Kiállítás

A fogyasztói művészet időtlensége

Natalia LL: Opus Magnum

  • - jerovetz -
  • 2012. február 22.

Képzőművészet

Ritkamód intenzív reakciók az elmúlt évtizedek művészeti történéseire, mindig egyértelmű kapcsolódások, és mindig eredeti megnyilvánulások jellemzik Natalia LL műveit.

Érzékeny válogatás került az Ernst Múzeumba (a kurátor maga a művész - a szerk.), mely úgy állítja elénk a Natalia által vizsgált problémakört, hogy megértéséhez nem kell feltétlenül ismernünk a neoavantgárd művészetet, hanem szimplán belehelyezkedhetünk egy látásmódba. És bár a képek keletkezési dátuma olykor évtizedekkel korábbi, ezt a látásmódot a kiállítás anyagát nézve nem is érezzük a jelentől távolinak, sőt, az egész életmű teljesen időtlennek és örökké aktuálisnak tűnik.

Persze a történetiségből kiszakítva bizonyos művek csak magányos játékok: ilyen helyzetbe kerül a hatvanas-hetvenes évek strukturalizmusa és szemiotikamániája nélkül a nyitómű, melyben a művész saját nevének betűiből kreál újabb szavakat (a hét faktoriálisát), melyeket egymás mellé ír több printen. Még izgalmasabb eset aNATALIA IST SEX (1974), melyben a három szóból álló felirat betűi fotókból állnak össze, melyek a vezérmotívum különféle pillanatait és pozícióit ábrázolják. Egy önálló nyelv születik a képek formáiból, reflektálva a betűk alapformáira és az abban betöltött helyzetre. Szextipográfia, mondhatnánk felületesen, azonban itt a szöveg-kép fúziónak egy technicista - és egyúttal mágikus, az alapjelentéseket többszörösen fölülíró, majd újra kifejező - megoldását találjuk. Szöveg-betű-kép-fotó-szín-betű-szöveg: így haladhat figyelmünk egy ismeretlen dimenzióban. Natalia LL egységet teremt az érzéki, az intuitív és a kombinatív között.

A korai művek másik fontos csapata a Fogyasztói művészet címet viseli, melyeknek társadalomkritikai jellege most talán aktuálisabb, mint amikor készültek (1972-74). Akkor - a pop-art és Warhol lázában - a triviális tartalom, a monoton ritmika kitüntetett pozícióba állítása valamifajta bujkáló transzcendenciát is sejtethetett, az alkotások mintegy önmaguk maszkjai is lehettek. A fotókon és filmeken egyébként egy banánevő nőt látunk sorozatba kombinálva, ahogy a banánt eszegeti, illetve "játszik vele". Ennek folytatása a Poszt-fogyasztói művészet sorozata, melyben a modell szája körül már csak valamiféle nedv látható, utalva a "bevégeztetésre". Ez helyezi az életművön belül az időtlen érzéki és propagandaszériát ironikus-drámai kontextusba.

A warholi világ, a "fogyasztói" dimenzió kiterjesztése, a szexualitás termékként való megjelenítése, az elidegenedés ügyein nem fog az idő.

Hogy a jelen felé haladjunk, a kiállítás nagy egységeiben (egy rövid átvezető után) a következő Wagner és az ő érzelmi-érzéki kettőssége. A testben rejtőző megújulást a művész Odin mindig megfiatalodó alakján demonstrálja. Az eddig nagy becsben tartott banán is pórul jár: az Istenek alkonyának hangjaira egy kard döfi át, majd ritmikusan csuszatolódik benne. A monitor körül egy halom kála - a virág a szépség szimbóluma, hatalmas falloszbibével. Szóval itt fordul a kocka, a nő mindent legyőz.

Ernst Múzeum, nyitva március 18-ig

Figyelmébe ajánljuk