Vác

Stoppolták a baptistákat

  • Matkovich Ilona
  • 2012. április 12.

Kis-Magyarország

Keresztbe tettek a baptistáknak Vácon: sokáig úgy tűnt, hogy az önkormányzat átadja a felekezetnek a város oktatási intézményeit, sőt, már a tanárokat is megszavaztatták az ügyben. Ám a többi egyház nem nézte jó szemmel a baptista terjeszkedést.

Egy, a narancs.hu birtokába került nyilatkozat zárhatja le azt a széles körű felháborodást kiváltó akciót, melynek során a váci baptisták a helyi oktatási intézményeket igyekeztek egyházi fenntartású iskolákká változtatni. Az aláírók között találhatunk római katolikus püspököt, református esperest, evangélikus lelkészt, izraelita vallási képviselőt, de ott a sorban a váci polgármester is. A dokumentum így végződik: „A napokban lezajlott nevelőtestületi értekezleteket és szülői tájékoztatásokat, amit a baptista egyház megkeresésére tartottak, egy közvélemény-kutatásnak tekintjük. A végleges álláspontunk kialakításánál messzemenőkig figyelembe vesszük a pedagógus társadalom és a szülők véleményét.” Ez a pár, látszólag diplomatikus mondat azonban különös súllyal esik latba Vácon az elmúlt napok viharos eseményei után. Városi forrásaink szerint ez egyet jelent a baptisták iskolaszerzési ambíciójának megfúrásával.

 Kezdetben jöttek a baptisták
Nemrég ugyanis Szalánczi Zoltán, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási igazgatója levelet írt Vác polgármesterének, amelyben a szolgálat nevében együttműködési ajánlatot tett a városnak, jelezve, hogy kölcsönös akarat esetén szívesen átvállalják a város oktatási intézményeiben a fenntartói feladatokat, és szeptembertől az önkormányzat által fenntartott iskolákban a baptista hit alapelvei szerint tanulhatnának a gyerekek.

A város KDNP-s polgármestere, Fördős Attila pedig nem zárkózott el az ajánlattól: a múlt hét elején összehívta a város valamennyi oktatási intézményének vezetőjét, hogy eléjük tárja a baptisták ajánlatát. A változás érintené a város öt általános iskoláját és négy középiskoláját, valamint az intézményekben tanító mintegy ezer pedagógust és több ezer gyereket, illetve azok szüleit. Az egyházi fenntartásba való átadás nyilvánvaló anyagi előnyökkel is járt volna: a központi költségvetés – fenntartótól függetlenül – az összes pedagógus, illetve a munkát segítő alkalmazott bérét biztosítja, egyházi fenntartó esetében viszont külön kiegészítő támogatást is ad az állam. (Információink szerint ez a támogatási rendszer nem biztos, hogy fennmarad. A szerk.) A váci iskolák többségében ezért a múlt héten már tantestületi értekezletet tartottak az egyházi átadással kapcsolatban. Ezekre pedig az egyház képviselői is elmentek, hogy a felmerülő kérdésekre válaszolhassanak.


A szülők megosztottak
Időközben a Madách Imre Gimnáziumban már szavaztak is az alkalmazottak a baptisták elképzeléséről, és a narancs.hu úgy tudja, a pedagógusok és a kisegítő alkalmazottak többsége nem támogatta az egyházi működtetést. A Földváry Károly Általános Iskolában – amelyet érdekes módon egy helyi MSZP-s képviselő igazgat – viszont a tanárok kétharmada a baptista fenntartás mellett voksolt. Utóbbi iskolából az érintett tanárok nem szívesen nyilatkoznak, annyit azonban megtudunk egyiküktől, hogy elsősorban az anyagi biztonság miatt döntöttek a baptisták mellett, és azért, „mert hasznosnak vélné, ha a baptisták jó erkölcsre tanítanák a gyerekeket, egyébként is, a NAT beépített erkölcstan- vagy hittanórát az órarendbe”.

 

A váci Boronkai György Műszaki Középiskola és Gimnázium


A váci Boronkai György Műszaki Középiskola és Gimnázium

Fotó: MTI

 

A szülők ugyanakkor még nem szavaztak a baptisták ajánlatáról. Az iskola előtt megkérdezettek részéről ráadásul indulatos elutasítást, felháborodást és apátiát tapasztaltunk. Volt, aki a tíz évvel ezelőtti állami iskolák kiebrudalására emlékeztetett, és a világi középiskolai oktatás szétveréseként minősítette azt, amikor a város három középiskolája volt kénytelen távozni a belvárosból a városszéli laktanya területén felépített Szérűskertbe az egyházi kártérítés során. Más szülő viszont olyan, a mai világban tapasztalható „iszonyú erkölcstelenségekről” beszél, amiért jó, ha az iskolában (is) hirdetik az igét. Sokan azonban apatikusan állnak a kérdéshez, mert – mint mondják – nincsenek a kellő információk birtokában, és nem tudják, hogyan szavaznak majd.


„Nem szeretnénk vallásetikai harcokba belemenni, de a baptista egyház a Bibliát tartja alaptantárgynak, így a Bibliáról több szó esik majd, mint eddig, és a tanároktól támogató szellemiséget várunk el” – nyilatkozta a helyi tévének Meláth Attila váci baptista lelkész.

Három katolikus

Vácon jelenleg három oktatási intézmény, egy általános iskola, egy gimnázium és egy főiskola működik a katolikus egyház fenntartásában. Az új köznevelési törvény szerint az állam 2013. január elsejétől gyakorolja a fenntartói szerepet az önkormányzati iskolák felett, de a mostani tanév befejezése előtt még lehetősége van egyházaknak, alapítványoknak nyilatkozni arról, hogy fenntartóként kívánnak-e iskolát működtetni.

Nem szabályos módon
A váci képviselő-testületben hamar felháborodás tört ki a tervezett egyházi átadás miatt. Bóth János, korábbi szocialista polgármester, a váci MSZP-frakció vezetője szerint nem a városvezetésnek, hanem a testületnek kellett volna dönteni előzetesen egy lehetséges fenntartói átadásról, csak aztán kellett volna véleménykutatást szervezni az iskolákban. Bóth János hozzátette: nincs az egyházi átadás lehetősége szakmailag előkészítve.
A narancs.hu úgy tudja, hogy a váci vezetés már csak azután látta be az átadás jogi megalapozatlanságát – azaz hogy túl korán, a szükséges bizottsági döntés előtt vitték be az iskolákba az ügyet –, miután már megtették azt. Ráadásul információink szerint az úgynevezett történelmi egyházak – akik most megkerülve érzik magukat – heves tiltakozása is jelentős szerepet játszott abban, hogy az egyházi és világi vezetők végül átgondolják a baptisták esetleges térnyerését.
Az előkészítetlenséget egyébként jól illusztrálja, hogy arról még csak elképzelés se volt, mi lesz a sorsa az iskolák által használt ingatlanvagyonnak, ahogy az sem volt tisztázott, mi lesz azokkal a diákokkal és tanárokkal, akik nem akarnak az egyházi iskolákba járni, illetve ott dolgozni.

Figyelmébe ajánljuk