonságról rendezett budapesti konferencián elmondta: Magyarország rosszul tette, amikor az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a makrogazdasági mutatókat választotta ki döntô ismérvként; a folyamat ugyanis társadalomszerkezeti kérdés is. Manfred Wiennands, a németországi Szociális Köz- és Magángondozó Egyesület ügyvezetôje pedig úgy látta: a szociális kérdések megoldása elsôsorban a kisebb közösségek feladata, az államnak csak akkor kell beavatkoznia, ha ez elkerülhetetlen.

Nyomozóhivatal: ellenzéki bírálat A hetek óta a kisebbik koalíciós párt által is bírált, a központi nyomozóhivatal létrehozását célzó kormányfôi elôterjesztést a parlament ellenzéki pártjai is elutasítják. A Fidesz - MPP 11 pontban foglalta össze javaslatait a feketegazdaság és a korrupció visszaszorításának érdekében. A párt szerint többek közt fontos az APEH, a Vám- és Pénzügyôrség, valamint a rendôrség személyi és anyagi megerôsítése, az összeférhetetlenségi törvény mielôbbi elfogadása (ez korlátozná a politikai életben részt vevôk magán-, illetve állami tulajdonú cégekben való szerepvállalását), valamint az illegális munkavállalók mellett az illegális munkáltatókkal szembeni hatékonyabb fellépés is. Az MDNP a koalíciós pártok hatalmi harcának titulálta a nyomozóhivatal miatti vitát.

Ab-döntés: "paternalizmus" "Az Alkotmánybíróság (Ab) döntése a paternalizmushoz téríti vissza a jogrendszert" - nyilatkozta a Narancsnak Juhász Géza, a melegek érdekeit képviselô Szivárvány Társulás ügyvivôje, miután az Ab az elmúlt héten úgy döntött: törvény vagy bírósági határozat kizárhatja vagy korlátozhatja gyermek tagságát homoszexuális egyesületben. Az Ab indoklása szerint az állam alkotmányos kötelessége a gyermekek védelme, márpedig a homoszexualitás olyan "kockázat", amely "kényszerpályára" irányíthatja a fiatalt. Juhász Géza azonban úgy látja: az Ab elveszi a döntés jogát a szülôktôl, és "jogot ad az államnak minden olyan esetben közbelépni, amikor úgy ítéli meg, hogy a gyermek egy, a társadalomban negatívan megítélt társasághoz kíván csatlakozni"; így például cigány fiataloknak is meg lehetne tiltani, hogy vállalják identitásukat.

Rendôri erôszak a XIII. kerületben A Magyar Narancs értesülése szerint szokatlanul brutális rendôri fellépés áldozata lett több fiatalember a Nyugati pályaudvarnál, akiket - mint utóbb kiderült: ártatlanul - autólopással vádoltak. Mint megtudtuk, május 12-én éjszaka a négy fiatalembert megbilincselve bevitték a XIII. kerületi rendôrkapitányságra, ahol - az ügy egyik áldozatának elmondása szerint - három órán át erôszakos vallatásnak voltak kitéve. "A földre löktek, rúgták a lábam, fejem, hasam, hátam, vállam, amit értek"; informátorunknak kificamodott a válla, az álla felszakadt. A rendôrök késôbb elismerték, hogy a fiatalok ártatlanok, a bejelentô fiú hazudott (akinek megadták a pontos címét is, ha a megvertek bosszút akarnának állni). A XIII. kerületi kapitányság bűnügyi osztályvezetôje, dr. Béres László a Narancs kérdésére elmondta: "Rendôri erôszak a vizsgálat eddigi adatai szerint nem történt." Az ügyre a jövô héten visszatérünk.

Amerika a pénzmosás ellen A nyugati félteke nemzetgazdaságait fenyegetô pénzmosás ellen hirdetett fokozott és együttes harcot 27 amerikai ország pénzügyminisztere, akik szerint "a kábítószer-kereskedelembôl és a más törvénytelen tevékenységbôl származó pénzek tisztára mosása fenyegetést jelent pénzpiacainkra, gazdasági és politikai rendszerünkre". Az AFP jelentése szerint a pénzügyminiszterek megegyeztek abban is, hogy közösen teremtik meg a stabil növekedés feltételeit, megakadályozandó a latin-amerikai szegénység mélyülését.

Morze

Az IFOR-erôk számára minden bizonnyal elég lesz a december 20-i határidô, hogy teljesítsék boszniai békemissziójukat - jelentette ki Javier Solana NATO-fôtitkár, aki szerint így nem kell meghosszabbítani a katonák egyéves mandátumát.

Belgrádban 62 éves korában, hasnyálmirigyrák következtében meghalt "ordje "ukic boszniai szerb tábornok, akit Hágában háborús bűnök elkövetésével vádoltak, de betegsége miatt az eljárást felfüggesztették.

Ukrajna nem tervezi az SS 24-es interkontinentális ballisztikus rakéták szétszerelését - közölte Valerij Smarov védelmi miniszter, cáfolva, hogy Washington sürgetné a rakéták szétbontását.

Török katonák több tucat kurd felkelôt öltek meg az ország délkeleti részében, egy újabb PKK-ellenes offenzívában. A függetlenségért harcoló kurdok számára hosszú idô óta ez volt az egyik legnagyobb veszteség.

Merényletet kíséreltek meg Süleyman Demirel török elnök ellen Izmit városában. A testôrök azonban ártalmatlanná tették a támadót, mielôtt az államfôre emelhette volna pisztolyát.

Négy hónapot töltött pápua harcosok fogságában az a négy brit egyetemista, akiket a hét végén az indonéz hadsereg szabadított ki. A térség függetlenségéért lándzsákkal és mérgezett nyilakkal harcoló törzs folyamatosan hurcolta magával túszait az ôserdôn keresztül.

Szaddám Huszein iraki diktátor Bagdadban találkozott Jean-Marie Le Pen francia szélsôjobboldali politikussal, aki szerint "népirtással érnek fel" az ENSZ "igazságtalan kereskedelmi büntetôintézkedései".

Anyagi sikert hozott a McDonald´s magyarországi akciója a leukémiás gyerekek megsegítésére: a McHappy Day és a jótékonysági vacsora bevételeibôl több mint hatmillió forintot utaltak a gyermeksegély számlájára.

Észak-koreai katonák múlt pénteken ismét behatoltak a két Koreát elválasztó fegyvermentes övezetbe, és a levegôbe lövöldöztek. Mind Szöul, mind Washington nyugodtan reagált az újabb provokációra.

Kína föld alatti kísérleti atomrobbantásokra készül, és ehhez alagutakat készít - állítja a Tokyo Shimbun című japán lap. Kína tavaly két kísérleti robbantást hajtott végre, és június végén Genfben részt akar venni az atomtesztek betiltásáról szóló tárgyalásokon.

Az ENSZ jelentése szerint tíz évvel a csernobili katasztrófa után még mindig növekszik a megbetegedések száma Ukrajnában. Nôttek a vérkeringéssel kapcsolatos betegségek, a csont- és izombántalmak; egyedül a leukémiás betegek száma nem növekszik.

Olasz bírók azzal vádolják a maffia két szervezetét, a Ndranghetát és a Camorrát, hogy Kelet-Európából radioaktív hulladékot szállítottak, majd a tengerbe süllyesztettek. Több kelet-európai kormány állítólag - nukleáris cégekkel karöltve - együttműködik az olasz maffiával.

A Világbank adatai szerint a nagyvárosok levegôjének ólomszennyezettségéért 90 százalékban az ólmozott üzemanyag felel, és csak 10 százalék származik ipari üzemekbôl. A Világbank ezért arra buzdítja a kormányokat, hogy adókedvezményekkel segítsék az ólommentes benzin terjedését.

Két évvel a ruandai népirtás után még mindig 54 ezer ottani gyerek keresi szüleit. A többségében hutu gyerekek a ruandai Nagy Tavaknál vagy szomszédos menekülttáborokban tengôdnek.

Szlovéniában ünnepelte 76. születésnapját II. János Pál. A pápa látogatásával kívánta enyhíteni a Ljubljanával való feszült viszonyt; az állam ugyanis csak nehezen hajlandó visszaadni az egyházi vagyont.

Figyelmébe ajánljuk