Janisch Attila: „Nincs bíróság, amelyik ezt ne tekintené perdöntő bizonyítéknak”

  • Janisch Attila
  • 2020.12.24 07:22

Publicisztika

Így működik az SZFE kuratóriuma, s így reagálnak rá az egyetem polgárai.

Már több bírósági határozat is az SZFE tiltakozó polgárai javára döntött, de ez a mostani végzés (mely halasztó hatályt rendel el az SZFE kuratóriumának a hallgatók által perbefogott rendelkezéseivel szemben) talán a legfontosabb bírósági határozat, mert a kuratórium igazán oktatásellenes szándéka az volt, hogy érvénytelenítse a Színház- és Filmművészeti Egyetem éppen folyó félévét. Arra már maguktól, pontosabban a tanárok benyújtotta bizonyítékok láttán is rájöhettek, hogy e tervüket nem tudják súlyos törvénysértés nélkül megtenni, ezért – de továbbra is kihasználva a rendkívüli állapot első napjaiban kierőszakolt kormányhatározatot, amelynek értelmében a kuratórium (mint fenntartó) kénye-kedve szerint, akár a valós teljesítéstől függetlenül is érvénytelennek nyilváníthat egy-egy szemesztert –, látszólag módosítottak az eredeti terven.

Abszurd vagy inkább cinikus, hogy ugyan elálltak az egész félévet érvénytelenítő szándéktól, de

továbbra is megpróbálták kierőszakolni a lezárásra váró félév utolsó két oktatási hetének felfüggesztését,

amivel előre ellehetetlenítenék a következő félévet is.

Nem sokkal a kormányhatározat megjelenését követően önkényesen – az oktatókkal nem konzultálva – átírták az oktatás eredeti rendjét, amelyet még az előző, demokratikusan megválasztott, de a minisztériumban ki nem nevezett rektor, Upor László állított össze.

A kuratórium újonnan kinevezett megbízott egyetemi vezetőinek aláírásával (dátum nélkül!) kiadott legújabb rektori utasítás szerint 2020. november 27. és december 12. között az SZFE-n már nem lehetett volna a tanórákat megtartani, és ezt a mesterségesen eltörölt két hetet 2021 februárjában kellene pótolni, amikor már a következő félévnek kellene elkezdődni.

Önkényes, szakmailag indokolatlan és értelmezhetetlen ez a rendeletük, mint minden eddigi határozatuk, tettük, rendelkezésük önkényes és indokolatlan. A járvány miatt bevezetett szigorítások nem indokolják, hogy miért ne lehetett volna online megtartani a futó félév utolsó két hetére tervezett órákat is, hiszen épp a járvány miatt szeptember vége óta online tanítottunk.

Az SZFE polgárai nem vették tudomásul az indoklás nélküli rektori rendeletet,

s a tanév eredeti rendje szerint folytatták az online oktatást a félév utolsó két hetében is. S minthogy az órákat többnyire a csoportos online kommunikációt biztosító Zoom programban tartjuk, amellyel a tanárok a megtartott óráikat a hallgatók belegyezésével rögzíteni is tudják, ezért olyan vitathatatlan a dokumentációja az oktatás folyamatosságának, hogy nincs bíróság, amelyik ezt ne tekintené perdöntő bizonyítéknak.

De még ennél is súlyosabb következményei lennének az új rektori utasítás záróvizsgákra vonatkozó rendelkezéseinek, melyek értelmében 2021. márciusára halasztódnának a 2020. szeptembertől decemberig tartó félév záróvizsgái is, amivel végképp szétzilálódna az oktatás logikusan tervezhető rendje a tanév második félévében, hiszen az értelmetlenül és indokolatlanul kikényszerített póttevékenységgel a tanárok és a hallgatók már félév kezdete előtt elveszítenének 7 teljes hetet (!) a szemeszter 13 hetes oktatási periódusból.

Hogy a záróvizsgákat ne lehessen a törvényesen előírt módon és dokumentáltan megtartani, ezért Vidnyánszkyék továbbra sem biztosítják az SZFE tanárainak és az oktatásszervezés munkatársainak az oktatás hivatalos online dokumentálására szolgáló NEPTUN adatbázis használatának lehetőségét, így továbbra sincs lehetőség, hogy a félévet záró vizsgákat a tanárok a NEPTUN-ban meghirdethessék és arra a hallgatók bejelentkezhessenek. Csakhogy a tanárok kizárása is jogszerűtlen intézkedés volt. Vagyis maga az új kuratórium hozott olyan jogszerűtlen intézkedéseket, amelyekkel a további rendelkezéseinek jogszerűségét kívánja alátámasztani… Most éppen a záróvizsgák mesterségesen előidézett dokumentálhatatlanságával bizonyítanák, hogy ezek a vizsgák nem történtek meg, ezért azokat – az új rektori utasítás értelmében – a következő év márciusában kellene pótolni.

A rektori utasítások kötelező érvényűek, csakhogy az oktatásellenes, indokolatlan és/vagy alkotmánysértő rendelkezéseket be kell-e tartani? 

Az egyetem polgársága helyesen jár el, amikor a rektori utasításnak ezt a részét is figyelmen kívül hagyva a félév eredeti rendje szerint, bár a NEPTUN használata nélkül hirdeti meg és bonyolítja le – kellően dokumentálva – a félév lezárásához szükséges záróvizsgákat.

A legfrissebb bírósági határozat azt támasztja alá, hogy nem a tanárok és a hallgatók tevékenysége, hanem a kuratórium döntései és rendelkezései a törvénytelenek és jogszerűtlenek.

S noha a félév kezdetén arra tettek ígéretet, hogy a már folyó képzések akadálytalanul, az osztályokat eredetileg vezető oktatók irányítása mellett végigvihetők, valójában mindent megtesznek, hogy az oktatást nehezítsék, a minőségét lerontsák.

Felháborító és veszélyes ami a magyar felsőoktatás egyes intézményeiben kormányzati felhatalmazással megtörténhet.

Egyre több egyetemtől veszik el az állami fenntartású közintézményi státuszt, így egyre több egyetem lesz úgy néhány kurátor kezébe kerülő magánintézmény, hogy azokat továbbra is milliárdos állami finanszírozással működtethetik majd azok, akikhez a közpénz és köztulajdon ekként elveszítve közpénz- és köztulajdon jellegét átvándorol. Mindez nyilvánvaló veszélybe sodorja, ellehetetleníti az egyes egyetemek autonómiáját, így előbb-utóbb odavész a teljes magyar felsőoktatás kultúra- és tudásteremtő magas minősége is.

 

A szerző filmrendező, egyetemi docens, az SZFE osztályvezető tanára

Neked ajánljuk