"Meg is isszuk az áldomást"

  • .
  • 2009. február 19.

Publicisztika

Magyar Narancs, 2008. december 18.

Tisztelt Linder Bálint Úr!

Lenne egy kis kiegészítőnk, helyreigazításunk, mert a cikkében leírtak sok hajósinak nagyon bántják a vallásos érzületét.

Cikkének első fele, a bevezető rész, majd a "Verbiták", folytatva az "Alapvetően kedvesek" című egység feléig nagyon korrekt, komoly hangú, igazán tetszetős írás.

De itt átvette a sokat szidott média rendkívüli módon bántó, alaptalan, már az emberek becsületébe, lelki életébe taposó hangnemét. Szomorú, hogy a képviselő-testületben ülő személy ön szerint "Domestos" atyának említi a mi kedves, fiatal Plébános Urunkat. Nem hiszem, hogy a tisztelt testületi tagnak, vagy önnek tetszene, ha nem a becsületes nevén említenénk, hanem valamilyen kitalált gúnynéven.

Legjobban a következő mondatokon botránkoztunk meg, ami már Modestus atya és elődje, Gyula atya becsületét is sértheti; emberi méltóságukba belegázol azzal, hogy nem vonakodott nyilvánosságra hozni egy állítólagos tisztviselő ízléstelen megjegyzéseit: "Ha megjelenik egy-két kapucsínó gyerek, legalább tudjuk, honnan fúj a szél. Az előzőnél az ilyen sose derült volna ki." Ha ez valóban elhangzott, miért nem nevezte meg ezt az embert??

Kedves Újságíró Úr!

Türtőztetjük magunkat, hogy ne írjunk nyomdafestéket nem tűrő szavakat, viszont erre két magyar közmondással válaszolunk önnek:

- Minden ember önmagából indul ki.

- Ki mint él, úgy ítél.

Fogadjon el tőlünk egy jó tanácsot: mielőtt egy cikket a nyomdába lead, olvassa át gondosan, hogy nem gázolt-e bele okkal, ok nélkül valakinek a magánéletébe, becsületébe!

Írja, hogy hiányolják az idősek a német szentmisét. A "hatvan-hetven" fős létszámot túlzónak érezzük, ugyanis a német misét látogatók száma 15-20 fő körül mozgott. Korábban ezeken a miséken is magyarul hangzott el a prédikáció. Egyébként nincs tudomásunk arról, hogy a polgármester úrnak valaha is papot kellett hozatnia Kalocsáról azért, hogy német mise legyen Hajóson.

Cikke sokkal reálisabb lett volna, ha a templomba járó emberekkel is beszélgetett volna, s nem csak azokkal, akik a templomot többnyire csak kívülről látják. Megtudhatta volna Modestus atyáról, hogy egy csupa szív lélek, tele energiával, tenni akarással, okos, művelt és mégis szerény! A hívek őt befogadták, megkedvelték és végtelenül tisztelik. Ez az ember a Föld túlsó feléről jött hozzánk, hátrahagyva szülőt, testvéreket, szülőföldet, hogy itt, Magyarországon hirdesse az evangéliumot, Isten igéjét. Már önmagában ez is tiszteletet kell hogy parancsoljon! Ezért érezzünk nagyon méltatlannak, hogy cikkében nyilvánosságot kapott néhány gunyoros, rosszindulatú megjegyzés.

A Hajósi Római Katolikus Egyházközség nevében:

Bicsérdy László,

az egyházközség elnöke

Fiedler Jánosné és Várhelyi Enikő

egyházközségi tagok

Neked ajánljuk