Gokartok zaja megy a nyaralók agyára Fövenyesen

Kis-Magyarország

Egy szomszédos gokartpálya miatt nem tudnak pihenni a nyaralók Fövenyesen, idén nyáron aláírásgyűjtésbe is kezdtek. A pálya ráadásul egy másik településhez tartozik. 

A béke szigete – ez az érzés foghatja el azokat, akik a Balaton északi partján fekvő Fövenyesre látogatnak. A Tihanytól nyugati irányba nagyjából öt kilométerre található üdülőfalut az 1930-as években alapították, és eddig megúszta a napjainkra jellemző gigantikus betelepítéseket, beruházásokat.

A körülbelül húsz kis utcából álló településen alig néhány állandó lakos él, többségében nyaralók épültek itt az elmúlt évtizedekben. De van itt minden, ami a szokásos és imádott balatoni nyaraláshoz szükséges, a Balaton pedig mindössze pár száz méterre van a tótól legtávolabb eső nyaralótól is. Fövenyes népessége így a nyári időszakban akár több ezerre duzzadhat az ideiglenesen itt üdülőkkel, strandolókkal és az állandó nyaralótulajdonosokkal együt.

A település határában hosszú évek óta működik egy gokartpálya. A motorok a nyári szezon alatt délután 2-kor bőgnek fel, a futamok a késő esti órákban is mennek. A közelben lévő, pihenni vágyó ingatlantulajdonosokat pedig már régóta zavarja az olykor este 10 óráig is tartó versenyek zaja. 

Akali, Udvari, Fövenyes

„Irtó hangos, nem kell ecsetelni. Méltatlan egy településhez, ahová főleg pihenni járnak az emberek, hogy főszezonban, este 8 után, ilyen tevékenység legyen. Haladéktalanul meg kellene szüntetni” – fejti ki véleményét az egyik fövenyesi nyaralótulajdonos (az egyszerűség kedvéért nevezzük Norbertnek), aki felkarolta a gokartpálya elleni tiltakozás ügyét, és idén nyáron aláírásgyűjtésbe kezdett a településen.

Állítása szerint több oldalnyi szignót sikerült összeszednie. (Ebből lapunkhoz mintegy 40 tényleges aláírást bizonyító dokumentum jutott el.) A tiltakozóknak azonban azért nincs könnyű dolga, mert Fövenyes, különösen a nyugati széle egyfajta közigazgatási kuriózum.

Mivel a településnek csak alig van állandó lakossága, ezért a tőle 1-2 kilométerre keletre található Balatonudvarihoz tartozik (a hivatalos neve Balatonudvari-Fövenyes). Ennél azonban sokkal nagyobb akadály a tiltakozók előtt, hogy hiába van Fövenyes határában a gokartpálya (aminek a neve is az, hogy Balaton Gokart Fövenyes), hivatalosan már a település nyugati szomszédja, Balatonakali területén fekszik

A településhatárokat ugyanis úgy osztották fel, hogy Fövenyes legnyugatibb utcája (a Strand utca) jelöli a falu szélét – ami attól nyugatabbra van, az már Balatonakali külterületéhez tartozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy míg az utca egyik fele (a tiltakozó ingatlantulajdonosok nyaralói, bolt, éttermek, apartmanok, strand, magyarán a falu épületeinek közel száz százaléka) még Fövenyes, ami viszont az utcán akár 10 centivel is túl van, az már hivatalosan egy másik településen található. Ezen az akali oldalon van egy kocsma, egy teniszkomplexum, Fövenyes vasútállomása és a gokartpálya is – amelyről annak ellenére dönt Balatonakali, hogy annak belterületétől 2-3 kilométerre fekszik, míg a fövenyesi nyaralóktól alig néhány 10 méterre. 

 
Az utca (településhatár) túloldala
Fotó: A szerző felvétele  

Tavaszi László, Balatonudvari alpolgármestere (aki a település első számú vezetője, ugyanis tavaly a polgármester lemondott) szerint ez elrontott állapot. Már próbálta elérni az önkormányzat, hogy a határokat más módon húzzák meg – eddig sikertelenül. A gokartpálya elleni tiltakozás híre hozzá is eljutott, viszont ő maga a problémát eddig még nem tapasztalta, minthogy Balatonudvari belső részén lakik, ami ugyancsak kilométerekre van az üdülőfalu nyugati szélétől és a futamok helyszínétől. 

Eddig nem zavarta?

A Fövenyes határát jellemző közigazgatási káosz ellenére nem teljesen tehetetlenek a környékbeliek, ugyanis több hivatkozható törvény is foglalkozik a zajterheléssel. Egy 2008-as együttes rendelet értelmében például az egészségügyi és üdülőterületeket kell leginkább megóvni a szabadidős létesítményektől származó zajoktól. A jogszabály szerint reggel 6 és este 10 óra között 45, este 10 óra és reggel 6 óra között pedig 35 decibelnél jobban nem terhelhetik a szóban forgó területeket. Egy 2007-es kormányrendelet értelmében pedig a szabadidős tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságtól a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a rá vonatkozó határérték betartásának feltételeit megteremteni – magyarán nem lehet zajosabb annál, mint amit a törvény előír.

120 decibel már „fáj”

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014-ben készített egy tanulmányt, ami elsősorban a közúti közlekedésből származó zajokat elemezte: e szerint a suttogás 20, a madárcsicsergés 40, a normál emberi beszélgetés 60, a porszívó, a telefoncsörgés 80, a fűnyíró 100, a légkalapács 110, a repülőgép sugárhajtóműve 150 decibel erősségű. A fájdalomküszöböt 120 decibelnél érjük el, és bár a hangerő érzékelése szubjektív, de nagy általánosságban a tíz decibeles hangerő-növekedést úgy érzékeljük, mintha kétszeresére nőne a zaj. A gokartpálya zaja így mindenképpen túllépi az üdülőterületeken engedélyezett zaj mértékét. 

Norbert és egy másik ingatlantulajdonos (nevezzük Ákosnak) egymásról tudva, de egymástól függetlenül hivatalosan, levélben jelezték is a problémát az illetékes hatóságoknál, amire a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségétől érkezett válasz. Mindketten ugyanazt a levelet kapták meg, csak a nevüket tartalmazó címzést cserélték ki. A válasz szerint az önkormányzat munkatársai helyszíni bejárást végeztek, amelyen megállapították, hogy a gokartpálya üzemeltetője rendelkezik a vállalkozáshoz szükséges engedélyekkel, a pálya pedig tanúsítvánnyal.

A gokartok Honda motorral vannak felszerelve. Ezek olyanok, mint amivel fűnyírók, kapálógépek is működnek, csak „korszerűbbek, kisebb zajt bocsátanak ki”. Az üzemeltető elmondása szerint két éve cserélte újabb gépekre a régebbi gokartokat.

„Addig 20 éven keresztül üzemelő pálya nem zavarta Önöket, és ezzel a tevékenységgel járó vélhetően nagyobb motorzaj?”

– teszik fel a kérdést, mindezt egy hivatalos válaszlevélben. Azt is írta a hivatal, hogy az önkormányzat munkatársai többször kimentek a helyszínre, és nem tapasztaltak zajt, ami „széljárástól, időjárástól függően folyamatosan változhat”. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a panaszt beadó nyaralótulajdonosok beadványaikban tévesen hivatkoztak egy balatonakali rendeletre, amely csak a település belterületére vonatkozóan állapít meg korlátozó/tiltó rendelkezéseket a hétvégéket, ünnepnapokat érintően, a motoros eszközök, gépek használatára kiterjedően is.

„A gokartpálya pedig helyileg (sic!) Balatonakali külterületén található, így azzal (a rendelettel – B. M.) nem ellentétes az üzemeltetés”

– írta a kirendeltségvezető. A hivatal a levél szerint javasolta az üzemeltetőnek, hogy a jövő évi indulás előtt bízzon meg egy zajméréssel foglalkozó szakembert, „és a mérésre hívja meg Önöket is a további félreértések, cívódások vagy egy évekig tartó birtokvédelmi eljárás/per elkerülése helyett”. 

Frissítés

Cikkünk megjelenése után Konz Imre Akali polgármestere válaszolt a megkeresésünkre. Ugyanakkor a levele közléséhez csak úgy járult hozzá, ha azt változtatás nélkül közöljük. 

„Úgy vélem, hogy nem a legnagyobb horderejű kérdésről beszélünk a két település lakóinak életében. Annak ellenére, mint minden üggyel ezzel is alaposan és érdemben foglalkozott az önkormányzat hivatali apparátusa. A bejelentést követően kollégáim, tudomásom szerint két alkalommal tartottak helyszíni szemlét.

Az üzemeltető elmondása szerint a pálya évtizedes működése után, két éve a korábbi sokkal hangosabb eszközeit korszerű, hangtompító rendszerrel felszerelt modernebb berendezésekre cserélte. Az elmúlt évtized hangos berendezéseire soha nem volt panasz, most pedig a csendesebb modellek üzemeltetése során bepanaszolták. Önkormányzatunk hivatali kirendeltségét vezető munkatársa érdemben tájékoztatta az érdekelt feleket a kialakult helyzetről és annak megoldását eredményező álláspontjáról.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségét vezető hivatali kollégánk, a 2022. évi üzemeltetést megelőzően, az érdekelt felek együttes jelenlétében, hivatalos hangerőmérést fog végrehajtatni, arra hivatott akkreditált szakember bevonásával. A vizsgálat költségeit, természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell viselnie az érintett feleknek. A vizsgálat eredményének ismeretében, kirendeltség vezető úr, figyelembe véve a vonatkozó törvényi előírásokat és helyi rendeleteket meghozza döntését, amiről tájékoztatja az érintett feleket.

Mivel a tevékenység idény jellegű, jelen pillanatban nem sértheti senki érdekeit, így a legkorrektebb megoldásnak tartom az imént leírtakat, mindkét érintett fél érdekit figyelembe véve. Fentiek ismeretében megállapítható, hogy amennyiben a vizsgálat eredményének ismeretében jogsértő lenne a további üzemeltetés, akkor azt meg kell tiltani, amennyiben viszont az semmiben sem jogsértő, akkor nem szabad akadályoznunk a vállalkozást a jogos jövedelemszerző tevékenységében.

A vizsgálat eredményéig pedig a feleket önmérsékletre intem! A megoldást, mint ahogy oly sok esetben most sem a média, sem pedig a kormányhivatali feljelentések fogják meghozni, hanem a helyi, hivatalos szakvéleményre alapozott döntés. Biztosíthatom, hogy kollégáim az ügy elejétől kezdve, annak végéig a legnagyobb szaktudásukkal, alapossággal és mind két érintett fél irányában kellő empátiával jártak és járnak el”. 

Lehet, hogy elköltözik a pálya

A tiltakozó ingatlantulajdonosok nem voltak megelégedve a reakcióval. Ákos a kormányhivatalhoz fordult, kifogásolva a válasz tartalmát. Levelére – nem a kormányhivataltól, hanem a közös önkormányzat balatonakali kirendeltségétől – októberben érkezett okafogyottság miatt megszüntetett eljárásról szóló végzés.

Ebben már azt írták, hogy a Honda gyári honlapja szerint a gokartban lévő motorok katalizátorral együtt 57 decibel zajterhelést jelentenek – ez a zajszint már az együttes rendelet értelmében is meghaladja az üdülőövezetre vonatkozó határértéket, de mivel több, akár 5-6 jármű egyszerre történő versenyéről beszélünk, és nem csak a motorbőgés ad ki hangokat, hanem például a fékcsikorgás is, ezért az üzemszerű működés vélhetően ennél magasabb terhelést von maga után.

Azonban az önkormányzat levele szerint a zaj szintjének megmérése kizárólag szakember bevonásával biztosítható, ami a pálya szezonális üzemeltetésére tekintettel az idei szezon során nem volt elvégezhető, így az eljárást megszüntették. Magyarul a kormányhivatal szerint is helyi zajmérés lenne a megoldás de mivel a gokartpálya augusztus 20-a után bezárt, egyelőre nem is vizsgálják tovább az ügyet.

A csörte ezzel ideiglenesen lezárult, a jövő májusi szezonnyitásig pedig nem is lehet mit tenni. Elképzelhető azonban, hogy a nyaralótulajdonosok megmozdulása így is eredményre vezet.

„A tiltakozás miatt már ott tartunk, hogy lehet, elengedjük a történetet”

– mondja Bayer Sándor, a gokartpálya üzemeltetője. Állítása szerint 21 éve üzemel a pálya Fövenyes határában, ők két éve vették ezt át a saját vállalkozásukkal, amikor lecserélték az addigi elavult flottát egy tizenkét évvel fiatalabb eszközparkra. Azt mondta, tervezték, hogy megvásárolják a pályát magában foglaló területet, de a történtek fényében letettek erről.

Mint mondta, rendelkezik egy Honda által kiadott zajkibocsátási jegyzőkönyvvel is; e szerint ráadásul bőven a megengedett zajszint alatt működnek a járművek, de beruháztak egy két méter magas mobil zajfogó kerítésre is. Azt is ígérte, hogy a következő szezonnyitás előtt a sértett ingatlantulajdonosokkal közösen hivatalos zajmérést végeznek független szakértő bevonásával. „Szeretnénk, hogy ne legyen feszült a hangulat” – mondja.

Ahol a lőtér a zajforrás

Lapunk néhány hete számolt be arról a jászberényi lőtérről, aminek a zajos működésére a szomszédos Hűtőgépgyári lakótelepen élők panaszkodtak. A lakók panasszal fordultak az önkormányzathoz, a rendőrség pedig büntetőeljárást indított, és a lőtér működési engedélyét is vizsgálja. 

Az aláírásgyűjtés hozzá is eljutott, de Bayer Sándor úgy tudja, 46 szignó jött össze, ebből pedig csak 3-4 személy rendelkezik ingatlannal Fövenyesen, a többi aláírás szerinte strandolóktól származik. (Megkérdeztük az egyik tiltakozót erről, aki tagadta, hogy ez így lenne; állítása szerint a listán szereplők felét név szerint ismeri, és tudja, hogy helyi ingatlantulajdonosok). A szezon utolsó hetében viszont Bayerék is nekiláttak aláírást gyűjteni: 700 jött össze nem csak a Fövenyesről, hanem a környező településről érkező versenyzőktől. Az üzemeltető egyébként azt mondta, egyeztetett a települések önkormányzataival, és egyetértenek abban, hogy a gokartpálya jót tesz a térségnek. 35 ezer vendégük volt az idén, akik nem csak náluk, hanem a környező vendéglátóipari-egységekben is költenek.

Ugyanakkor úgy véli, hogy ha a következő szezonnyitás előtt, nagyjából márciusig nem jutnak dűlőre a nyaralótulajdonosokkal, akkor az eddigi helyen nem nyitnak ki újra – Balatonakali ugyanis felajánlott egy másik területet, amit bérelhetnének, de Hévízen, Balatonkenesén és Keszthelyen is szívesen fogadnák őket.

 

 

Kedves Olvasónk!

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap. Ezt a rovatát vidéki újságírók írják szűkebb környezetük országosan is fontos eseményeiről. Életbevágónak tartjuk, hogy Magyarország lakói értesüljenek olyan helyi történetekről és véleményekről, amelyeket a kormányhatalom eltitkolni igyekszik.

Elindult hírlevelünk, ha szeretné, hogy önnek is elküldjük heti ajánlónkat, kattintson ide a feliratkozásért!

Nézzen be a magyarnarancs.hu-ra mindennap: itt ingyenesen megtalálja a nap legfontosabb híreit, és még sokkal többet! De a nyomtatott heti Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt. S ha tetszett, amit olvasott, kérjük, támogasson minket.

Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Figyelmébe ajánljuk