Tartalom

MaNcs, VIII. évf. 21. szám, (1996.05.23. (1996-05-23)

Egotrip

Egotrip

Vágvölgyi B. András: Elektrosokk

Kedvenc magazinom, a digitális forradalom zászlóshajója, a Wired című San Franciscó-i lap közöl havonta listát arról, hogy mi az, amit wirednek (bedrótozottnak, coolnak), és mi az, amit tirednek (fáradtnak) tartanak. (Lapunk hasábjain Nyírô András tökélte el magát, hogy ezt a szittya homályban is meghonosítja, drótos és fótos magyarításban.) Az áprilisi számban fáradtnak jelölték Prágát, és felvillanyozottnak Budapestet. Tavaly Cambridge-ben (Massachussetts állam, USA) találkoztam egy hölggyel, bizonyos Esther Dysonnal, aki a digitálforradalmár szakma Pravdájának, a Release 1.0-nak a tulajdonosa és mindenese, néhány jól menô számítógépes vállalkozás haszonélvezôje, ôt kérdeztem: digitálforradalmilag mit tart érdekesnek Kelet-Európában. Esther Dyson - a Vanity Fair magazin szerint az új világrend kialakítói közül globalice ô a 47.; az 1. Rupert Murdoch multimédiacézár - szerint Oroszország mindenképpen érdekes, nemcsak forradalmi hagyományai, de fôként tiszteletre méltó méretei miatt. Dyson asszony szerint aztán érdekes Magyarország is, lepôdj meg e helyt, ó, Nyájas Olvasó!, igen: relatív fejlettsége okán.

Egotrip

Turcsányi Sándor: Láthatás

Balázs Samu, a magyar színjátszás és film meghatározó színészegyénisége tizenöt éve halt meg. Ma (18-án) lenne kilencvenéves, ma is játszhatná még a 87 éves öreg inast a Cseresznyéskertben. A nagy színészeket mindig túléli egynéhány legenda és anekdota. Róla úgy szól az egyik, hogy az ún. népi demokratikus érában is konokul ôrizte arisztokratikus szokásait, haláláig inas öltöztette, nélküle föl se tudta volna venni a mellényét. Az üzenet eltéveszthetetlen, egy úr a pokolban is úr, ahogy a mondás tartja. A legendának az sem árt, hogy Balázs Samu nem volt sem fônemes, sem pénzarisztokrata, valójában szegény és népes erdélyi családban született a szép nevű Bánffyhunyadon. De kiváló karakterszínész volt, akit alkata, beszédkultúrája, száraz lénye, fanyar humora az elôkelô úr (és az intrikus) szerepkörére predesztinált. E nemben eljátszott mindent, amit lehetett, a Dalolva szép az élet reakciós karnagyától az agg Ferenc Jóskáig, Lucifertôl Albino Albinig, aki egy finom fehér egér a Minden egér szereti a sajtot című mesejátékban. De volt ô labanc tiszt és nyilas körzetvezetô is; kivált a szocreál legvadabb korszakában nem nélkülözhették mint a pozitív hôs antitézisét.

Publicisztika

Publicisztika

Részben szabad

Lassan nyár, félidô, de nem mint a BEK-döntôben, itt nem futnak le a pályáról a csapatok, nincs frissítô, edzôi tanácsok, meghitt öltözôszag, itt csak a büdös van. Itt csak azt lehet tudni, hogy eltelt a fele, itt csak a pályaszélrôl lehet bekiabálni, hogy mi is történt eddig, mi történhet még, aztán majd megint eltelik annyi idô, mint eddig, és akkor majd megint jól megméretôdik minden. Ahogy száz nap után mérleget vonnak, úgy itt is mérlegel majd sok remekbe szabott hírlapíró, politológus, közkolbász és özv. Kodelka Pálné. Sok haszna persze ennek sem lesz, mert az ún. nagy társadalmi folyamatok köpnek ezekre a mérlegekre, a hivatásos és amatôr ítészi vélemények egyébként is tompán pukkannak légüres térben.

Olvasói levelek

Olvasói levelek

Olvasói levelek

Úgy hiszem, TGM-nek nincsen szüksége az én védelmemre, de az biztos, hogy egy ilyen tartalmú és hangulatú levél mellett jóérzésű ember nem megy el szavak és gondolatok nélkül.

Belpol

Belpol

Kulturális hírek

Fotó Dusa Dusa Gábor képei az utóbbi évek során rendszeresen jelentek meg a MaNcs-ban. Felvételeibôl most kiállítást rendezett a Gazdagréti Közösségi Ház Rét Galériájában (Törökugrató u.

Belpol

Fókusz (Alapszerzôdés, kiegészítések nélkül)

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) megfigyelte az alakuló kisebbségi önkormányzatokat, derül ki egy többek között lapunkhoz is eljuttatott, 1995. december 20-i keltezésű, szigorúan titkosnak minôsített feljegyzésbôl. Az NBH Baranya megyei kirendeltségének munkatársa a cigány, szerb, német, bolgár és horvát önkormányzatokat említi jelentésében, mellékelve a kisebbségi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatát, valamint vezetôik nevét és címét. Nikolits István, a titkosszolgálatot felügyelô tárca nélküli miniszter - aki állítása szerint a sajtóból értesült a történtekrôl - vizsgálatot rendelt el az ügyben. Szerinte 1992-ben kezdték el figyelni a megyében élô nemzetiségi vezetôket, a délszláv háború okozta menekülthullám miatt. A miniszter sem tudja, miért terjedt ki a megfigyelés cigány és német nemzetiségi vezetôkre is, de hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak semmilyen hírigénye nincs a nemzetiségi szervezetekkel kapcsolatban. A horvát önkormányzat megyei vezetôje szerint a megfigyelések célja az esetleges kisebbségi autonómiatörekvések és az önkormányzatok kapcsolatrendszerének feltérképezése lehetett.

Belpol

Utánlövés (Utánlövés)

Mellélövés, mert könnyű messzirôl átlagolni, csak vajon mi az igaz. Indiában nemcsak a regionális pártok regionálisak, a nagy, országos pártoknak is több a rétege belül, mint ahogy ezt innen olyan egyszerű volna elképzelni.

Belpol

"India nem fog szétesni" (Partha S. Ghosh indiai társadalomtudós)

Indiát ésszel fel nem érheted, dalolta volna Tyutcsev orosz költô, ha túllátott volna az orrán: 900 millió ember, hétszáz nyelv és dialektus, a szokások és tradíciók átláthatatlan sokasága, a kasztrendszer, a nagy világvallások mindegyike: mintha Európát próbálná meg egyetlen szélütött kormány egyben tartani. A múlt hónapban választásokat tartottak, és a relatív többséget a hindu nacionalista Bháratíja Dzsanata Párt (BJP) szerezte meg. Sokan gondolják katasztrófának a történteket, s vizionálják az etnikai és társadalmi feszültségek közeli kiélezôdését - nem így interjúalanyunk, az Indiai Társadalomtudományi Tanács igazgatója.

Belpol

Neonácik Európában: Mínuszosokk

Neonácik természetesen mindig - legalábbis 1945 óta: addig náciknak hívták ôket - voltak, konjunktúrájuk azonban viszonylag új keletű, igazán divatba pedig csak 1985 májusa, a Heysel-stadion óta jöttek. Azelôtt néhány molyette öregúr és molett és/vagy acélos delnô alkotta a derékhadat, szerepelt a mínuszos hírekben: néhányuk itt-ott horogra került, megmártózott az ismertség fényében, darab ideig megosztozkodva a Loch Ness-i szörnnyel meg egy nagymellű démonnal a bulvársajtó címlapjain, aztán kapott néhány évet, jobbára felfüggesztve, és annyi.

Belpol

Gazdaságpolitika: Pillantás körbe

A Bokros-csomag után Medgyessy pénzügyminiszter inflációellenes és adócsökkentô szándékai felvetik a kérdést: vajon olyan helyzetben van-e Magyarország, ami valóban megengedi, hogy jobban éljünk, avagy csak a választási harc kezdetén kívánja megnyerni magának az embereket a szocialista párt?

Belpol

Koalíciós megegyezés: Visszaszívta

A Koalíciós Egyeztetô Tanács (KET) hétfôi ülését követô sajtótájékoztatón Horn Gyula miniszterelnök, miután töretlen bizalmáról biztosította, megkérdezte Kuncze Gábor belügyminisztert: "Nem tudom, a te bizalmad töretlen-e?" "A belügyminiszterben természetesen", felelte a belügyminiszter. "És a miniszterelnökben?", keresztkérdezett a miniszterelnök. "Ezt a kérdést lezártuk", hangzott a válasz. Horn Gyula nem sértôdött meg Kuncze pikírt megjegyzésén, hanem vállat vonva, kezet széttárva imigyen összegzett: "Le van zárva, tessék!"

Külpol

Külpol

Bosznia: Menni és maradni

Lapzártakor úgy tudni: a háborús bűnös Radovan Karadzic, az úgynevezett boszniai Szerb Köztársaság (RS) elnöke nem vonul vissza, Biljana Plavsic elnökhelyettes csak a nemzetközi küldöttségek elôtt menti ki fônökét, a boszniai szerbek pedig egy újabb népszavazáson tanúsíthatják vezetôjük iránti rajongásukat.

Külpol

Új olasz kormány: Támogató szorítás

Aprólékos volt a méricskélés, precíz a centizés, a döntés viszont lendületes. Az április 21-i olasz választások gyôztese, a balközép Olajfa-koalíció miniszterelnök-jelöltje, Romano Prodi múlt pénteken, pár órával kormányfôi megbízatásának kézhezvétele után már át is adta Scalfaro államfônek a kabinetlistát. Valószínű, hogy a kormány megkapja a törvényhozás bizalmát, kérdéses viszont, hogy mikor, milyen számlát nyújtanak be ezért a szükséges külsô támogatók.

Zene

Zene

Katona József Színház: A domina démona (Bartók Béla-Bozsik Yvette: A csodálatos mandarin)

Apacsok, jampecek, huligánok és rockerek után a 90-es évek szcenikusa a Katonában szadomazóra veszi a formát. Se zsiványtanya-romantika, se West Side Story-s kültelkiség: a csavargók helyén fémmel kivert fekete bôrszerkókban gyors kezű kung-fu-harcosok, wrestling-idióták, transzvesztita bájfiúk nyomulnak. Csupa punkfrizurás, narkós, lepattant fazon - izomkodnak, taperolnak, lihegnek, nyálaznak orrba-szájba. Eszelôsen gusztustalanok.

Zene

Film: Mechanikus méregkeverô (Benjamin Ross: Egy fiatal méregkeverô kézikönyve)

Nehéz olyan családban ôrültnek lenni, ahol a lakberendezési hóbortok kimerülnek a parkettutánzatú linóleumban, a szórakozás tíz éve csak a Dickie Boone Show tévéváltozata, a kommunikáció pedig a pofonokra és artikulálatlan üvöltésekre redukálódott. Valahogy így kezdôdhetett a hatvanas évek Angliájában az eredeti történet is.

Zene

A nép ópiuma: Szexis hétvége (Hívd Andreát! - Szerelmi útmutató - Miss Nudi Hungary)

a jelentôs képminôség-javulás mellett magát a műsort is alaposan megerôsítette. Szombaton, a Bix - Változat egy legendára című káromkodós akciófilm után az erôs lelkűek már csak ezért sem mentek dorbézolni. A Hívd Andreát! még mindig a tévéjegyzetírók végsô mentsvára. A fôcím telitalálat: Szenes Andrea komputergrafikai alapon újabb és újabb Szenes Andreákká alakul, amit borzalmas kísérôzene tesz feledhetetlenné. Andrea igazából videóra rögzítve élvezhetô. Ha ugyanis csak az adást néznénk, soha nem hinnénk el, hogy azokat mondja, amiket. Például hogy "Itt a Hívd Andreát Magyarország beszélget". Jó, errôl a mondatról hamar kiderül, hogy Andrea kajakra ezt akarta mondani, mert a reklámblokkok után szó szerint elmondja megint. Egyébként is, a stáblistánál ki van írva, hogy Súgógép Iksz Ipszilon. Vélhetôen Súgógép vállalta a felelôsséget a következô három mondatért:

Tudomány

Tudomány

Forinthamisítás

1946, a forint bevezetése óta nem készült olyan hamisítvány, amely akár csak elemi szinten is képes lett volna lázba hozni az országot. A forinthamisítás kriminalisztikai hordereje megrekedt a házi feladatként forintot rajzoltató rajztanárok és váratlan, átütô tehetségként debütáló apukák szintjén. Talán a magyar iskolarendszer fonákságaira nézve is megszégyenítô, hogy a hamisítványok száma megmaradt az évi egy-két darab százforintos szintjén.

Tudomány

HYPE

Azt jelenti, bôr alá adott (hypodermic) injekció, illetve injekciós tű. Meg azt, hogy löket, lövés, drog. Aztán divatôrület, eszement csinnadratta valami újdonság körül. Végül: gondosan tervezett reklámhadjárat új termék bevezetésére. A piac behülyítése.