Átparancsolt kisiskolások – Iskolavita Borsodban

  • narancs.hu
  • 2015. április 3.

Kis-Magyarország

Látszólag minden előzmény nélkül született döntés arról, hogy a jövőben a borsodbótai iskola helyett Putnok Serényi László Általános Iskolája lesz az az intézmény, ahová kötelező felvenni a királdi gyerekeket. A szülők többsége ezzel nem ért egyet.

Királd község általános iskolás tanulóiból jelenleg 24 tanul Borsodbótán, tízen Ózdra, 14-en Putnokra járnak. A szabad iskolaválasztás miatt dönthetnek ugyanis a szülők arról, melyik oktatási intézményt preferálják. Csakhogy a királdi képviselő-testület a napokban úgy határozott, hogy a jövőben Putnokon kell beiskoláztatni az egykori bányászközség gyerekeit.

Presztízs vagy erőpolitika?

A királdi szülők nem értik, mi lehet a döntés mögött, amikor már a normatíváért vívott harc sem állhat a háttérben. Újabban ugyanis létszámfinanszírozás helyett csoportfinanszírozás zajlik az oktatásban, aminek az a lényege, hogy a támogatás lehívásához legkevesebb 14 tanulónak kell lenni egy osztályban. Márpedig ez a kitétel úgy Borsodbótán, mint az új beiskolázási helyként megjelölt putnoki Serényi László Általános Iskolában is teljesül. Volt, aki presztízs szempontokat emleget, mondván, a királdi képviselők jobban szeretik a városi iskolát, mint a falusit. Egy másik felnőtt a politikai vonalat emlegette: Putnokon kormánypárti, Borsodbótán munkáspárti a polgármester, és ahogy fogalmazott, ez az eset is hűen tükrözi az elmúlt négy év erőpolitikáját. A nyilatkozók kérték nevük elhallgatását, mivel nem szeretnének kimaradni a közmunkaprogramból, vagyis bosszútól tartanak.

false

A Klik Borsodbótai Körzeti Általános Iskola néhány éve központi szerepet tölt be a borsodi Hegyhát térségében. Arrafelé is alaposan csökkent a gyermekek száma, emiatt megszűnt az oktatási intézmény Királdon, Csernelyben, Nekézsenyben, Csokvaományon és Sátán is. Utóbbit a 2013/2014-es tanévben még működtette a Derdák Tibor-féle dr. Ámbédkár Iskola, ám nem tudtak megfelelő létszámot toborozni, ötven fő pedig kevés a nyolc osztályban a nullszaldós működéshez. A településekről a szülők igyekeztek a nekik legmegfelelőbb iskolába íratni gyermekeiket, az elsődleges célpont Dédestapolcsány és Szilvásvárad lett, de Putnokon, Farkaslyukban és Ózdon is tanulnak hegyháti gyermekek. A törvények lehetővé teszik, hogy ha a diákok elkezdik valamelyik településen az alsó tagozatot, azt – függetlenül a létszámtól – ott is fejezhessék be, amennyiben a szülő ehhez ragaszkodik. Így történt Nekézseny községben, ahol három alsóssal és egy pedagógussal indult az idei tanév a dédestapolcsányi igazgató irányítása mellett.

Nagy utazás

A sátai tanulókat 2015. szeptembertől a borsodbótai iskola vette át, így nőtt a létszám 168 főre. A környező településekről történő iskolába járáshoz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy szerződtetett dédestapolcsányi vállalkozóval biztosítja az iskolabuszos utazást. A járat reggel 7 órakor indul Sátáról, amiről a gyerekek Borsodbótán leszállnak, majd ezután megy Királdra és onnan is iskolába szállítja a tanulókat. A négy upponyi gyerek utaztatását egyelőre a helyi önkormányzat oldja meg.

A Putnokra járó tanulóknak viszont rövidek az éjszakák, hiszen reggel 6 óra 10 perckor indul az iskolabusz Királdról Sajómercsén és Sajóvelezden át, ami egy óra utazás. Sajóvelezdi vállalkozóé az autóbusz, aki idén közel két és fél hónapon keresztül nem kapta meg a szerződésben szereplő összeget a KLIK-től, ezért leállította a járatot. Egyetlen nap járatkimaradás elég volt ahhoz, hogy átutalja a pénzt az iskolafenntartó.

Látszat tájékoztatás

Március 12-én Királd község polgármestere arról tájékoztatta a községben élő gyermekek szüleit, hogy szeptembertől a putnoki iskolába kell íratni a helybéli tanulókat. Mivel ez a hír korábban már kiszivárgott, az érintett 18 szülő petícióval fordult a megyei kormányhivatalhoz, egyértelműen kiállva a borsodbótai intézmény mellett. A tájékoztatóra a kormányhivatal oktatási főosztályának helyettes vezetője érkezett Királdra. Forssáunk szerint László István kifejtette, mindegy, mit mond a szülő, ha a testület másképpen dönt. Hozzátette, ha ő képviselő lenne, nem menne el szótlanul ennyi ember véleménye mellett. Ezután felszólította a jelen lévő képviselőket és a polgármestert, hozzák meg döntésüket és azt juttassák el a kormányhivatalhoz.

Egy helybeli úgy tudja, sem az ominózus gyűlés utáni pénteken, sem hétfőn nem volt rendkívüli képviselő-testületi ülés, ennek ellenére kedd reggel már megérkezett a kormányhivatalhoz a testület válasza.

Polgármesteri játszma

Zupkó Andrásné polgármester azután kereste meg tudósítónkat, hogy egy képviselője nyilatkozott a narancs.hu-nak, majd később visszavonta az általa mondottakat arra hivatkozva, hogy kényes az ügy. Királd polgármestere szerint a borsodbótai iskolaigazgató keveri a kártyákat, és ő keltett pánikot a szülők körében. Úgy fogalmazott, a BAZ Megyei Kormányhivatal azért döntött a változtatásról, mert Királd a putnoki járáshoz tartozik. Egyébként amikor Szipoláné Kriston Judit igazgatónő őt megkereste a kormányhivatali határozattal, együtt mentek be az oktatási főosztály vezetőjéhez, aki Demeter Ervin (Fidesz) kormánymegbízott kabinetfőnöke. Ezután került sor a szülők tájékoztatására, ahová Társy József főosztályvezető helyettese érkezett. Az eseményről Zupkóné telefonon hívta fel Társyt és arra kérte, tartsa be a szóbeli megállapodást, ami a szabad iskolaválasztásról szólt. Csakhogy ez törvényben garantált jog, ami megilleti a tanulót szóbeli megállapodás nélkül is. Azt viszont titkolta a királdi emberek előtt, amit a KLIK lapunkkal közölt, miszerint „az érintett önkormányzatok bírnak véleményezési, javaslattételi jogkörrel, így Királd és Putnok »megállapodása« az irányadó”.

Királd önkormányzatának kérésére

A változások érintik a Klik Ózdi Tankerületet is, amelynek igazgatója válaszolt a feltett kérdésinkre. Szentandrássy Béla kijelentette: „Királd Község Önkormányzata kérelmezte, hogy a település tanulói tekintetében ne a Borsodbótai Általános Iskola legyen a kötelező felvételt biztosító intézmény, hanem a putnoki Serényi László Általános Iskola, mivel – elmondásuk szerint – több tanulójuk is Putnokra jár iskolába. Putnok Város Önkormányzata a kérést támogatta, ezért a beiskolázási körzet módosításra került. A beiskolázási körzethatárok egyébként azt mutatják meg, hogy melyik az az állami fenntartású általános iskola, amelyik az adott utcában/településen lakó tanuló felvételét nem tagadhatja meg. Ha a szülő másik iskolába akarja vinni gyermekét, akkor ezt minden további nélkül megteheti. Természetesen a másik iskolának először a felvételi körzetéből kell valamennyi hozzá jelentkező tanulót felvennie, és csak utána töltheti fel a létszámot körzeten kívüli tanulókkal. Az iskolabusz – felmenő rendszerben – a már Borsodbótai Körzeti Általános Iskolába beíratott tanulókat továbbra is szállítja, illetve a Klik Ózdi Tankerülete gondoskodik ezen tanulók utaztatásáról az intézmény és lakóhelyük között.”

false


Mivel a hivatal a változtatást felmenő rendszerben javasolta, így ősztől az elsős tanulók utaztatásának támogatása sem volt egyértelmű. Számukra a Klik Putnoki Tankerülete biztosítja az utazást a lakóhely és a kötelező felvételt biztosító intézmény között” – áll a Klik válaszában, ami arra utal, hogy Borsodbótára viszont csak saját költségen járhatnak iskolába az elsős gyerekek.

Átvállalják a Kliktől

Borsodbóta polgármestere csak legyintett mindezek hallatán. Szerinte zajlik a kisiskolák ellehetetlenítése, amihez sajnálatos módon a szomszédos Királd vezetése is partner. Gulyás János elmondta, a napokban megismerték a határozatot, ami után úgy döntött az általa vezetett önkormányzat, hogy támogatni fogják a királdi elsősök utaztatását az iskolájukba. A helyi vezetés egyébként mindig sokat áldozott oktatási intézményére, építettek tornatermet és beszerezték a legmodernebb informatikai berendezéseket is. A kitűnően felszerelt iskolában az elmúlt 20-25 évben minden gyerek elvégezte a nyolcadik osztályt, és ami mások számára talán irigylésre méltó, a nyolcadikból kikerült minden tanulójuk továbbtanult. Természetesen ott is megbuknak a rosszul tanulók, és volt olyan gyerek, aki 18 évesen ballagott. Gulyás János azt sem hallgatta el, hogy mintegy évtizede többségben vannak náluk a hátrányos helyzetű tanulók, ám a nyertes pályázatok révén rendre sikerül az integráció, a felzárkóztatás. Ilyen volt legutóbb a pedagógiai-módszertani megújulás céljából zajlott képzés 13 fő pedagógus és 147 tanuló részére. Az uniós és hazai forrásokból megvalósult kétéves projektnek köszönhetően több nyelvi vetélkedőt, egészségnapot, diákszakkört, sporttábort és erdei iskolát rendeztek. A tanrendbe bekerültek a projekt során szerzett új ismeretek és módszerek, valamint más iskolák jó gyakorlatát is átvette az intézmény. A projekt keretében több nagy értékű informatikai és sporteszközt is beszereztek, de nagy hangsúlyt kapott a konfliktuskezelés is.

Megkerestük Szipoláné Kriston Judit iskolaigazgatót is, aki korábban hangoztatta aggályait a határozat kapcsán. A nyilatkozat elől azonban elzárkózott, mondván, nem szeretne magának kellemetlenséget okozni.

Neked ajánljuk