Kié lesz Siófok legpatinásabb, Balaton-parti épülete?

Lengyel Róbert polgármester úgy is aláírta a Debreceni Egyetemmel kötött furcsa bérleti szerződést a város legpatinásabb épületére, hogy tudta, törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban az ügyben, és rendőrségi ügy is lett belőle. Különös kedvezmények a Fidesznek, aggodalom az elővásárlási jog miatt, az oktatás bizonytalan, az épület eladósorban maradt. A városban sokan nem értik, miért kell ezt.

Tavaly szeptemberben egy környékbeli fideszes polgármester tippje alapján jelentkezett be a Debreceni Egyetem a Siófok város tulajdonában álló egykori Sió és Hullám szállóért, ami korábban a Gábor Dénes főiskola hallgatómentes kampusza volt. Kezdetben ingyen kérték, az épület megvásárlását is felajánlották, majd olyan szerződés jött létre, ami enyhén szólva is furcsa. A vevő által megbízott jogász fogalmazta szerződés tartalmazza, hogy elővásárlási joga legyen a bérlőnek az épületre, amelyért bérleti díjat nem fizet, de tizenöt év alatt egymilliárd forintot költ felújításra, amely munkálatok között erősen túlárazott tételek is szerepelnek, többek között WiFi hálózat kialakítása 130 millió (forint) értékben. A felújításokról háromtagú bizottság dönt, amelynek egyik tagja az önkormányzat embere, tehát a bérlő emberei simán leszavazzák majd az önkormányzat érdekét, a bérlő diktálja a feltételeket.

A szerződéssel az önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottsága nem értett egyet. Márciusi ülésén azt a határozatot hozta, hogy a Debreceni Egyetem használja az épületegyüttes oktatási részét, a szállodai (kollégiumi) szárny és az étterem esetében pályázati úton kereskedelmi hasznosítással próbálkozzanak előbb. A képviselő-testület március 28-i ülésen Lengyel Róbert utolsó napirendi pontként rendelte tárgyalni az eredetileg nyolcadikként besorolt előterjesztést, a Petőfi sétány 1. bérleti szerződését, hogy a később érkező fideszes Szamosi Lóránt is odaérhessen. Huszonhat napirendi pont megvitatása után azonban még mindig nem ért vissza a fideszes képviselő, ezért Lengyel szünetet rendelt el és az egész testület további közel egy órát várt rá. Aztán a polgármester javaslatára leszavazták a bizottság javaslatát a versenypiaci hasznosítás vonatkozásában, és úgy döntöttek, hogy az egész épület rögtön az egyetem használhassa. Ezen az ülésen Lengyel a korábbi kritikákra kijelentette, hogy akinek nem tetszene a döntés, forduljon a törvényességi felügyeleti szervhez.

Ez meg is történt. Civilek adták össze az ügyvédi költséget, egy budapesti ügyvédi iroda fogalmazta az iratot, amit a bizottság egy kültagja adott be. Egyben hűtlen kezelés miatti feljelentés is történt, amit a rendőrség első körben elutasított azzal, hogy még nem következett be kár, mert a szerződés nincs aláírva. Ez ellen az érintettek panasszal éltek. A szerződést pedig azóta aláírták.

 
Lengyel Róbert a Debreceni Egyetem sapkájával, pólójával
Forrás. Lengyel Róbert Facebook
 

Mi a furcsa a szerződésben? Először is az, hogy a testület által a március végi elfogadott kontraktus eltér attól, amit valójában aláírtak. Az elfogadott szerződésben az ingatlan elsődleges használati céljai között van megnevezve a szállás, vendéglátás, rendezvénytartás tevékenység az oktatás, kutatás mellett. Siófokon az eddig felsőoktatási tevékenységet végző intézmények megelégedtek az oktatási szárnnyal. A szállás, vendéglátás, rendezvénytartás nem közfeladat, ez ellentmond a szerződés szellemének. Ráadásul ha az egyetem végez szállás-szolgáltatást (akár csak „vállalati üdülő” jelleggel), abból a városnak IFA- és IPA-bevétele nem származik.

Hasonló barátságtalan pont az is: Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használatának célja felsőfokú oktatás, egyéb oktatási tevékenység, kutatás és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek folytatása, mindezt az Egyetemre vonatkozóan jogszabályi és hatósági előírások, valamint az Egyetem saját döntésének megfelelően – a működésére vonatkozó mindenkor hatályos jogi és belső szabályzata szerint és Alapító Okirata szerint – értve (e szabálynak megfelelően az Egyetem belátása szerint, az Önkormányzattól függetlenül jogosult dönteni az Ingatlanban folyó tevékenységekről, azok kereteit, formáját, időtartamát és feltételeit is ideértve).” Vagyis a szerződéstervezet egyáltalán nem tartalmaz kötelezettséget arra, hogy az egyetem köteles az ingatlanban oktatási, kutatási tevékenységet folytatni. Ha úgy dönt, használhatja az ingatlant szállásként és étteremként és fizető parkolóként for profit jelleggel, ebbe a városnak beleszólása nincs, az oktatási-kutatási céltól eltérést semmi nem szankcionálja a szerződésben.

Ezen felül: „Felek rögzítik, hogy az Egyetem az Ingatlan felmerülő esetleges szabad kapacitásainak hasznosítására, beleértve harmadik személynek történő eseti jellegű, vagy alapfeladatát kiegészítő szolgáltatás céljából történő bérbeadást is, jogosult azzal, hogy a hasznosítás során okozott károkért felelősséggel tartozik. Az Ingatlan felmerülő esetleges szabad kapacitásainak hasznosításához az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja.” Magyarul: az egyetem nagyobb ingatlanrészt igényel, mint amit használni tud és akar, azzal a kifejezett céllal, hogy azt harmadik személynek albérletbe adja, és ennek hasznait szedi, az önkormányzatnak a bevételből semmi sem jut, bérleti díjat sem kap. Például előfordulhat, hogy szép NER-szálloda fog üzemel a NER-es étterem mellett, amelynek hasznait kizárólag az egyetem szedi. A szállodai részt egyébként jelenleg bérlő használja, szezonális jelleggel, havi 5 millió forint bérleti díj ellenében.

Ugyanígy: „Felek a jelen szerződésben foglaltak biztosítására az Ingatlan (annak egészére, 1/1-ed tulajdoni illetőségére) vonatkozóan az Egyetem javára a jelen szerződés időtartamára használati jogot, valamint elővásárlási jogot kötnek ki, az Önkormányzat szavatolja a használati jog, valamint az elővásárlási jog fennálltát és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzését (bejegyezhetőségét) a szerződés hatálya alatt (jogszavatosság).”Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás bármely jogcímen történő megszűnése esetén az Egyetem részére biztosított elővásárlási jog automatikusan megszűnik, és annak törlését Felek közös nyilatkozatban jogosultak kérelmezni az illetékes földhivataltól.” Tehát ha a Debreceni Egyetem valamilyen okból nem írná alá a közös nyilatkozatot (mert erre semmi nem kötelezi), akkor Siófok semmit nem tehetne, mert hasznosítani sem tudná az épületet tizenöt évig, sem saját magának, sem bérbeadással. A rendes felmondást egyébként a szerződés kizárja.

Furcsa továbbá az is, hogy „Felek az Ingatlan és az Ingóságok használatának ellenértékét a 15 (tizenöt) éves határozott időtartamra 1 000 000 000 Ft + Áfa azaz egymilliárd forint + Áfa összegben határozzák meg….” Az ingatlan szakértői szakvélemény szerint a használat ellenértéke, havi bérleti díja 7 382 000 forint. Ezzel szemben az egyetem 5 555 555 forintot fizetne, ami a szakértő által megállapított összeghez képest 25 százalékos eltérés. Az egyetem által fizetendő egymilliárd forint a 9249 négyzetméter területre 600 forint/négyzetméter, azaz mintegy 20 eurocent, holott irodát bérelni vidéken is minimum 5 eurótól lehet, étterem és szálloda bérlésről nem is beszélve.

 
Erről az épületről van szó
Fotó: Narancs.hu
 

A szerződés egyáltalán nem számol amortizációval. A mellékletben szereplő tételek (festés, mázolás stb.) avulási értéke jelentős, a 15-20 éves futamidő lejárta után az önkormányzat kezdhetné újra felújítani a lelakott épületet.

A bizottsági külső tag már március 26-án írásban javasolta, hogy az épületet a város vagyonrendeletében a forgalomképes ingatlanok közül sorolják át a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé (a víztoronnyal és a strandokkal együtt), amelyeket így megterhelni nem lehet, eladni pedig csak önkormányzati vagy állami szervnek lehetne. A javaslatot Lengyelék figyelmen kívül hagyták.

A szerződéssel kapcsolatos minden aggály és ellenérv ellenére a kontraktust Lengyel május 17-én kampányesemény keretében aláírta. Annyi változás történt az előzőekhez képest, hogy a külső tag javaslatára a bizottság a tizenöt év utáni plusz öt éves használat összesen háromszázmillió forintos díját 2024-es bázisévnek tekintve inflációkövető mértékben rendelte megjelölni, ezt a képviselő-testület is jóváhagyta, mire ettől a ponttól az egyetem eltekintett, tehát ilyen feltételek mellett öt évvel rövidebb ideig kívánja használni az épületet. Természetesen nem arról van szó, hogy a szerződés ellenzői nem szeretnék, ha felsőoktatási képzések elérhetők lennének Siófokon, de a város vagyongazdálkodásában tiszta kereteket akarnának.

Lengyel többször hangsúlyozta híveinek, hogy az épület nem eladó. Ennek némiképp ellentmond, hogy a március 26-án írásban javasolt korlátozottan forgalomképessé kategóriába átsorolással nem is foglalkozott, így azt külön előterjesztésként volt kénytelen beadni a bizottsági külső tag. A májusi ülésen testületi ülésen a víztornyot és a strandokat átsorolták, de a Petőfi sétány 1. átsorolását azzal utasították el, hogy a Debreceni Egyetemmel már megkötötték a szerződést, és azzal ütközne. Egy önkormányzati rendelet magasabb rendű jogszabály, mint egy magánjogi szerződés, de ha a város nem akarja megvédeni az épületét, akkor nem védi meg. Így semmi nem akadályozza, hogy az új összetételű testület egyszerű többséggel akár az épület értékesítése mellett döntsön. A Debreceni Egyetemnek – amely vásárlási szándékát több nyilatkozatban is jelezte – az addigi (bőven túlárazható) beruházások beszámításával a tulajdoni lapra is bejegyzett elővásárlási joga lesz.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk