Egymilliárd forint Szijjártó barátjának egy nem létező program segítésére

Publicisztika

Kutya nehéz dolga van annak, aki egy nem létező gazdaságfejlesztési programot akar segíteni. De a NER-ben nincs lehetetlen.

Az Együtt országgyűlési képviselője, Szabó Szabolcs arról tett fel írásbeli kérdést a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (KKM), hogy mit tett az erdélyi gazdaságfejlesztési program végrehajtásáért Gajda Róbert, aki január 16. óta politikai tanácsadóként dolgozik a tárcánál, és aki a KKM februári bejelentése szerint “az erdélyi gazdaságfejlesztési programért” felel. Magyar Levente államtitkár válaszából egyetlen konkrét adat olvasható ki: az, hogy 2017-ben a magyar költségvetés 1 milliárd forintot biztosít a nem létező program „megvalósítására”.

Leváltás

Gajda Róbert Békés megyei kormánymegbízottat ez év január 15-én Lázár János, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter javaslatára Orbán Viktor mentette fel posztjából. A felmentés váratlan volt és az okok sem világosak. Viharsarki fideszes körök nem tagadták azt az értesülést, hogy a kormánypárt két nagy helyi csoportjának harcáról van szó, és Gajda elmozdítását a Simonka György dél-békési országgyűlési képviselő vezette szárny járta ki. (A 2016 végére eldurvult és a nyilvánosság előtt zajló fideszes belhirig a fejlesztési pénzek elosztása körül alakult ki.) Igaz, a felmentést javasló Lázár két héttel a történtek után, február elején Békéscsabán egészen mással indokolta a lépést, hogy ti. „még professzionálisabb és még pontosabb területi közigazgatási munkát” szeretne egy olyan megyében, amelynek “stratégiai szerepet szán a kormány”.

Gajda Róbert ezek szerint professzionális hivatali vezető volt, legföljebb nem eléggé. Ez így azért nem teljesen igaz: Gajda korábban országgyűlési képviselő és Gyula egyik alpolgármestere volt, a közigazgatáshoz és a szervezetirányításhoz azonban nem ért. Ráadásul azt a Petróczki Zoltánt vitte magával a kormányhivatalba főigazgatónak, aki korábban általános iskolai, majd szakiskolai tanár, és 20 éven át egy katolikus gimnázium igazgatója volt, utóbb pedig helyi Klik-vezető. Szakmailag aligha láthatta át a több mint egy tucat szakigazgatási szervet magába foglaló, óriássá duzzasztott békéscsabai központú kormányhivatalt.

Lázár János február 3-án a békési megyeszékhelyen úgy fogalmazott, hogy a kormány számít az idő előtt menesztett Gajda munkájára. Akkori sajtótudósítások szerint más feladatokkal kívánják megbízni a leváltott békési kormánymegbízottat.

Új kihívás

A Szabó Szabolcs képviselő írásbeli kérdésére adott külgazdasági és külügyminisztériumi válaszból kiderült, ez sokkal hamarabb megtörtént, mint azt az akkori nyilatkozatokból sejteni lehetett. A szeptember 21-i keltezésű, Magyar Levente parlamenti államtitkár szignálta levél szerint január 16-tól dolgozik politikai tanácsadóként a KKM-ben Gajda (vagyis egy nappal a január 15-i menesztése után), a viharsarki fideszes politikus tehát puhára esett.

Aligha véletlen, hogy a Szijjártó Péter vezette KKM nyúlt Gajda Róbert hóna alá. Szijjártó és Gajda régóta ismerik egymást, 2004 és 2009 között mindketten a Fidelitas elnökségében dolgoztak, és magánemberként is közel kerültek egymáshoz. Ezt bizonyítja, hogy Szijjártó többször is ellátogatott a Csabai Kolbászfesztiválra, ahol Gajdával töltötte közösen a kolbászt. Helyi forrásaink szerint többször előfordult, hogy Szijjártó Gajda gyulai házában szállt meg, mások pedig tudni vélik, hogy egymás gyerekeinek keresztszülei is lettek.

Gajda Róbert életrajzából kiderül, hogy nincs semmilyen gazdasági, pénzügyi vagy területfejlesztési képzettsége. Rajztanári és hitoktatói diplomával rendelkezik, viszont tény, hogy hosszú ideje jól ismeri a külügyi tárcát vezető Szijjártót – áll abban az írásbeli kérdésben, amelyet Szabó Szabolcs küldött a KKM-nek. Ehhez a képviselő hozzátette, nem lehet semmilyen hírt és információt tudni arról, hogy Békés megye menesztett kormánymegbízottja milyen tevékenységet végez az erdélyi gazdaságfejlesztés területén. Ezért kérdezte Szabó a külügyminisztertől, hogy miért éppen Gajdát bízták meg ezzel a feladattal? Azt is tudni szerette volna az ellenzéki képviselő, mekkora stábbal és költségvetéssel, milyen juttatásokat élvezve dolgozik Gajda Róbert. Rákérdezett arra, hogy határozott vagy határozatlan időre nevezték-e ki. Emellett megjegyezte: a KKM honlapján semmilyen dokumentum nem található az „erdélyi gazdaságfejlesztési tervről” – ezért azt is kérdezte, létezik-e egyáltalán ilyen program, s ha igen, akkor az mely romániai magyarlakta területekre vonatkozik? Végül azt szerette volna tudni Szabó Szabolcs, hogy az elmúlt több mint fél évben milyen tárgyalásokat és kikkel folytatott Gajda, és ezeknek milyen eredménye lett.

Amikor február közepén a KKM bejelentette Gajda új feladatát, akkor azt írták, hogy a fideszes politikus felel az erdélyi gazdaságfejlesztési programért. Ezt azzal indokolták, hogy „korábbi gyulai város- és Békés megyei vezetőként jó kapcsolatokkal rendelkezik a Békés megyével határos területeken. Az írásbeli kérdésre most érkezett államtitkári válasz ezzel ellentétben nem vezetőként és nem a programért felelős irányítóként, hanem politikai tanácsadóként beszél Gajda munkájáról. (Aki egyébként nem beszél románul.)

Magyar Levente parlamenti államtitkára a válaszában leírta, hogy Gajda megbízatása határozott időre szól. Azt viszont nem árulta el, hogy meddig. Javadalmazásáról is homályosan fogalmazott: az „megegyezik a hasonló megbízási jogviszonnyal rendelkezők számára biztosított juttatásokkal, valamint feladat- és munkakörének ellátásához igazodnak”. Az államtitkár azt írta Gajda Róbert munkaköréről, hogy „részt vesz az erdélyi gazdaságfejlesztési program elindításában, valamint a külgazdasági és külügyminiszter egyedi feladatkitűzései és megbízásai alapján jár el”. De hogy ezek mik lennének, arról nem tudtunk meg semmit. Ám a legszebb ezután következik. „Feladatköréhez kapcsolódóan ellát gazdaságdiplomáciához kapcsolódó nemzetpolitikai feladatokat.”

A KKM szerint a politikai tanácsadóként megbízási szerződéssel működő Gajda a szomszédos országokkal kialakított gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében segédkezik a minisztériumnak. Ezért kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar szervezetekkel, vállalkozásokkal és a vállalkozásfejlesztésben érintett egyéb szervezetekkel.

Magyar Levente elárulta, hogy az idei költségvetésben 1 milliárd forint áll rendelkezésre az erdélyi gazdaságfejlesztési célok megvalósításához, amelynek feltétele, hogy a partnerországgal létrejöjjön a végleges politikai megállapodás. Végül a parlamenti államtitkár megjegyezte, hogy azért nem található semmilyen dokumentum a tárca honlapján az erdélyi gazdaságfejlesztési tervről, mert az még „előkészületi szakaszban tart”. Ezért aztán egyetlen szerződéskötésre sem kerülhetett sor.

Ez minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy nem létezik „erdélyi gazdaságfejlesztési terv”. De akkor ilyen címen mire is biztosít 1 milliárd forintot a magyar költségvetés? Igaz, legalább nagyszerűen működik a Szijjártó-Gajda barátság. Közpénzből.

A szerző az Együtt gyulai önkormányzati képviselője

Neked ajánljuk