Janisch Attila: A gender szak megszüntetése az ELTE-n nem más, mint politikai erődemonstráció

  • Janisch Attila
  • 2018. augusztus 12.

Publicisztika

Szégyen, hogy az intézmény ellenállás nélkül adta meg magát.

A hallgatóknak kellene közösen tiltakozniuk az egyetem autonómiájának megsértése miatt, hiszen elsősorban az ő érdekük, hogy egy olyan intézményben tanuljanak, amely képes megőrizni a függetlenségét és önrendelkezési jogát, különösen a jelenlegi diktatórikus, önkényuralomra törő politikai vezetés idején. Az ELTE az ország legnagyobb egyeteme, több ezer egyetemi polgárral, ha a hallgatók együtt tiltakoznának, akkor ezt a megalkuvó beleegyezést az ELTE vezetése nem tehetné meg magának, s minden bizonnyal a kormánynak is meg kellene hátrálnia. Persze ehhez szükség lenne arra is, aminek ebben az országban sajnos nyoma sincs: állampolgári öntudatra, a saját jogok érvényesítésének képességére és az összefogásra.  

Az összefogásra, hiszen csak sok ember együtt képes bizonyos (elfogadhatatlan) helyzetekben pozitív változást kiharcolni.

De, mint látni, ez a szemlélet szinte teljesen elsorvadt a rendszerváltozás óta, és Orbán éppen ezt az általános társadalmi passzivitást és beletörődést kihasználva építi fel önkényuralmi rendszerét, és vonja egyre szorosabbra a hurkot a magyar társadalom körül. Az elmúlt évtizedeket történéseit figyelve jól nyomon követhető, hogyan képes egyetlen ember tízmillió ellenállásra képtelent a saját szolgájává (neki mindenben kiszolgáltatottá) tenni.
A megalkuvás és a beletörődés – társadalmi méretekben – az emberi közösségek, társadalmak rákos daganata. Amíg ez nem változik, addig a magyar társadalom pusztulása feltartóztathatatlan.


Figyelmébe ajánljuk