Törvényálom

  • Kálmán C. György
  • 2012. október 9.

Első változat

Nagyon szépet álmodtam.

Azt álmodtam, hogy „felmérvén azokat a súlyos aránytalanságokat, amelyek az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról végrehajtása során keletkeztek, jelesen, hogy bizonyos sportegyesületek rendkívüli összegekhez jutottak a társasági adókedvezményt elérni kívánó adózók jóvoltából, az Európai Közösségekhez való társulásból eredő szempontok érvényesítése érdekében az Országgyűlés a társasági adózás szabályairól szóló törvényt a következőképpen módosítja:

a 22/C § helyébe a következő szöveg lép:

22/C § (1) Kulturális intézmények, alkotók, előadók és játszó-, kiállító- és közösségi terek támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):

a) kulturális szövetségek részére

aa) művészi, kulturális és tudományos utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,

ab) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerinti hivatásos alkotó és előadó részére, valamint az amatőr alkotó és előadó részére a a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –,

ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,

ad) a kulturális, művészeti és tudományos események biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,

ae) képzéssel összefüggő feladatokra;

b) a kulturális, művészeti és tudományos országos szövetsége tagjaként működő amatőr szervezet – ideértve a a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvényben meghatározott szabályok szerint a szövetség tagjaként működő művészeti, kulturális, tudományos iskolát is – részére

ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,

bb) a művészeti-tudományos versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,

bc) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerinti hivatásos alkotó-előadó részére, valamint az amatőr alkotó-előadó részére a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –,

bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,

be) a kulturális, művészeti és tudományos rendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,

bf) képzéssel összefüggő feladatokra;

c) a művészi, kulturális és tudományos országos sportági szövetségek tagjaként működő hivatásos szervezetek részére

ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,

cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,

cc) a művészi, kulturális és tudományos rendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,

cd) képzéssel összefüggő feladatokra – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható –,

ce) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható –;

d) a művészi, kulturális és tudományos tevékenységek fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére

da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,

db) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerinti hivatásos alkotó-előadó részére, valamint az amatőr alkotó-előadó részére a kultúráról, művészetről és tudományról megalkotandó törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –,

dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,

dd) a kulturális, művészeti és tudományos rendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,

de) képzéssel összefüggő feladatokra,

df) versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására;

e) a kultúra, művészet és tudomány stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami kulturális, művészeti és tudományos célú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító köztestületek ré---”

És akkor (hely híján) felébredtem.

Figyelmébe ajánljuk