Felcsuti Péter

Mint a Bourbonok....

Felcsuti Péter

1999 őszén akkor még aktív bankvezetőként és a Bankszövetség elnökségének tagjaként más nagyobb bankok és biztosítótársaságok első számú vezetőivel együtt meghívást kaptam a Parlamentbe a miniszterelnökkel folytatandó megbeszélésre.

Orbán Viktor oldalán Járai Zsigmond pénzügyminiszterrel nem sokáig vesztegette az időt; rövid bevezető után közölte, hogy szándékában áll, hogy az év végéig eltávolítsa posztjáról a jegybank akkori elnökét, Surányi Györgyöt. Indoklásul bizalomhiányt említett, közelebbről azt, hogy ő elvesztette bizalmát Surányiban.

A résztvevők közül néhányan – felocsudva az első meglepetésből –  próbáltuk figyelmeztetni a miniszterelnököt, hogy ez nem lenne szerencsés lépés. E sorok írója illő tisztelettel még arra is megpróbálta felhívni a figyelmet, hogy a miniszterelnöki bizalom megléte, vagy nem megléte nem releváns a jegybank elnök vonatkozásában. Ám a miniszterelnök udvariasan bár, de visszautasította ellenvetéseinket.

Surányi eltávolítására aztán mégsem került sor, ebben talán az is közrejátszhatott, hogy alig hat hónap volt hátra a mandátumából.

A most beterjesztett két törvénytervezet  – az MNB és a PSZÁF összevonása, illetve a jegybank törvény módosítása – alig burkolt célja Simor András jegybank elnök eltávolítása, illetve a jegybank függetlenségének korlátozása.

E helyütt csak utalásszerűen érdemes taglalni, miért is van szükség intézményi és személyi értelemben egyaránt független jegybankra: a jegybank a pénzkibocsátás monopóliumának birtokában érdemben képes korlátozni a kormány „fiskális alkoholizmusát” (Kopits pontos metaforája). Másfelől, és ez legalább ennyire fontos, a jegybanki függetlenség fontos üzenet a befektetőknek is; a függetlenség bárminemű meggyengítése – még fiskális alkoholizmus nélkül is -  önmagában rontja az ország megítélését, ami egyszerre nehezíti és drágítja az államadósság refinanszírozását.

A mostani előterjesztések beilleszkednek azon intézkedések sorába – Alkotmánybíróság, Költségvetési Tanács, bírói rendszer  -  amelyek célja az intézményi hatalommegosztás lebontása és a végrehajtó hatalom korlátozásának gyengítése. A negatív visszacsapás borítékolható; az Európai Központi Bank magától értetődően tiltakozik, ahogy a Brüsszeli Bizottságtól és a meghatározó uniós országoktól sem számíthatunk semmi jóra.

Mindez az IMF/EU tárgyalások megkezdése előtt, amikor az ország elemi érdeke lenne, hogy minél gyorsabban létrejöjjön a megállapodás.

Az ember csak ámul és bámul és a Bourbonokra gondol, akik semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak. A különbség persze nem elhanyagolható; a Bourbonok saját sorsukat rontották, Orbán Viktor és csapata mindannyiunkét.

Neked ajánljuk