Szabálytalanul üzemelt a budavári parkolás az ÁSZ jelentése szerint

  • narancs.hu
  • 2019.11.01 11:11

Belpol

Működésének átláthatósága és elszámoltathatósága 2015 és 2017 között nem volt biztosított. Ez derül ki az ÁSZ júniusi jelentéséből, amit csak most tettek közzé.

Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű, valamint a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű. Merthogy számviteli beszámolóit 2015-2017. években nem támasztotta alá leltárral, beszámolója nem volt megalapozott, ezért működésének átláthatósága és elszámoltathatósága nem volt biztosított.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata teljes tulajdonában lévő Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeletető Kft.-t 2010-ben 20 millió forint jegyzett tőkével alapította. A társaság feladata a Budai Vár védett várakozási területén, több övezetre tagolt gépjármű beléptető, és parkolási rendszer üzemeltetése és a karbantartási feladatainak az ellátása. A társaság az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett vagyonkezelésbe vett vagyonnal, és nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt gazdasági társaságok közé.

Az ÁSZ ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az ellenőrzött időszakban az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakította-e, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e és kötelezettségeit teljesítette-e. Az ellenőrzés vizsgálta továbbá, hogy a társaság biztosította-e a vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése, és a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása révén, valamint szabályszerűen gondoskodott-e a társaság használatában lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről, gyarapításáról, hasznosításáról.

Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat polgármesterének és a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.ügyvezetőjének egy-egy javaslatot fogalmazott meg. A javaslatokat megalapozó megállapításokra az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekes, hogy a jelentés június 20-i keltezésű. Viszont úgy tűnik, egészen eddig nem volt elérhető, vagyis még csak véletlenül sem akarta senki, hogy efféle vizsgálati eredmények bármilyen módon befolyásolják a választást. Hasonló esetről számolt be Baranyi Krisztina a IX. kerületben, ahol az átadás-átvételt követően derült csak ki, hogy az Állami Számvevőszék, súlyos, több milliárdos szabálytalanságot tárt fel az önkormányzat projektcégénél, a FEV IX. Zrt-nél.

Neked ajánljuk